Projekt Unesco

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.
ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:
– pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
– trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
– medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:
– Učiti se, da bi vedeli!
– Učiti se delati!
– Učiti se bivati!
– Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Koordinatorka projekta na šoli je Helena Cizej.

Šolsko leto 2021/2022

Projekt UNESCO IMA TALENT, 23.12.2021

Učenci 5. razredov smo 23. 12. 2021 imeli zabavno avdicijo UNESCO IMA TALENT, kjer so se nekateri učenci predstavili s svojim talentom. Predstavili so se v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke, plesu, vožji na rolki z metanjem žoge na koš, čarovniških trikih, igranju instrumentov, gimnastiki, izdelavi origamija in plesu mažoretk. Vsi kandidati so se odlično odrezali. V mesecu marcu se bosta Šana in Alin s plesno točko predstavili v polfinalu, kjer bo komisija izbrala 8 finalistov, 2 pa bodo z glasovanjem izbrali gledalci v dvorani. Konec meseca aprila pa se bo odvil veliki finale v Športni dvorani Trata. Držimo pesti za naše. 

Projekt UČENEC POUČUJE, 4.11.2021

V mesecu oktobru se je kar nekaj učencev devetega razreda preizkusilo v vlogi učitelja. Letošnja tema projekta «Učenec poučuje« je bila Slovenija. Učenci so se s pomočjo navodil učiteljev samostojno pripravili na učno uro. Monika K. je v vseh devetih razredih prevzela učno uro z naslovom Podnebje v Sloveniji. Medtem ko so se ostali devetošolci  Anabela N., Arabela B., Ana Kiara C., Taja M., Mile R. in Mark V. preizkusili v vlogi učitelja pri petošolcih in tako pri predmetu družba obravnavali temo Lega Slovenije.

Nekaj njihovih komentarjev:

V veliko veselje mi je bilo sodelovati v tem projektu. Temo podnebje Slovenije in podnebne spremembe v prihodnosti sem predstavila 9. razredom. Vloga učitelja je zelo zahtevna, potrebno je veliko zbranosti in fleksibilnosti, a bilo je zabavno in veliko novega sem se naučila.

Monika Krsteva, 9.B

 

Znotraj projekta »Učenec poučuje« sva poučevala petošolce o legi Slovenije. Power Point in učni list sva naredila na računalniku po navodilih učiteljice.  Učenci so bili zelo veseli in navdušeni nad najinim delom, saj sva uro zaključila s kvizom. Tudi midva sva se pri uri počutila prijetno in sproščeno.

Mile Ristov in Mark Volk, 9.C

 

Lepo je bilo igrati vlogo učitelja in se naučiti nekaj novega. Če bi bila možnost, bi se še enkrat rada srečala s to izkušnjo.

Arabela Breščak, 9.c

 

Predstavljati mlajšim razredom je bila neka nova izkušnja, v kateri sva se imeli zelo fajn. Pri kakšnih stvareh sva morali malo večkrat razložiti, drugače ni bilo nobenih težav. Učenci so pridno puslušali najino razlago snovi, nato pa so skoraj samostojno rešili učni list. Poučevanje mlajših razredov bi z veseljem še kdaj ponovili

Ana Kiara Curk in Taja Milenković, 9.C

Helena Cizej, šolska koordinatorica Unesca

Projekt MEJA, Cerje, 24.9.2021

V petek, 24.9., so se nekateri devetošolci udeležili Unesco projekt Meja – Naša preteklost in skupna evropska prihodnost, ki ga je organizirala Gimnazija Nova Gorica ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju.

Letošnje srečanje je bilo posvečeno počastitvi 30.obletnice samostojne in neodvisne Slovenije. V družbi evropskih poslancev (Ljudmile Novak, Milana Brgleza in Klemna Grošlja) ter Lojzeta Peterleta smo odprli ne malokatero vprašanje o EU in o sami poti osamosvajanja naše države.

V drugem delu srečanja pa so naši devetošolci skupaj s profesorji in dijaki Gimnazije Nova Gorica sodelovali še v različnih delavnicah od bioloških terenskih vaj pa vse do literarno-zgodovinske delavnice.

Šolska koordinatorica UNESCO šol, Helena Cizej

 

Še nekaj izjav sodelujočih devetošolcev:

Preživeli smo prekrasen dan na Cerju. Do tja smo se pripeljali z avtobusom, pričakale pa so nas gospe, ki so nam podarile kruh z soljo kot znamenje dobrodošlice. Vsak se je lahko po svoji želji odločil za delavnico. Me tri smo se odločile za biološko delavnico. Tako smo spoznale različne vrste rastlin od užitnih do strupenih (mali jesen,hrast,šparglji ) ter različne vrste živali. In še eno taborniško za na konec: čim bolj greš proti jugu tem bolj strupene živali so v prostoru (kače, pajki, škorpijoni).

Neja, Neža in Emili (9.b)

 

Mednarodni dan miru na Cerju mi je bil zelo všeč. Na zgodovinskih delavnicah smo se v družbi srednješolcev veliko naučili o 1.svetovni vojni na Krasu in načinu življenja vojakov. Hodili smo po poti miru do spomenika Kažipot zgrajenega v čast VII. korpusa. Vodič nam je razložil pomen poti miru ter pomen spomenika. Na spomeniku je bilo postavljenih nekaj praznih granat, ki so jih od konca 1.svetovne vojne do danes našli domačini na kraških tleh.

