Projekt Unesco

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.
ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:
– pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
– trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
– medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:
– Učiti se, da bi vedeli!
– Učiti se delati!
– Učiti se bivati!
– Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Koordinatorka projekta na šoli je Helena Cizej.

Šolsko leto 2024/2025

Projekt se bo izvajal v šolskem letu 2024/2025.

 

 

Šolsko leto 2023/2024

VZGAJAMO ZELIŠČA -SODOBNA UPORABA ZELIŠČ, šol. leto 2023/2024

Na Osnovni šoli Frana Erjavca smo v šolskem letu 2023/24 pridobili znanje o uporabi zelišč. Odkrili smo, da so zelišča, ki jih najpogosteje uporabljamo in najdemo v naših vrtovih origano, timijan, žajbelj, rožmarin, meta, melisa, drobnjak, sivka.

V novembru so učenci oddelka osmih razredov posušili meto in jo sušili. V decembru smo s posušeno dišečo meto napolnili čajne vrečke. Na vsako vrečko smo napisali lepo misel, ki smo jo našli na spletu. Čaje smo prodajali na bazarju, zbran denar pa je bil namenjen šolskemu skladu.

Izdelana je bila tudi zgibanka o uporabi zelišč: https://www.canva.com/design/DAF1jCtHFf4/In0eVTYRTSPunzMsjNuh0Q/edit

Mentorica projekta: Valentina Batagelj

no images were found

8.UNESCOV ASP TEK MLADIH, maj 2024

V začetku maja smo z grenkim priokusom sprejeli informacijo, da zaradi slabega vremena zopet odpade Unescov tek mladih na Ptuju. Sam organizator, Gimnazija Ptuj, se je kljub temu odločil in nas povabil, da v sončnem vremenu pretečemo Unescov tek v okolici svoje šole. Res, da ni bilo isto kot na Ptuju, a kljub temu smo se devetošolci še zadnjič v tem šolskem letu prijetno zadihali ob našem potoku Kornu.

Mentor projekta: Aljaž Dolgan.

no images were found

OTROŠTVO PODA ROKO MLADOSTI, šol. leto 2023/2024

Stanovalce doma za upokojence v Centru DEOS Notranje Gorice so v šolskem letu 2023/24 ponovno presenetili njihovi mladi prijatelji iz Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Učiteljica Valentina Batagelj se namreč vsako leto z učenci pogovarja o starosti, procesu staranja in življenju starejših. Nato jim otroci pišejo pisma. Pisma so polna lepih in spodbudnih besed, najdejo pa se tudi različna vprašanja. Stanovalci jim vsakič znova z veseljem odpišejo in vedno poleg dodajo še kakšno modrost.

Direktorici zavoda, slovenki leta Ani Petrič se z učencem iskreno zahvaljujemo za tako lepo medgeneracijsko sodelovanje.

 Mentorica projekta: Valentina Batagelj.

no images were found

V ŠOLI ČEBEL, 20. – 24. 5. 2024

Teden od 20. 5. do 24. 5. 2024 smo v aktivu namenili čebelam. Vse učen ure smo povezali s čebelami, njihovemu življenju in pridelkom, ki nam jih dajejo. Tako smo pri urah

 • slovenščine:
 • brali zgodbice o Čebelici Maji,
 • v zgodbici o čebelicah smo iskali in popravljali napake,
 • brali smo pesem Otona Župančiča »Čebelica leti z neba«,
 • iskali bistvo v pregovorih o čebelah.
 • matematiki:
 • reševali račune na UL z narisanimi podobami čebele, čebelnjaka in čebelarja,
 • reševali matematične zgodbe (besedilne naloge) na temo čebela
 • spoznavanju okolja:
 • spoznali zgradbo čebel,
 • spoznali razvoj čebel,
 • spoznali delo čebelarja,
 • spoznali čebelnjak
 • glasben umetnost:
 • peli smo pesmi Čebelica Maja,
 • peli in plesali na pesem L. Slaka »Čebelar«,
 • likovna umetnost:
 • izdelali smo matrico in odtisnili (grafika) »Čebelo«,
 • slikali smo panske končnice, ki smo jih sestavili v čebelnjak,
 • drugo:
 • obiskal nas je čebelar.

 Učenci so v tem tednu zelo uživali in še dolgo po tem tednu so omenjali kaj vse so se naučili in peli ter plesali na pesmi o čebelah.       

 Mentorice projekta: Učiteljice 2.razredov.

no images were found

OD PŠENIČKE DO POTIČKE, šol. leto 2023/2024

Drugošolci so spoznavali kako nastane kruh in to od začetka, ko posejemo zrna pšenice, pa do trenutka, ko vzamemo kruh iz pečice.

Na kmetiji pri Petrovi na Narinu so učenci:

 • spoznali značilnosti stare kmečke hiše in spoznali pripadajočo opremo,
 • poznali so sestavine za mesenje kruha,
 • naučili so se oblikovati svoj hlebček kruha in ga speči v krušni peči,
 • spoznali so različne vrste žit,
 • razlikovali so postopke pridelave pšenice nekoč in danes,
 • spoznali so orodja in stroje, ki so se uporabljali za pridelavo pšenice nekoč in
 • danes,
 • preizkusili so stara orodja, ki služijo za žetev, mlatev in čiščenje pšenice,
 • spoznali so postopek mletja pšenice na starem mlinu z mlinskimi kamni,
 • doživeli boste delček življenja svojih dedov in pradedov.

 

Učenci so na obisku kmetije uživali in doživetje v naslednjih dneh v šoli nadgradili z:

 • reševanjem križanke na temo kruh,
 • poimenovanje in opisovanjem stare kmečke opreme,
 • likovno ustvarjali na temo kruh.

Mentorice: učiteljice 2.razredov.

STARA IGRA(ČA) ZA NOVO VESELJE, šol. leto 2023/2024

V decembru smo se z učenci pogovarjali o preživljanju prostega časa, igračah in igrah. Pogovarjali smo se, kaj naredijo z igračo s katero se ne igrajo več: ali jo komu podarijo ali pa jo enostavno vržejo v smeti.

Učence in starše, preko elektronske pošte, smo seznanili s projektom stara igrača za nov začetek, ki so jo zelo dobro sprejeli. Že v istem tednu so učenci v šolo začeli prinašati igrače s katerimi se niso več igrali, a so bile še vedno uporabne. Skupaj smo jih polagali v vrečke, ki smo jih oštevilčili. Takšne »paketke« smo dali pod razredno smreko, ki je krasila učilnico. Zadnji dan šole v letu 2023 so učenci vlekli listke s številkami iz vrečke in na tak način dobili novo – staro igračo.

