Projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je povabilo strokovne sodelavce osnovnih šol ter šol s prilagojenim programom k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti, ki se izvajajo v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah od decembra 2018 do julija 2021 – Gremo peš.

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Poleg sodelovanja v igri, ki spodbuja osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (hoja, s kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim avtom), ministrstvo šole spodbuja, da izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja (npr. izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v šole, sodelovanje z občinami pri urejanju šolskega okoliša za večjo varnost otrok, ipd.).

Aktivnosti projekta se že izvajajo od decembra 2018 in se bodo končale v juliju 2021, na osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica, smo z aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi začeli v šolskem letu 2019/2020. Koordinator projekta na šoli je Duška Suzić

V tednu mobilnosti, 16. – 22. 9. 2020 se, v sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica, izvaja PEŠBUS za učence od 1. – 4. razreda.

Na razrednih urah se obravnavajo teme z ekološkimi in trajnostnimi temami (po trijadah).

Duška Suzić,
koordinator projekta

Šolsko leto 2019/2020

Učenci 4. a, 5. a in 6. a razreda so sodelovali v aktivnostih Gremo peš s kokoško Rozi. Njen namen je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom ali v sopotništvu).

V tednu mobilnosti, od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019, se vsak dan beležili na kakšen način so učenci prihajali v šolo. Cilj aktivnosti je sprememba potovalnih navad v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole, zmanjšanje okoljskih obremenitev ter spodbujanje gibanja otrok. Končni cilj tedenske aktivnosti je povečanje prihodov učencev v šolo na trajnostni način za 7 procentov glede na izhodiščno vrednost.

Duška Suzić,
koordinator projekta

Dostopnost