Šolski koledar

Koledar za osnovne šole ureja vpis otrok, razporeditev pouka in pouka prostih dni, razporeditev in trajanje šolskih počitnic v tekočem šolskem letu za učence, roke za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Šolski koledar ureja Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19), pristojni minister vsako leto izda podrobnejša navodila v dveh delih:

Šolsko leto 2021/2022

Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022, 1. del – SPREMEMBA

Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022, 2. del

Dostopnost