Učenci so:

 • spoznavali pomen obdarjanja,
 • ponovne uporabe,
 • pomen praznikov,

Učencem je bil projekt zelo všeč in dobro je bil sprejet tudi s strani staršev.

 Mentorice: učiteljice 2.razredov.

no images were found

OBUDIMO PISANJE PISEM, šol. leto 2023/2024

V šolskem letu 2023/24 smo se z učenci 4. b, 6. c a in 7. a OŠ Frana Erjavca Nova Gorica drugič vključili v Unescov projekt »Obudimo pisanje pisem«. Učiteljicam mentoricam se nam je zdela to odlična priložnost, da učenci spoznajo in/ali utrdijo poznavanje besedilne vrste – pisma, kaj naj vsebuje, kako se s pisanjem spopasti in kako poskrbeti, da bo pismo zanimivo za dopisovalce.

V projektu je sodelovalo 33 učencev četrtega, šestega in sedmega razreda.

razred število učencev mentorica šola dopisovalka
4. b 16 Nina Martelanc

OŠ Franceta Bevka Tolmin

in

OŠ Leona Štuklja Maribor

6. c 7 Tanja Vidmar

OŠ Železniki

in

OŠ 16. decembra Mojstrana

7. a 10 Dominika Prijatelj OŠ Col

 

Učenci vseh treh skupin so si v obdobju od oktobra do maja z dopisovalci izmenjali dve oziroma tri pisma. Za vsako pismo so najprej napisali osnutek, ga pregledali in nato besedilo čitljivo prepisali na bel list.

V prvem pismu so se učenci predstavili, opisali svojo družino ter napisali s čim se ukvarjajo v prostem času. V drugem pismu so učenci odgovarjali na vprašanja iz prvih pisem dopisovalcev, ostala vsebina se je razlikovala od skupine do skupine.

VTISI UČENCEV:

»Dopisovanje mi je bilo všeč, ker sem spoznala novo prijateljico.«

»Med branjem pisem sem se zabaval.«

»Všeč mi je bilo, ko smo skupaj izdelali razglednico Nove Gorice.«

»Težave sem imel pri branju pisma, ker dopisovalec ne piše čitljivo.«

»Na začetku projekta sem bila skeptična, potem pa se je dopisovanje izkazalo za zanimivo, saj moja dopisovalka živi na deželi, jaz pa v mestu. Tako sva primerjali najine vsakodnevne aktivnosti in ugotovili, da se v marsičem razlikujejo.«

»Z dopisovalko sva se povezali tudi na spletu.«

»Komaj sem čakala odgovor na svoje pismo.«

»Dober, zabaven projekt.«

no images were found

33. EX TEMPORE OŠ ŠEMPAS – RAZGLEDI, 6. 10. 2023

V petek, 6. oktobra 2023 so se ex tempora v okviru projekta Unesco udeležile naslednje učenke likovnega krožka: TAŠA VRABEC, NUŠA VRABEC in SAŠA SEVER iz 9.A.

V letošnjem šolskem letu so učenci ustvarjali v prekrasnem ambientu ob cerkvici sv. Mihaela v Šmihelu. Učenke so ustvarile razglede na pokrajino, zunanjost in notranjost cerkve v akvarelni tehniki.

Sodelovalo je 16 osnovnih in srednjih šol, učenci pa so se ob slikanju tudi spoznavali, se družili in izdelali skupno razstavo. Vsi sodelujoči so za ustvarjalnost na ex temporu ob prisrčnem glasbenem programu, ki so ga pripravili učenci OŠ Šempas, prejeli PRIZNANJA ZA SODELOVANJE,  prav tako pa tudi šole in mentorji.

UČENKAM ISKRENO ČESTITAMO!

Mentorica: Gordana Štucin

no images were found

SPREHAJALNICA PO KAPELI NAD NOVO GORICO, 5. 10. 2023

Biotehniška šola Šempeter pri Gorici je organizira v četrtek, 5.10.2023,  Unesco projekt: Sprehajalnica po Kapeli nad Novo Gorico. Iz naše šole se je projekta udeležilo 6 osmošolcev.  V treh delavnicah so učenci spoznavali bisere Kostanjevice, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine, in sicer štiristo let staro samostansko cerkev, grobnice zadnjih članov francoske kraljeve rodbine Burbonov in Škrabčevo knjižnico.

Na koncu pa so nas še pogostili z zelo okusno sladico Kostanjeviški presnec.

Helena Cizej, šolski koordinator za Unesco

Nekaj utrinkov:

Meni se zdi, da je bil naš mali izlet do Kostanjevice zelo zanimiv. Zelo mi je bila všeč sama cerkev, še posebno strop. Všeč mi je bil tudi Kostanjeviški presnec. Med najbolj zanimivimi pa mi je bila restavratorska delavnica, kjer smo izdelovali kipce, tudi če moj ni bil lep, je bil pa zanimiv proces izdelave. Ajna, 8.c

Naš obisk na Kapelo se mi je zdel zelo zanimiv. Zelo lepo so pripravili srečanje, še posebno Kostanjeviški presnec. Fajn bi bilo se tega projekta udeležiti tudi naslednje leto. Zhivkica, 8.c

Zjutraj smo se z učiteljico za geografijo odpravili na delavnice na Kapelo. Ko smo prišli, sem takoj začutila prijetno vzdušje ljudi. Delavnice so same po sebi bile zelo zanimive in govor govorcev je bil zelo realističen, Če sem zaprla oči, sem si lahko pričarala situacijo o kateri so pripovedovali. Zanimiva mi je bila zgodovina cerkve, o kateri sem zelo malo vedela. To je bila izkušnja, katero bi vsem priporočila, če jih zgodovina vsaj v kakšnem momentu očara. Naadia, 8.c

no images were found

NACIONALNO SREČANJE UČENCEV UNESCO ŠOL  »Prelepa Gorenjska«, 27. 9. 2023

Unesco središče za Gorenjsko je letos organiziralo  vseslovensko srečanje učencev Unesco šol v Naklem. Tema srečanja je bila »Prelepa Gorenjska«.

Trije naši osmošolci so preživeli en lep ustvarjalen dan v spoznavanju Gorenjske. V dopoldanskem času je bila  skupna prireditev v Naklem in malica, v popoldanskem času pa so učenci iz Goriškega središča odšli na Jesenice in skupaj s turističnimi vodniki spoznali ta delček naše domovine.

