Vpis v srednjo šolo

Spletni naslovi s koristnimi informacijami za vpis v srednjo šolo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si
Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si
Zavod RS za šolstvo: www.zrss.si
Deficitarni poklici v regiji: www.iskanipoklici.net
Center RS za poklicno izobraževanje:
www.cpi.si
Spletni servis za poklicno izobraževanje: www.mojaizbira.si
Informacije o štipendijah: www.sklad-kadri.si
Epoštni naslovi svetovalnih delavcev srednji šol v Sloveniji: seznam 

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2022/2023

 

Datum Aktivnost
Januar 2022

 

Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja v šolski svetovalni službi.

 

do 10. 2. 2022

 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje.

 

11. in 12. 2. 2022

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

 

do 2. 3. 2022

 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija.

 

med 11. in 21. 3. 2022

 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.

 

 

do 28. 3. 2022

 

Posredovanje potrdil srednjih šol o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
do 4. 4. 2022

 

Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove

 

 

8. 4. 2022

 

Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet
do 25. 4. 2022

 

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole

 

od 4. 5. 2022

do 10. 5. 2022

 

Nacionalno preverjanje znanja  (slovenščina – 4. 5. 2022, matematika – 6. 5. 2022, kemija – 10. 5. 2022)

 

24. 5. 2022

 

Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – Internet

 

do 27. 5. 2022

Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

V primeru omejitve so najpomembnejši kriterij zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pretvorjene v točke. Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev.

15. 6. 2022

 

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.

 

 

med 16. in 21. 6. 2022

 

 

Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

 

Za več informacij lahko povprašate v šolski svetovalni službi (ga. Vanja Kotar).

Razpored dnevov odprtih vrat na srednjih šolah

SREDNJA ŠOLA z izobraževalnimi programi

DATUM

 

SPLETNI NASLOV,

kjer bodo objavljene videopovezave in ostale informacije

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA –

Strojna, prometna in lesarska šola

Erjavčeva 4/a, Nova Gorica

 • obdelovalec lesa
 • pomočnik v tehnoloških procesih
 • mizar
 • oblikovalec kovin-orodjar
 • mehatronik operater
 • inštalater strojnih inštalacij
 • avtoserviser
 • avtokaroserist
 • strojni tehnik
 • tehnik mehatronike
 • logistični tehnik

 

četrtek, 25. 11. 2021,

ob  16.30 in 17.30

 

 

 

 

 

Predstavitev bo potekala preko videopovezave, ki bo objavljena na: http://spls.scng.si/

 

GIMNAZIJA TOLMIN,

Dijaška 12 b, Tolmin

 

torek, 30. 11. 2021

ob 17. 00

https://gimtol.si/ in https://www.facebook.com/gimtolmin/

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA –

Elektrotehniška in računalniška šola

Cankarjeva 10, Nova Gorica 

·         elektrotehnik

·         elektrikar

·         tehnik računalništva

·         računalnikar

 

sreda, 1. 12. 2021,

      ob 17.00,

      ob 18.30 ponovitev predstavitve

Predstavitev bo potekala preko videopovezave, ki bo objavljena na:

http://ers.scng.si/

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA –

Gimnazija in zdravstvena šola

Cankarjeva 10, N. Gorica 

·         tehniška gimnazija

·         zdravstvena nega

·         bolničar-negovalec

 

četrtek, 2. 12. 2021,

      ob 17.00

za vse tri programe

Predstavitev bo potekala preko videopovezave, ki bo objavljena na:

http://gzs.scng.si/

 

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA,

C. 5. maja 12, Ajdovščina

·         gimnazija

·         predšolska vzgoja

 

torek, 7. 12. 2021,

      ob 17.00*

oba programa

http://www.ss-venopilon.si/

*Prireditev bo izpeljana v živo, v kolikor bodo razmere to dopuščale, v nasprotnem bo datum prestavljen. Naprošamo vas, da redno spremljate spletno stran šole, kjer bodo sprotno objavljene informacije.

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA –

Srednja ekonomska in trgovska šola

Erjavčevi ulici 8, Nova Gorica

·         ekonomski tehnik

·         administrator

·         trgovec

 

sreda, 8. 12. 2021,

      ob 17.00

 

Informacije o poteku DOV bodo od 3. 12. 2021 dalje objavljene na:

http://sets.scng.si

 

 

GIMNAZIJA NOVA GORICA

Delpinova ulica 9, Nova Gorica

·         gimnazija

·         gimnazija – športni oddelek

·         umetniška gimnazija – smer gledališče in film

·         umetniška gimnazija – likovna smer

 

četrtek, 9. 12. 2021,

      od 16.00 dalje bo videokonferenca s skupnim uvodom, nato pa bo sledila predstavitev programov po smereh

 

Predstavitev bo potekala preko videopovezave, ki bo objavljena na:

www.gimng.si, FB, IG

 

Vprašanja lahko pošljete na: vpis@gimng.si

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA –

Biotehniška Šola Šempeter

Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici

 • pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • gastronom-hotelir/kuhar- natakar
 • slaščičar
 • gospodar na podeželju
 • kmetijsko – podjetniški tehnik
 • gastronomija in turizem/ smer turizem NOVO
 • naravovarstveni tehnik
 • živilsko prehranski tehnik (PTI)

 

četrtek, 9. 12. 2021,

     ob 17.00,

     ob 18.30 ponovitev predstavitve

Predstavitev bo potekala preko videopovezave, ki bo objavljena na: http://bts.scng.si/ in https://www.facebook.com/

BIOSNG/

 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA,

Goriška 29, Vipava

sobota, 11. 12. 2021

Predstavitev po potekala preko videopovezave, ki bo objavljena na spletni strani:

www.sgv.si  in

https://www.facebook.com/skofijskavipav/

V mesecu januarju, ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pripravi in objavim razpis za vpis učencev v srednje šole in dijaške domove. Učenci se morajo do določenega roka prijaviti za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. Na naši šoli poteka vpis s pomočjo šolske svetovalne službe, ki za učence, katerih starši so podali privolitev (podpis soglasja “GDPR”), tudi odda izpolnjene prijavnice na posamezno srednjo šolo.

Razpis: POVEZAVA

Razpis med drugim vključuje:

– razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij,

– informacije o vsebini prilog in informativnem dnevu,

– merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

– razpis za sprejem učencev v dijaške domove.

Objavljamo povezavo na evidenco srednjih šol v Republiki Sloveniji: EVIDENCA ZAVODOV IN PROGRAMOV

S  klikom na posamezno srednjo šolo boste prejeli podrobnejše informacije o zavodu in programih oziroma smereh, ki se v določenem šolskem letu izvajajo, prav tako pa tudi povezavo do spletnega mesta izbrane šole.

Dostopnost