Delavnice so bile poučne, zanimive in zabavne. Komaj čakam na še kakšno!

Monika , 9.b

 

Sam sem se udeležil delavnice z bivšim evropskim poslancem Lojzetom Peterlejem, ki je odgovarjal na postavljena vprašanja nekaterih dijakov o evropskih in globalnih tematikah ter opisoval svoje izkušnje v času dela. Delavnica je bila zelo zanimiva in se je je bilo vredno udeležiti.

Jaša, 9.b.

Projekt POZDRAV PTIC MIRU, Nova Gorica, 21. 9. 2021

V torek, 21. 9. je bil svetovni dan miru. Naša šola je ta dan obeležila z Unescovim projektom Pozdrav ptic miru, katerega smo izvedli skupaj z Domom upokojencev Nova Gorica.

“Všeč mi je bilo, da smo spoznali stare ljudi in se malo pogovarjali z njimi. Peli smo Mi se imamo radi in jedli sladoled.” Neli 4. c

“Danes je bilo zelo lepo, imel sem dobro vest, ko smo obesili ptičke. Po tem smo se posladkali s sladoledom.” Jure 4. c

“Prišli smo v dom upokojencev, dobili sladoled, skupaj smo zapeli pesem Mi se imamo radi. Zabavali smo se in se imeli lepo”. Mija 4.a

“Z učiteljico Angeliko smo se odločili, da bomo parkirišče Doma upokojencev Nova Gorica olepšali z lepimi mislimi in barvitim svetom.  Pridružili so se nam tudi četrtošolci in učiteljica Sonja Radikon Bratina s svojo psičko Mini (tačke pomagačke). Uslužbenci in stanovalci so nas sprejeli odprtih rok. Skupaj smo se podružili, posladkali in si izmenjali nekaj zgodb. Našega obiska so se zelo razveselili in upamo, da smo jim polepšali dan.

Osmošolke: Veronika K., Veronika V., Taja, Natali, Mija F., Teja, Mija M., Marisa

Mentorice: Sonja R. Bratina, Adrijana Perkon, Angelika K. Žorž

Šolsko leto 2020/2021

10. december – dan človekovih pravic

10. decembra vsako leto obeležujemo dan človekovih pravic. V tem šolskem letu se je naša šola vključila v Unescov projekt MOJE PRAVICE v sodelovanju z Osnovno šolo Frana Kranjca Celje, nosilko projekta.

Vključili so se učenci 4. in 7. razreda, ki so temo človekovih pravic in odgovornosti obdelali pri pouku. Izdelali so novoletne okraske z željo ali voščilom za vse otroke sveta.

Kljub šolanju na daljavo nam je, zaradi angažiranosti, dobre volje tako učencev kot učiteljic, uspelo pripraviti virtualni predstavitvi oziroma filmčka fotografij okraskov in dobrih želja naših učencev za vse otroke sveta. Nekatere okraske smo poslali na OŠ Frana Kranjca Celje, kjer bodo pripravili razstavo.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi naše »virtualne razstave«.

Naj vam naša razstava ogreje srce in polepša decembrske dni.

Vsem skupaj želimo lep december, v prihajajočem letu pa veliko zdravja, sreče in miru.

Mentorica: Adrijana Perkon

Projekt MODER STOL

To šolsko leto je bilo za nas učitelje, še posebno pa za učence zelo zahtevno leto. Skoraj polovico šolskega leta je potekalo na daljavo, na nek virtualni način, kjer smo bili in hkrati nismo bili skupaj.

Zato so se učenci 8.b razreda za to šolsko leto odločili, da bo imel naš Moder stol temo Pozitivne misli v času Covid 19.

Z glasovanjem so se odločili, da na stol napišejo čim bolj kratko, a hkrati močno besedo – Vztrajaj.

Učenki Monika Krsteva in Anabela Nemec (8.b)  sta nato v učilnici pobarvali stol na svoj način in pri tem zelo uživali.

Mentorica projekta: Helena Cizej

Projekt UČENEC POUČUJE

V začetku oktobra smo na naši šoli izvedli Unescov projekt Učenec poučuje. Kar šest devetošolk se je odločilo, da samostojno izpelje učno uro v razredu. Mentorica jih je vodila skozi vse faze načrtovanja pouka. Zanimivo je bilo, da so vse učenke ugotovile, da ni malo dela pripraviti eno šolsko uro. A kar je najbolj pomembno pa je, da so vse bile zadovoljen s svojim delom in nadvse uživale pri pouku geografije v 6.razredu.

Mentorica projekta: Helena Cizej

Projekt UNESCO VRTIČKI V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

V šolskem letu 2020/21 smo v 1. b razredu pridno skrbeli za dvignjeno gredico na atriju šole. Naš majhen vrtiček je ponovno po nekaj letih mirovanja ponovno zaživel.

Mentorica projekta: Sonja Radikon Bratina

Dostopnost