Helena Cizej, šolski koordinator za Unesco

Nekaj utrinkov:

V sredo smo se trije izžrebanci (Ana, Luka in Enida) odpravili na izlet do Nakla. V Naklem je potekala prireditev, na kateri je bilo govora o Unesco šolah in o tem, da moramo paziti na naš planet. Presenetilo me je, da imajo v šoli eno veliko steno poraščeno s rastlinami. V popoldanskem času pa smo se odpeljali do Jesenic, kjer smo si natančneje ogledali staro železarno, dimnik in most, ki je še danes speljan nad železnico.  Ana, 8.a

no images were found

MEJA, 22. 9. 2023

Letošnje Unesco srečanje v Pomniku miru na Cerju je bilo na temo Naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost.

Iz naše šole se je ga udeležilo kar 18 devetošolcev, ki so sodelovali v najrazličnejših delavnicah. Spoznavali so botanično učno pot, prisluhnili zanimivemu pogovoru s slovenskimi vojaki na mirovniških misijah, spregovorili nekaj besed v ruščini, izdelovali vlog ter podoživeli kraško pokrajino z izdelovanjem umetniških del.

S kratkim kulturnim programom smo zaključili srečanje in na koncu še posadili drevo miru.

Helena Cizej, šolski koordinator za Unesco

Nekaj utrinkov naših učencev:

Bilo nama je zelo všeč, ker sva se lahko udeležili likovne delavnice, pri kateri sva izdelovali kraško pokrajino iz kolaž papirja. Pomagala sta nama dva zelo prijazna profesorja iz Likovne Gimnazije. Zelo sva uživali in upava, da se bova lahko udeležili takšnega dogodka še kdaj. Zoja in Lejla

Ko sva prišli h ruski delavnici, so nas najprej pogostili s ruskimi sladkarijami. Naučili so nas šteti do 10 po rusko ter napisati nekaj ruskih besed.  Bilo nama je všeč. Polona in Amila

Bilo je ful dobro. Profesor je bil zelo fajn. Izdelek, ki sva ga naredila, nama je bil na koncu zelo lep. Cel dan je bil zanimiv, še posebno na začetku, ko so nas starejše gospe sprejele s staro slovensko tradicijo. Alen in Pia

no images were found

 

 

Šolsko leto 2022/2023

OD PŠENIČKE DO POTIČKE, 2022-2023

Učenci so na kmetiji pri Petrovi na Narinu spoznali kako nastane kruh in to od začetka, ko posejemo zrna pšenice, pa do trenutka, ko vzamemo kruh iz krušne peči. Učenci so kruh, ki so ga sami zamesili in spekli še vročega odnesli domov.

Mentorici: Andreja Berlot Koncut in Marica Faletič

no images were found

UNESCO IMA TALENT, 2022-2023

Letošnje šolsko leto smo vsi oddelki petih razredov sodelovali v projektu Unesco ima talent.

Na šoli smo izvedli avdicijo, kjer so sodelovali posamezniki, pari in skupine. Predstavili so se s plesnimi, glasbenimi in športnimi točkami ter točkama v hitrem sestavljanju Rubikove kocke in čarovniškimi triki. Tričlanska žirija v sestavi razredničark je za zmagovalno točko izglasovala plesno točko štirih deklic.

Z izbrano točko smo se udeležili finala Unesco ima talent, ki je bil 20. 4. 2023 v Športni dvorani Trata v Škofji Loki. Finale je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so se predstavili zmagovalci vseh sodelujočih šol, v drugem delu pa so izbrali zmagovalca OŠ Škofja Loka. V dvorani Trata v Škofji  Loki smo nastopajoče učenke, njihovi starši in razredničarke petih razredov doživeli čudovito prireditev. Ob koncu so nas še pogostili.

no images were found

STARA IGRA(ČA) ZA NOVO VESELJE, 2022-2023

V šolskem letu 2022/23 so učenci 3. b in 4. c razreda v okviru PB sodelovali pri Unesco projektu »Stara Igra(ča) za novo veselje«. Izvedli smo več aktivnosti.

V decembru, v tednu pred božično-novoletnimi počitnicami, so učenci 4. c od doma prinesli igre, s katerimi se radi igrajo, si jih med sabo izmenjali in se v igri preizkusili. Zelo so se zabavali in spoznali nove igre.

V marcu so učenci dobili nalogo, naj se doma s starši in starimi starši pogovorijo, kako so včasih preživljali prosti čas, katere igre so igrali in kako je igra potekala. V šoli smo se v času podaljšanega bivanja pogovorili o starih igrah. Učenci so ugotovili, da so bile igre starih staršev preproste, velikokrat so kot rekvizit uporabili naravne materiale (kamenčki, lesene palčke ipd.). Igre svojih staršev večinoma poznajo tudi učenci (gnilo jajce, gumitvist, ristanc, slepa miš ipd.). V nekaterih igrah so se preizkusili tudi sami in ugotovili, da so zelo zabavne.

Mentorici Mihaela Mendelski Bratkovič in Nina Martelanc

no images were found

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM, 2022-2023

V šolskem letu so učenci 3. b in 4. c razreda sodelovali pri Unesco projektu »Kam z odpadnim materialom«. V okviru projekta smo na šoli izvedli več dogodkov in delavnic ponovne uporabe za učence. Z učenci smo se najprej pogovorili o vrstah odpadkov in iskali ideje, kateri odpadni material bi lahko ponovno uporabili/spremenili v izdelke.

Dogodki – zbiralne akcije: V novembru smo na šoli organizirali zbiralno akcijo starega tekstila. Večino tekstila, približno 30kg, smo odpeljali v lokalno poslovalnico trgovine Mr. Pet, oni pa naprej v Zavetišče Horjul. Nekaj zbranega materiala smo reciklirali v božične okraske, ki smo jih ponudili na šolskem bazarju.

V marcu smo na šoli organizirali zbiralno akcijo zamaškov Zamaškonjam. Zamaške smo zbirali za društvo Vesele nogice.

Delavnice ponovne uporabe: Izdelke smo razdelili v tri skupine: okrasni izdelki za šolski bazar, izdelki za okrasitev šolskih prostorov in izdelki za igro.

Za šolski bazar smo izdelali:

–    božične kapice iz odpadnih rolic kuhinjskih brisačk;

–    božični okraski iz starega tekstila;

–    božične smrečice iz odpadnega kartona (lepenke);

–    jelenčke iz plutovinastih zamaškov;

–    jelenčke iz odpadnih rolic kuhinjskih brisačk in vejic;

–    smrečice iz storžev.

Za okrasitev šolskih prostorov smo izdelali:

–    čebelice iz kinder jajčk ob Svetovnem dnevu čebel;

Za igro smo izdelali:

–    igro spomin iz zamaškov;

–    igro človek ne jezi se iz zamaškov.

