Javne listine

Vloga za izdajo dvojnika javnih listin

Vloga za izdajo potrdila o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti

(če učenec ne prejme spričevala in ne bo zaključil osnovnošolskega šolanja na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica)

Šolske potrebščine

Svet staršev je na svoji 2. dopisni seji podal pozitivno soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2020/2021.

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Izbirni predmeti od 4. do 9. razreda

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada: ODJAVNICA

Splošni akti zavoda – 2. del

Splošni akti zavoda – 2. del so vezani na posamezno šolsko leto oziroma letno poročilo na preteklo leto.

Letni delovni načrt za šolsko leto

Finančni načrt s posebnim delom in kadrovskim načrtom

Program dela

Letno poročilo