Šolski prevozi – avtobusni vozni red

V šolskem letu 2022/2023 prihaja do sprememb urnika prevozov in relacij.

Merkur 1 – Mandrija – Ajševica sp. – Loke – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi                       km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca 13:15 14.30
6:55 7:35 3 Rožna Dolina Merkur 1 13:20 14.35
6:56 7:36 3 Rožna Dolina Merkur 2 13:21 14.36
6:58 7:38 4 Bajta 13:23 14.38
7:00 7:40 6 Ajševica vrh 13:25 14.40
7:01 7:41 7 Ajševica Šterk 13:26 14.41
7:04 7:44 9 Mandrija 13:29 14.44
7:08 7:48 11 Ajševica sp. 13:33 14.48
7:09 7:49 12 Loke Peloz 13:34 14.49
7:12 7:52 14 Loke 13:37 14.52
7:13 7:53 15 Kromberk pod gradom 13:38 14.53
7:14 7:54 15 Kromberk Komel 13:39 14.54
7:15 7:55 15 Kromberk cerkev 13:40 14.55
7:16 7:56 16 Kromberk Poberaj 13:41 14.56
7:17 7:57 16 Kromberk vrtec 13:42 14.57
7:19 7:59 17 Kromberk Hrast 13:44 14.59
7:25 8:05 19 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca

Prevoznik: Mivax d.o.o.

Pod Škabrijelom 47 – Kekčeva pot K (11)  – Pod Škabrijelom 21 – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi              km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi   
7:05 7:40 0 Pod Škabrijelom 47 13:35 15:05
7:13 7:47 2 Kekčeva pot K (11) 13:28 14:58
7:15 7:50 3 Pod Škabrijelom 21 (11, 27) 13:25 14:55
17:16 7:51 3 Pod Škabrijelom 40 (54 in 62) 13:24 14:54
7:17 7:52 4 Pod Škabrijelom 2 13:23 14:53
7:18 7:53 4 Damber 50 13:22 14:52
7:25 8:00 7 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:15 14:45

Prevoznik: Nomago d.o.o.

Ul. Rada Simonitija – Varda – Pavšičevo naselje – Damber 50 – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi              km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi   
    Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:15 14:30
7:05 7:45 2 Ul. Rada Simonitija 13:19 14:34
7:07 7:47 2 Varda 2 13:21 14:36
7:11 7:51 3 Pavšičevo naselje 10-11 13:25 14:40
7:15 7:55 4 Damber 50 13:29 14:44
7:21 8:01 7 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Prevoznik: Mivax d.o.o.

Breg (22 in 18) – Podrob – Loke 26b – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi             km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi           
7:05 7:45   0 Breg (22 in 18) 13:41 14:48
7:10 7:50 2 Podrob 13:36 14:43
7:13 7:53 3 Loke 26b 13:33 14:40
7:23 8:03 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:15 14:30

Prevoznik: Uniplan d.o.o.

Stara Gora št. 3 (igrišče) – Pristava – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi            km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi             
7:05 7:45 0 Stara Gora št. 3 (igrišče) 13:47 14:47
7:07 7:47 0 Stara Gora št. 18 13:45 14:45
7:09 7:49 0 Stara Gora št. 22c 13:43 14:43
7:11 7:51 2 Stara Gora št. 27 13:41 14:41
7:13 7:53 3 Liskur 13 13:39 14:39
7:16 7:56 5 Pristava (Ul. Pinka Tomažiča 1) 13:36 14:36
7:17 7:57 5 Strma pot 13:35 14:35
7:22 8:02 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:30 14:30

Prevoznik: Mivax d.o.o.

Loke – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi              km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi               
0 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:15 14:45
7:05 7:45 6 Loke 15B (16A, 17A) 13:25 14:55
7:07 7:47 7 Loke (1, 3A) 13:27 14:57
7:09 7:49 8 Loke 9A 13:29 14:59
7:11 7:51 9 Loke 19B 13:31 15:01
7:12 7:52 9 Loke 26 (26D) 13:32 15:02
7:13 7:53 9 Loke 30 13:33 15:03
10 Podrob 2 13:26
12 Breg (22 in 18) 13:41
7:23 8:03 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Prevoznik: Nomago d.o.o.

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza:

  • če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km,
  • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
  • in učenci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.

Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo. O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost oziroma občina.

Učenci ob koncu šolskega leta oddajo izjavo o pravici do brezplačnega šolskega prevoza, ki ga bodo koristili v naslednjem šolskem letu.

V šolskem letu 2020/2021 je prišlo do spremembe relacij. Mestna občina nova Gorica pripravlja javni razpis za izbiro prevoznika. Ko bomo prejeli informacijo o izbranem prevozniku in potrjenih urnikih prevoza, vas bomo o tem obvestili na naši spletni strani.

Dodatne informacije o šolskih prevozih lahko na šoli poiščete pri pomočnici ravnatelja, ge. Andreji Glavan Podršček.

 

Na podlagi zbranih izjav, šola posreduje podatke izbranemu ponudniku šolskih prevozov. V šolskem letu 2019/2020 je Mestna občina Nova Gorica podpisala pogodbo s prevoznikom NOMAGO, ki učencem izda tudi vozovnice za šolski avtobus. V primeru izgube vozovnice, starši to urejajo osebno s prevoznikom.

Dostopnost