Mentorici Mihaela Mendelski Bratkovič in Nina Martelanc

no images were found

V ŠOLI ČEBEL, 15. 5. – 19. 5. 2023

Teden od 15. 5. do 19. 5. 2023 smo v aktivu namenili čebelam. Vse učen ure smo povezali s čebelami, njihovemu življenju in pridelkom, ki nam jih dajejo. Tako smo pri urah brali zgodbe o Čebelici Maji, pesem Otona Župančiča »Čebelica leti z neba«, spoznali zgradbo čebele in čebeljo družino in peli pesmi o čebelici Maji in o čebelarju. Čebelo smo tudi grafično upodobili. Učenci so v tem tednu zelo uživali in še dolgo po tem tednu so omenjali kaj vse so se naučili in peli ter plesali na pesmi o čebelah.

Mentorici: Andreja Berlot Koncut in Marica Faletič

no images were found

DRUGAČNOST NAS BOGATI, 2. 3. 2023

Z mladimi s posebnimi potrebami ustvarili mavrico

Učenci 3. c razreda so imeli v četrtek, 2. 3. 2023, v podaljšanem bivanju poseben obisk. V sklopu Unesco projekta Drugačnost nas bogati so gostili mlade s posebnimi potrebami s sosednje Osnovne šole Kozara. Gostje so se najprej predstavili, povedali svoja imena in nekaj zanimivosti o sebi, potem pa so skupaj s tretješolci

v dveh skupinah izdelovali dva enaka plakata. Na posamezni plakat so prilepili fotografiji svojih šol in med njima z barvnimi lističi ustvarili mavrico. Pod njo so se učenci tudi narisali.
Skupno ustvarjanje je bilo prijetno in v sproščenem pogovoru so tretješolci spoznavali, da se lahko z »drugačnimi« ljudmi prijateljsko družimo, pogovarjamo in spoštujemo. Spoznavali so tudi, da svet drugačnih vendarle ni tako drugačen, saj doživljamo vsi ista čustva.
Ob koncu druženja so tretješolci postregli s čajem in napolitankami, vsi pa so si izmenjali simbolična darilca.

Izdelana plakata zdaj krasita stene na naši in sosednji šoli ter nas opogumljata, da odpremo srca za sprejemanje in spoštovane drugačnosti.

no images were found

OBUDIMO PISANJE PISEM, september 2022 – januar 2023

V šolskem letu 2022/23 smo se z učenci 4. b, 4. c, 5. a in 5. c Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica prvič vključili v Unescov projekt »Obudimo pisanje pisem«. Učiteljicam mentoricam se nam je zdela to odlična priložnost, da učenci izkusijo dopisovanje po klasični pošti, saj se dandanes takega načina komunikacije poslužujejo le redki. Učenci so se urili v pisanju z roko, naučili so se napisati pismo, voščilnico in razglednico.

V projektu je sodelovalo 53 učencev četrtih in petih razredov.

razred število učencev mentorica šola dopisovalka
4. b 4 Tamara Černuta PŠ Sorica
4. c 18 Nina Martelanc OŠ in OŠPP Brinje Grosuplje
5. a 12 Teja Nemec II. OŠ Celje
5. c 19 Tanja Vidmar II. OŠ Celje

Učenci vseh štirih skupin so si v obdobju od oktobra do februarja z dopisovalci izmenjali dve pismi, nekatere skupine tudi novoletno voščilnico. Za vsako pismo so najprej napisali osnutek, ga pregledali in nato besedilo čitljivo prepisali na bel list.

V prvem pismu so se učenci predstavili, opisali svojo družino ter napisali s čim se ukvarjajo v prostem času. Dopisovalcem so napisali tudi načrte za počitnice in novo leto.

V drugi polovici decembra so nekateri učenci za dopisovalce izdelali voščilnico in vanjo napisali želje za prihajajoče leto.

V drugem pismu so učenci odgovarjali na vprašanja iz prvih pisem dopisovalcev, opisali, kje so preživeli novo leto, kakšne načrte imajo za zimske počitnice in pust. Četrtošolci so v svojih pismih opisali našo šolo in kraj bivanja.

Učenci 4. c razreda so skupaj z učiteljico mentorico izdelali veliko razglednico s fotografijami znamenitosti Nove Gorice in jo skupaj s pismi poslali dopisovalcem.

VTISI UČENCEV:

“Projekt se mi je zdel odličen, rada si s kom dopisujem.”

“Projekt mi je bil zelo všeč, ker rada spoznavam nove prijatelje, tudi če si z njimi samo pišem.”

“Preveč časa smo čakali na pisma, drugače OK.”

“Več mi je, da sem dobila novo prijateljico.”

“Dober, zabaven projekt.”

“Pisanje pisma je bilo zame nekaj novega. Komaj sem čakala, da dobim odgovor na moje pismo. Lepo je tako spoznavati vrstnike.”

Pia in Mia: »Všeč nama je bilo, ker smo izvedeli veliko o dopisovalcih in oni o nas.«

Karolina: »Všeč mi je bilo, da sem izvedela kaj o dopisovalcu.«

Filip: »V pisanju pisem nisem ravno užival.«

Tobias: »Vesel sem, da sem si dopisoval z Nenadom.«

Leyla: »Vesela sem, da sem imela dopisovalko.«

Pripravile mentorice: Tamara Černuta, Nina Martelanc, Teja Nemec in Tanja Vidmar.

no images were found

32. EX TEMPORE OŠ ŠEMPAS V OKVIRU PROJEKTA UNESCO na temo Kulturna dediščina in Trajnostni način življenja, 7. 10. 2022

V petek, 7. oktobra 2022 so se ex tempora udeležile naslednje učenke likovnega krožka: SAŠA SEVER, NUŠA VRABEC in TAŠA VRABEC iz 8.A

Učenke so si izbrale zanimive poglede v Šempasu  in ustvarjale v akvarelni tehniki. Sodelovalo je več osnovnih šol, učenci pa so se ob ustvarjanju tudi spoznavali, se družili in izdelali skupno razstavo.

Vsi sodelujoči so za ustvarjalnost na ex temporu ob prisrčnem glasbenem programu, ki so ga pripravili učenci OŠ Šempas, prejeli PRIZNANJE ZA SODELOVANJE, prav tako pa tudi šole in mentorji.

Mentorica: Gordana Štucin

no images were found

NACIONALNI PROJEKT Dediščina, Semič, 30.9.2022

V petek, 30.9.2022, so se štiri naše osmošolke (Šeli Brešan Semič, Maša Cegnar Brešan, Maša Gleščič in Taja Slejko) udeležile vseslovenskega srečanja Unesco šol v Semiču, v Beli krajini. Rdeča nit letošnjega srečanja je bila belokranjska dediščina. Med pestro paleto delavnic so se udeležile delavnice Pletenje s kongerijo.

