Projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli

V sklopu trajnostne mobilnosti bomo izvedli akcijo V šolo s Kokoško Rozi, katerega namen je spodbuditi osnovnošolce, njihove starše in učitelje, da se v šolo in iz nje ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na način trajnostne mobilnosti – peš, s kolesom, skirojem, rolko, avtobusom, javnimi prevoznimi sredstvi ali s skupno vožnjo z avtomobilom (sopotništvo).  

Namen akcije je:

  • ozaveščenosti otrok in staršev o pomenu trajnostne mobilnosti,
  • povečanja prihodov v šolo in potovanj na način trajnostne mobilnosti,
  • spodbujanja prometne varnosti vseh udeležencev prometa,
  • zmanjšanja motoriziranega prometa v okolici šole in zmanjšanja izpustov CO2 v okolje.

Koordinator projekta na šoli je Duška Suzić

V tednih, od 18. 9. do 29. 9. 2023 in, od 22. 4. do 26. 4. 2024  bomo motivirali učence, da za pot v šolo izberejo eden od  trajnostnih načinov. Učenci bodo vsak dan prihoda v šolo na trajnostni način zabeležili na razrednem plakatu, učitelji oziroma zaposleni na šoli pa na plakatu, ki bo v zbornici šole.

 S takšnimi aktivnostmi učence vzgajamo in izobražujemo v aktivne in odgovorne državljane, ki se bodo zavedali pomena in prednosti uporabe trajnostnih potovalnih sredstev za potrebe ohranjanja kakovosti okolja in krepitve lastnega zdravja. Vsekakor pa se moramo zavedati, da smo otrokom največji zgled prav mi – ODRASLI, zato bomo v beleženje prihoda v šolo/službo vključili tudi učitelje oziroma zaposlene na šoli.

Akcijo bomo ponovili tudi v pomladanskih mesecih, predvidoma aprila.

Duška Suzić,
koordinator projekta

Šolsko leto 2020/2021

V tednu mobilnosti, 16. – 22. 9. 2020 se, v sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica, izvaja PEŠBUS za učence od 1. – 4. razreda.

Na razrednih urah se obravnavajo teme z ekološkimi in trajnostnimi temami (po trijadah).

Duška Suzić,
koordinator projekta

Šolsko leto 2019/2020

Učenci 4. a, 5. a in 6. a razreda so sodelovali v aktivnostih Gremo peš s kokoško Rozi. Njen namen je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom ali v sopotništvu).

V tednu mobilnosti, od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019, se vsak dan beležili na kakšen način so učenci prihajali v šolo. Cilj aktivnosti je sprememba potovalnih navad v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole, zmanjšanje okoljskih obremenitev ter spodbujanje gibanja otrok. Končni cilj tedenske aktivnosti je povečanje prihodov učencev v šolo na trajnostni način za 7 procentov glede na izhodiščno vrednost.

Duška Suzić,
koordinator projekta

Dostopnost