Zdravstveno varstvo

Zakon o osnovni šoli (ZOsn; (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 13. členu določa, da osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj.

Zdravstveno varstvo učencev je stalna in pomembna naloga vsake šole.

Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda imajo vsako leto organizirane sistematske preglede v Zdravstvenem domu Nova Gorica, izbrana zdravnica šole je ga. Martina Grgič, dr. med., spec. pediater, ki ima svojo ordinacijo v Dispanzerju za otroke in šolarje, Ul. Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica. Sistematski pregledi spadajo med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za učence 1. in 3. razreda organizirajo tudi cepljenje, ki je po zakonu obvezno. Pred vstopom v šolo so otroci cepljeni proti hepatitisu B (2 dozi) ter ošpicam, mumpsu ter rdečkam (MPR). V prvem razredu so otroci ponovno cepljeni proti hepatitisu B (3.doza). V tretjem razredu so cepljeni proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (DI-TE-PER). Dekleta šestega razreda so cepljene proti humanim papiloma virusom (HPV)-cepljenje, če se za to odločijo njihovi starši.

Več informacij o cepljenju si lahko preberete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/publikacije/cepljenje-otrok-knjizica-za-starse in https://www.nijz.si/sl/koledar-cepljenja-predsolskih-in-solskih-otrok-v-sloveniji

Prav tako šola organizira vsakoletne sistematične preglede zob za vse učence in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Izbrana zobozdravnica za našo šolo je ga. Dronjić Nirvana, dr. dent. med., ki ima svojo ambulanto v prostorih Osnovne šole Kozara, Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica.

Šolska svetovalna služba sodeluje z zdravstvenimi delavci pri načrtovanju pregledov, vabila na pregled dobijo starši na dom. Vabila na sistematski pregled za zobe prejmejo starši od razrednika.

Zakon o osnovni šoli navaja dolžnost sodelovanja šole z zdravstvenimi zavodi tudi zaradi preventivne zdravstvene vzgoje. Na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene delavke izvajajo priporočene vsebine v obliki delavnic. Delavnice se izvajajo v posameznih oddelkih v okviru naravoslovnih dni. Šola je vključena tudi v akcijo Čisti zobje ob zdravi prehrani, ki jo izvajata zdravstveni delavki iz Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Več o programu preventivnih delavnic je zapisano v Letnem delovnem načrtu, ki si ga lahko ogledate med dokumenti šole.

Dostopnost