Vtise iz srečanja je zapisala učenka Šeli Brešan Semič: na avtobusu je bilo lepo, ker smo se celo pot pogovarjale in smejale. Z nami so bili še drugi učenci iz Goriškega. Ko smo prispeli v Semič, smo imeli najprej kulturni program, kjer so predstavili Belo krajino in namen vseslovenskega srečanja Unesco šol. Po predstavitvi in malici smo se udeležile delavnice Pletenje s kongerijo. Kongerija je školjka, ki je tipična za kraške jame. Ker so kongerije redke, smo jih delale iz das mase. Nastale so čudovite zapestnice. Po delavnicah je bila še zaključna prireditev in odhod domov. Imele smo se zelo lepo in takšen dan bi še enkrat ponovila.

no images were found

Projekt MEJA, Cerje, 23. 9. 2022

Letošnje srečanje v Pomniku miru na Cerju je bilo posvečeno 95. letnici ustanovitve TIGRA. Iz naše šole se je ga udeležilo kar 17 učencev, ki so sodelovali v najrazličnejših delavnicah. Spoznavali so botanično učno pot, se pomerili v orientacijskem pohodu, spregovorili nekaj besed v ruščini ter podoživeli zaoglenelo pokrajino z različnimi umetniškimi tehnikami.

S kratkim kulturnim programom smo zaključili srečanje in na koncu še posadili drevo miru.

Helena Cizej, šolski koordinator za Unesco

no images were found

Projekt POZDRAV PTIC MIRU, 21. 9. 2022

V sredo, 21. 9. je bil svetovni dan miru. Naša šola je ta dan obeležila z Unescovim projektom Pozdrav ptic miru, katerega smo tudi letos izvedli skupaj z Domom upokojencev Nova Gorica.

Devetošolke Teja, Mija F., Mija M., Taja, Veronika, Maša, Lara in Pija so na temo medgeneracijskega sodelovanja porisale parkirišče pred domom upokojencev, učenci četrtih razredov z učiteljicami pa so uporabnikom doma podarili slike rok, ki simbolizirajo prijateljstvo med starejšimi in mlajšimi.

Skupaj smo se podružili, zapeli nekaj pesmi, se posladkali in preživeli lepo skupno popoldne.

no images were found

Šolsko leto 2021/2022

Projekt V ŠOLI ČEBEL

Mentorice: Andreja Berlot Koncut, Marica Faletič, Mateja Širca

OBISK ČEBELARJA IN OPAZOVANJE ČEBELNJAKA NA ŠOLSKEM VRTU

V petek, 20. 5. 2022, na svetovni dan čebel, so nas obiskali trije lokalni čebelarji na šolskem vrtu. Povedali so nam, kako je sestavljena čebelja družino, kako čebele živijo in nabirajo sladko medičino in nektar, iz katere nastane med. Videli smo z belo piko označeno matico. Ogledali smo si notranjost čebelnjaka in poslušali brenčanje čebel. Preizkusili smo čebelarsko obleko. Čebelarji so nam pokazali tudi postopek, kako pridobivajo med, nazadnje smo se z njim še posladkali.

 SLIKANJE NA TEMO ČEBELA

PRI GLASBENI VZGOJI SMO POSLUŠALI PESEM ČEBELAR IN OB NJEJ PREPEVALI.

VZGOJA RASTLINE

Postopek vzgoje sadike je od nas zahteval več časa. Meseca marca smo v skupni lonec posejali paradižnikova semena. Pridno smo jih zalivali in čez nekaj časa so začela kaliti. Ko so sadike dovolj zrasle, smo jih posadili v lonček. Počakali smo še nekaj dni, da se je sadika utrdila. Ob svetovnem dnevu čebel je vsak učenec odnesel sadiko domov na domači vrt, kjer bodo lahko čebelice s cvetov nabirale sladko medičino.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Novembra smo imeli v šoli Slovenski tradicionalni zajtrk ter tako spoznavali pomen zdrave, lokalne ali doma pridelane hrane.

Besedilo pripravila: Mateja Širca

no images were found

 Projekt STARA IGRAČA ZA NOVO IGRO

V decembru smo se z učenci 2.a razreda pogovarjali o preživljanju prostega časa, igračah in igrah. Pogovarjali smo se, kaj naredijo z igračo s katero se ne igrajo več: ali jo komu podarijo ali pa jo enostavno vržejo v smeti.

Učence in starše, preko elektronske pošte, sem seznanila s projektom stara igrača za nov začetek, ki so jo zelo dobro sprejeli. Že v istem tednu so učenci v šolo začeli prinašati igrače s katerimi se niso več igrali, a so bile še vedno uporabne. Skupaj smo jih polagali v vrečke, ki smo jih oštevilčili. Takšne »paketke« smo dali pod razredno smreko, ki je krasila učilnico. Zadnji dan šole v letu 2021 so učenci vlekli listke s številkami iz vrečke in na tak način dobili novo – staro igračo.

Učenci so:

 • spoznavali pomen obdarjanja,
 • ponovne uporabe,
 • pomen praznikov,

Učencem je bil projekt zelo všeč in dobro je bil sprejet tudi s strani staršev

Mentorica: Andreja Berlot Koncut

no images were found

Projekt OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI

Na Osnovni šoli Frana Erjavca smo izvedli projekt z glavnim ciljem sodelovanja med generacijami, med mladimi in starejšimi. Oddelek šestošolcev šole se je odločil, da stopi v proces dopisovanja s Centrom starejših Notranje Gorice. Učenci so bili prvi, ki so napisali pismo v začetku novembra. V začetku decembra so prejeli odgovor. Bili so presenečeni nad tem, da so imeli njihovi dopisovalci, ki pripadajo starejši generaciji malo drugačno pisavo, črke so bile oblikovane drugače, kot so jih navajeni, zato so nekateri pri branju potrebovali pomoč. Nekateri pisma niso dobili, kar smo tudi pričakovali, saj so višje sile, ki posežejo vmes, kot je na primer bolezen, težave pri sami logistični izpeljavi projekta, saj kdaj kdo pismo izgubi, založi. Seveda so bili ti učenci ob tem žalostni in razočarani, vendar smo spregovorili tudi o tem. Ti učenci so se vseeno odločili, da bodo napisali še eno pismo in razveselili še enega prebivalca v domu za ostarele. Za božič smo izdelali novoletne voščilnice in se naučili kako zapišemo voščilo. Zadnje pismo so učenci v dom za ostarele poslali v aprilu 2022.

Svoje vtise o projektu so zapisali tudi stanovalci v domu: »Naši stanovalci so v preteklem letu dobili nove prijatelje iz Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Učenci so se s svojo učiteljico precej pogovarjali o starosti, procesu staranja in življenju starejših. Zato so v pismih nanje naslovili različna vprašanja že v preteklem letu. Stanovalci so jim z veseljem odpisali. Otroci so se modrosti starejših razveselili in jim tokrat v času velikonočnih praznikov poslali voščila z dobrimi željami.«

Nujno je, da šole sledijo napredku tehnologije in pripravljajo otroke za vstop v svet, vendar je pomembno, da ne zavržemo nekaterih tradicionalnih izobraževalnih metod, ki se morda zdijo zastarele, vendar so pomembne za otrokov razvoj. Projekt medgeneracijske izmenjave pisem je povezal dve generaciji, da sta se učili ena od druge in da se med njima razvijanje strpnost in prijateljstvo.

Upamo, da se stkane prijateljske vezi ne prekinejo tudi v naslednjem šolskem letu.

Mentorica: Valentina Batagelj

no images were found

Projekt OD PŠENIČKE DO POTIČKE

Mentorice: Andreja Berlot Koncut, Marica Faletič, Mateja Širca

NARAVOSLOVNI DAN – OBISK KMETIJE PETROVI V NARINU

Učenci drugih razredov OŠ Frana Erjavca smo se v tednu otroka odpravili na kmetijo Petrovi v Narin, kjer smo izvedli načrtovan naravoslovni dan Od zrna do kruha. Ob pomoči gospoda Darka smo spoznali veliko kmetijskih pripomočkov povezanih s setvijo in žetvijo. Spoznali smo žetev nekoč – od zrna do moke. Učenci so se v nekaterih veščinah preizkusili. Sproti so si spoznanja beležili na učni list, saj so slišali mnogo neznanih besed, ki jih danes skoraj ne uporabljajo več. Iz prostora, kjer so bili razstavljeni stari kmetijski stroji za obdelovanje pšeničnih polj ter vsa potrebna oprema za pridobivanje moke iz zrnja, smo se preselili v hišico, ki je opremljena tako, kot v starih časih.

Učenci so si nadeli predpasnike z vzorčki iz preteklosti. Sledila je delavnica peke kruha v krušni peči. Otroci so navdušeno naštevali sestavine, ki jih potrebujemo za kruh. Zamesili smo testo. Nazadnje so iz štruce velikanke oblikovali vsak svoj hlebček. Hlebčke je gospodinja Majda spekla v krušni peči. Medtem ko se je kruh pekel, smo si ogledali še staro hišo in se veliko naučili o življenju nekoč. Ko je bil kruh pečen, smo dobili vsak svoj slastno dišeči hlebček in se zadovoljno odpravili na avtobus, ki nas je peljal nazaj v Novo Gorico.

RAZLIČNE DEJAVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA MED POUKOM

Tudi pri nekaterih šolskih predmetih smo z različnimi drugimi dejavnostmi spoznavali stare običaje in ljudska izročila.

GLASBENA UMETNOST

Pri glasbeni umetnosti smo se naučili ljudska plesa Ob bistrem potoku je mlin in polko.  Prepevali smo različne ljudske pesmi, kot so Izidor ovčice pase, Marko skače, Mi muzikantje smo, Rasla je jelka, Lepa Anka kolo vodi in druge.

SLOVENSKI JEZIK

Pri uri slovenščine smo poslušali pravljico Svetlane Makarovič Pekarna Miš Maš.

Reševali smo tudi uganke o kruhu ter spoznali nekatere pregovore, v katerih je omenjen kruh.

TRADICIONALNI ZAJTRK

Novembra smo imeli v šoli Slovenski tradicionalni zajtrk ter tako spoznavali pomen zdrave, lokalne ali doma pridelane hrane.

STARI PREDMETI

Nazadnje smo se sprehodili skozi preteklost, v čas otroštva naših babic in dedkov. Zbirali smo predmete, ki so jih nekoč uporabljali in prinašali v šolo. Učenci so pojasnila o uporabi predmetov poiskali pri dedkih in babicah ter predmete predstavili sošolcem.

Stare predmete smo pri likovni umetnosti narisali. Tako so nastale slike z uporabo oglja in črne kave.  Pri uri spoznavanja okolja pa oblikovali vprašalnik o prehrani v otroštvu dedkov in babic. Zanimalo nas je tudi, kakšno malico so imeli v šoli. Ko so vsi učenci izvedli anketo, smo jo skupaj pri pouku analizirali.

Besedilo pripravila: Mateja Širca

Projekt EX TEMPORE, 24. 5. 2022

31. EX TEMPORE OŠ ŠEMPAS V OKVIRU PROJEKTA UNESCO na temo30 let osamosvojitve Slovenije s podnaslovom Lepa si Slovenija

V torek, 24. 5. 2022 so učenke v likovnem krožku in v petek, 27.5. 2022 na Ex tempore Kostanjevica ustvarjale zanimive vedute svojega kraja in s tem sodelovale na razstavi na spletni strani OŠ Šempas v spletni galeriji pod Ex tempore, kjer si izdelke vseh sodelujočih šol lahko tudi ogledate.

Sodelovale so naslednje učenke:

NIKA ČEBRON in NEŽA SKRT, 4.C

SAŠA SEVER,

NUŠA VRABEC in

TAŠA VRABEC, 7.A ter

ANABELA NEMEC, 9.B (dve deli).

Mentorica: Gordana Štucin

no images were found

Projekt DAN EVROPSKIH JEZIKOV

V letošnjem 6. b razredu smo na začetku šolskega leta združili in obeležili dva pomembna dneva, in sicer dan evropskih jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, ter mednarodni dan maternih jezikov, ki ga praznujemo 21. februarja.

Učenci so se odločali zelo različno glede na njihove želje, interese in potrebe. Prav zato je prihajalo do različnih pogledov, zamisli in interpretacij. Nekatere skupine so se osredotočale predvsem na obeležitev dneva evropskih jezikov, druge so se odločale predvsem za obeležitev mednarodnega dneva maternih jezikov. Spet tretje so čutile enakovrednost vseh materinščin ter združile oba pomembna dneva v zavezujočo simbiozo. Tako so nastajali zelo različni izdelki. Potem, ko so učenci dokončali svoje izdelke, so jih tudi predstavili vsem sošolcem. Nekateri pa so hoteli svoje delo nadgraditi tako, da so svoje delo predstavili tudi drugim razredom.

Ena od skupin, ki bi jo želela izpostaviti, je prišla do zamisli, da je v Sloveniji nenazadnje slovenščina materinščina večini prebivalstva in da jo je zato najlepše obeležiti tako, da jo predstavimo, kako zveni pri branju. Tako se je porodila zamisel, da bi lahko članice skupine prebirale pravljice v prvem razredu in se o prebranem z učenci pogovarjale. Tako so izbrale vsaka svojo knjigo in se pripravile na branje ter na pogovor o knjigi. Še prej pa so pripravile plakat, ki je predstavljal njihovo zamisel. Tega so predstavile tudi sošolcem, pri tem pa pojasnile, da se mora glavnina njihove zamisli izvesti v razredu.

Mentorica: Mojca Batič Škarabot

no images were found

Projekt MOJA ŠOLA, MOJ KRAJ, SPOZNAJMO SE

V projektu MOJA ŠOLA, MOJ KRAJ, SPOZNAJMO SE so sodelovali učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Učenci so podrobneje spoznali naravno in kulturno dediščino Nove Gorice. Bili so pravi športniki in se povzpeli na Škabrijel (646 m n.m.v.), na Kostanjevico (Kapela), kjer je Frančiškanski samostan, cerkev in Škrabčeva knjižnica. Ker je naše mesto Nova Gorica mesto vrtnic in je vrtnica prisotna tudi v samem grbu mesta, je tukaj ravno v tem času odprt rožni vrt burbonk, ena izmed največjih zbirk v Evropi, kjer trenutno lepo cvetijo in kažejo vso lepoto, ki jo premorejo. Obiskali smo tudi Trg Evrope, trg med Novo Gorico in Italijo. Sprehodili smo se po Erjavčevi ulici, si ogledali kip Frana Erjavca, po katerem naša šola nosi tudi ime. Nismo smeli spustiti niti mostov nad reko Sočo, eden od njiju nosi ponosen naziv z najdaljšim kamnitim lokom na svetu. Vse fotografije so objavljene na spletni strani šole, kjer smo objavili tudi ppt predstavitev o naši šoli, ki letos obeležuje 40. obletnico. Na šole, s katerimi smo sodelovali v projektu, smo poslali razglednico Nove Gorice ter brošuro spominske sobe Frana Erjavca, ki jo imamo na šoli. Zadovoljni smo z vključitvijo v projekt, saj so učenci jutranje utrinke iz šole večkrat dopolnili skupaj s starši v popoldanskem času in za vikend, ko so skupaj obiskali te naravne in kulturne znamenitosti, ki jih imamo v Novi Gorici veliko in imajo za tako mlado mesto resnično velik pomen. Vsak izmed učencev, ki je pri projektu sodeloval se je naučil nekaj novega in spoznal vsaj kakšno dodatno zanimivost rojstnega kraja, ki je ključna za življenje ponosnega »Goričana«. Tudi v naslednjem letu bi se radi pridružili na projektu Moja šola, moj kraj, spoznajmo se, saj smo bili tako učenci kot učitelji nad projektom navdušeni.

Pri projektu smo sodelovali znotraj PB, vodja Tea Bevk, v projekt vključene še Lea Mozetič, Tamara Černuta in Dolores Štrukelj

no images were found

Projekt UNESCO IMA TALENT, 23.12.2021

Učenci 5. razredov smo 23. 12. 2021 imeli zabavno avdicijo UNESCO IMA TALENT, kjer so se nekateri učenci predstavili s svojim talentom. Predstavili so se v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke, plesu, vožji na rolki z metanjem žoge na koš, čarovniških trikih, igranju instrumentov, gimnastiki, izdelavi origamija in plesu mažoretk. Vsi kandidati so se odlično odrezali. V mesecu marcu se bosta Šana in Alin s plesno točko predstavili v polfinalu, kjer bo komisija izbrala 8 finalistov, 2 pa bodo z glasovanjem izbrali gledalci v dvorani. Konec meseca aprila pa se bo odvil veliki finale v Športni dvorani Trata. Držimo pesti za naše.

Projekt UČENEC POUČUJE, 4.11.2021

V mesecu oktobru se je kar nekaj učencev devetega razreda preizkusilo v vlogi učitelja. Letošnja tema projekta «Učenec poučuje« je bila Slovenija. Učenci so se s pomočjo navodil učiteljev samostojno pripravili na učno uro. Monika K. je v vseh devetih razredih prevzela učno uro z naslovom Podnebje v Sloveniji. Medtem ko so se ostali devetošolci  Anabela N., Arabela B., Ana Kiara C., Taja M., Mile R. in Mark V. preizkusili v vlogi učitelja pri petošolcih in tako pri predmetu družba obravnavali temo Lega Slovenije.

Nekaj njihovih komentarjev:

V veliko veselje mi je bilo sodelovati v tem projektu. Temo podnebje Slovenije in podnebne spremembe v prihodnosti sem predstavila 9. razredom. Vloga učitelja je zelo zahtevna, potrebno je veliko zbranosti in fleksibilnosti, a bilo je zabavno in veliko novega sem se naučila.

Monika Krsteva, 9.B

 

Znotraj projekta »Učenec poučuje« sva poučevala petošolce o legi Slovenije. Power Point in učni list sva naredila na računalniku po navodilih učiteljice.  Učenci so bili zelo veseli in navdušeni nad najinim delom, saj sva uro zaključila s kvizom. Tudi midva sva se pri uri počutila prijetno in sproščeno.

Mile Ristov in Mark Volk, 9.C

 

Lepo je bilo igrati vlogo učitelja in se naučiti nekaj novega. Če bi bila možnost, bi se še enkrat rada srečala s to izkušnjo.

Arabela Breščak, 9.c

 

Predstavljati mlajšim razredom je bila neka nova izkušnja, v kateri sva se imeli zelo fajn. Pri kakšnih stvareh sva morali malo večkrat razložiti, drugače ni bilo nobenih težav. Učenci so pridno puslušali najino razlago snovi, nato pa so skoraj samostojno rešili učni list. Poučevanje mlajših razredov bi z veseljem še kdaj ponovili

Ana Kiara Curk in Taja Milenković, 9.C

Helena Cizej, šolska koordinatorica Unesca

Projekt MEJA, Cerje, 24.9.2021

V petek, 24.9., so se nekateri devetošolci udeležili Unesco projekt Meja – Naša preteklost in skupna evropska prihodnost, ki ga je organizirala Gimnazija Nova Gorica ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju.

Letošnje srečanje je bilo posvečeno počastitvi 30.obletnice samostojne in neodvisne Slovenije. V družbi evropskih poslancev (Ljudmile Novak, Milana Brgleza in Klemna Grošlja) ter Lojzeta Peterleta smo odprli ne malokatero vprašanje o EU in o sami poti osamosvajanja naše države.

V drugem delu srečanja pa so naši devetošolci skupaj s profesorji in dijaki Gimnazije Nova Gorica sodelovali še v različnih delavnicah od bioloških terenskih vaj pa vse do literarno-zgodovinske delavnice.

Šolska koordinatorica UNESCO šol, Helena Cizej

 

Še nekaj izjav sodelujočih devetošolcev:

Preživeli smo prekrasen dan na Cerju. Do tja smo se pripeljali z avtobusom, pričakale pa so nas gospe, ki so nam podarile kruh z soljo kot znamenje dobrodošlice. Vsak se je lahko po svoji želji odločil za delavnico. Me tri smo se odločile za biološko delavnico. Tako smo spoznale različne vrste rastlin od užitnih do strupenih (mali jesen,hrast,šparglji ) ter različne vrste živali. In še eno taborniško za na konec: čim bolj greš proti jugu tem bolj strupene živali so v prostoru (kače, pajki, škorpijoni).

Neja, Neža in Emili (9.b)

 

Mednarodni dan miru na Cerju mi je bil zelo všeč. Na zgodovinskih delavnicah smo se v družbi srednješolcev veliko naučili o 1.svetovni vojni na Krasu in načinu življenja vojakov. Hodili smo po poti miru do spomenika Kažipot zgrajenega v čast VII. korpusa. Vodič nam je razložil pomen poti miru ter pomen spomenika. Na spomeniku je bilo postavljenih nekaj praznih granat, ki so jih od konca 1.svetovne vojne do danes našli domačini na kraških tleh.

Delavnice so bile poučne, zanimive in zabavne. Komaj čakam na še kakšno!

Monika , 9.b

 

Sam sem se udeležil delavnice z bivšim evropskim poslancem Lojzetom Peterlejem, ki je odgovarjal na postavljena vprašanja nekaterih dijakov o evropskih in globalnih tematikah ter opisoval svoje izkušnje v času dela. Delavnica je bila zelo zanimiva in se je je bilo vredno udeležiti.

Jaša, 9.b.

no images were found

Projekt POZDRAV PTIC MIRU, Nova Gorica, 21. 9. 2021

V torek, 21. 9. je bil svetovni dan miru. Naša šola je ta dan obeležila z Unescovim projektom Pozdrav ptic miru, katerega smo izvedli skupaj z Domom upokojencev Nova Gorica.

“Všeč mi je bilo, da smo spoznali stare ljudi in se malo pogovarjali z njimi. Peli smo Mi se imamo radi in jedli sladoled.” Neli 4. c

“Danes je bilo zelo lepo, imel sem dobro vest, ko smo obesili ptičke. Po tem smo se posladkali s sladoledom.” Jure 4. c

“Prišli smo v dom upokojencev, dobili sladoled, skupaj smo zapeli pesem Mi se imamo radi. Zabavali smo se in se imeli lepo”. Mija 4.a

“Z učiteljico Angeliko smo se odločili, da bomo parkirišče Doma upokojencev Nova Gorica olepšali z lepimi mislimi in barvitim svetom.  Pridružili so se nam tudi četrtošolci in učiteljica Sonja Radikon Bratina s svojo psičko Mini (tačke pomagačke). Uslužbenci in stanovalci so nas sprejeli odprtih rok. Skupaj smo se podružili, posladkali in si izmenjali nekaj zgodb. Našega obiska so se zelo razveselili in upamo, da smo jim polepšali dan.

Osmošolke: Veronika K., Veronika V., Taja, Natali, Mija F., Teja, Mija M., Marisa

Mentorice: Sonja R. Bratina, Adrijana Perkon, Angelika K. Žorž

no images were found

Šolsko leto 2020/2021

10. december – dan človekovih pravic

10. decembra vsako leto obeležujemo dan človekovih pravic. V tem šolskem letu se je naša šola vključila v Unescov projekt MOJE PRAVICE v sodelovanju z Osnovno šolo Frana Kranjca Celje, nosilko projekta.

Vključili so se učenci 4. in 7. razreda, ki so temo človekovih pravic in odgovornosti obdelali pri pouku. Izdelali so novoletne okraske z željo ali voščilom za vse otroke sveta.

Kljub šolanju na daljavo nam je, zaradi angažiranosti, dobre volje tako učencev kot učiteljic, uspelo pripraviti virtualni predstavitvi oziroma filmčka fotografij okraskov in dobrih želja naših učencev za vse otroke sveta. Nekatere okraske smo poslali na OŠ Frana Kranjca Celje, kjer bodo pripravili razstavo.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi naše »virtualne razstave«.

Naj vam naša razstava ogreje srce in polepša decembrske dni.

Vsem skupaj želimo lep december, v prihajajočem letu pa veliko zdravja, sreče in miru.

Mentorica: Adrijana Perkon

Projekt MODER STOL

To šolsko leto je bilo za nas učitelje, še posebno pa za učence zelo zahtevno leto. Skoraj polovico šolskega leta je potekalo na daljavo, na nek virtualni način, kjer smo bili in hkrati nismo bili skupaj.

Zato so se učenci 8.b razreda za to šolsko leto odločili, da bo imel naš Moder stol temo Pozitivne misli v času Covid 19.

Z glasovanjem so se odločili, da na stol napišejo čim bolj kratko, a hkrati močno besedo – Vztrajaj.

Učenki Monika Krsteva in Anabela Nemec (8.b)  sta nato v učilnici pobarvali stol na svoj način in pri tem zelo uživali.

Mentorica projekta: Helena Cizej

Projekt UČENEC POUČUJE

V začetku oktobra smo na naši šoli izvedli Unescov projekt Učenec poučuje. Kar šest devetošolk se je odločilo, da samostojno izpelje učno uro v razredu. Mentorica jih je vodila skozi vse faze načrtovanja pouka. Zanimivo je bilo, da so vse učenke ugotovile, da ni malo dela pripraviti eno šolsko uro. A kar je najbolj pomembno pa je, da so vse bile zadovoljen s svojim delom in nadvse uživale pri pouku geografije v 6.razredu.

Mentorica projekta: Helena Cizej

Projekt UNESCO VRTIČKI V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

V šolskem letu 2020/21 smo v 1. b razredu pridno skrbeli za dvignjeno gredico na atriju šole. Naš majhen vrtiček je ponovno po nekaj letih mirovanja ponovno zaživel.

Mentorica projekta: Sonja Radikon Bratina

Dostopnost