Knjižnica Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Knjižnica na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica ponuja več kot 25.000 enot knjižničnega gradiva in 43 naslovov periodike.

V čitalnici je veliko prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij za raziskovalno delo, včasih tudi za zabavo.

Na šoli smo leta 2012 uredili Erjavčevo sobo, ki jo učenci večkrat obiščejo tekom šolanja od prvega do devetega razreda, ob vpisu v šolsko knjižnico vsak učenec prejme priročno zgibanko o Erjavčevi sobi.

Učenci obiskujejo knjižnico posamezno ali skupinsko, v okviru knjižnično-informacijskih znanj, ki potekajo v sodelovanju z drugimi učnimi predmeti. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, na motivaciji za branje in estetskem doživljanju. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.

V okviru knjižnice potekajo tudi drugi projekti, ki temeljijo na spodbujanju branja, postavitve ilustratorskih razstav, organizacija prireditev ob podelitvi bralne značke na šoli in še marsikaj.

 

 

OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 11.45 IN OD 12.15 DO 14.30 URE

 

Seznam knjig za bralno značko v šolskem letu 2022/2023

 

 

LEGENDA oznak knjižničnega gradiva:

C (cicibani): leposlovje 1. – 3. razred

P (pionirji): leposlovje 4. – 6. razred

M (mladina): leposlovje 7. – 9. razred

L ljudsko slovstvo, leposlovje

UDK (univerzalna decimalna klasifikacija, 0-9): strokovne knjige

 

(povezava)
Vsi učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, postanejo ob vpisu v šolo tudi uporabniki učbeniškega sklada in si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Učenci 1. in 2. razreda dobijo brezplačno vsa učna gradiva (delovni zvezki), saj so financirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Starši učencev od 3. do 9. razreda pa kupite le delovne zvezke, ki jih potrdi svet staršev za tekoče oziroma naslednje šolsko leto.

Učenci si izposodijo učbeniške komplete v prvem tednu novega šolskega leta, vrnejo pa jih do konca pouka. Vsi učbeniki morajo biti zaviti v zaščitno prozorno folijo.

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada.

Učbeniški sklad vodi knjižničarka, ga. Tjaša Klemenčič.

Zakonska podlaga: Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

4. razred ♦ Hans Christian Andersen: Stara cestna svetilka, Bina Štampe Žmavc: Živa hiša, France Bevk: Pastirci, Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki.

5. razred ♦ France Bevk: Pestrna, Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom, Roald Dahl: Matilda, Andrej Rozman Roza: Mali rimski cirkus.

6. razred ♦  Boris A. Novak: Vserimje (samo pesmi) ALI Bina Štampe Žmavc: Svilnate rime (razdelka Brezine in Sončeve) ALI (če drugih dveh ne dobijo) Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije (v celoti), Nataša Konc Lorenzutti: Društvo starejših bratov ALI Erich Kästner: Leteča učilnica, Tone Seliškar Bratovščina sinjega galeba ALI Daniel Defoe: Robinskon Crusoe.

7.  razred ♦ Vinko Möderndorfer: Kot v filmu ALI Vinko Möderndorfer: Kit na plaži ALI Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh, Tone Pavček: Majnice, fulaste pesmi, knjiga iz projekta Rastem s knjigo.

8. razred ♦ Niko Grafenauer: Skrivnosti, Damijan Šinigoj: Iskanje Eve ALI Miha Mazzini: Zvezde vabijo.

Grafenauerjeve Skrivnosti najdete tudi na spletni strani: http://sl.wikisource.org/wiki/Skrivnosti

9. razred ♦ Antoine de Saint-Exupery: Mali princ ALI Richard Bach: Jonatan Livingston Galeb, Janja Vidmar: Debeluške ALI Marlise Arold: Živeti hočem, Saša Vegri: Naročje kamenčkov.

Učenci izberejo 3 knjige iz seznama. Knjige označene z  * predstavljajo večji izziv.

4. razred: Cinderella, Dumbo, Finding Nemo: Nemo in School, Let’s Draw Shapes, Peter Pan Comes to London, Pirate Patch and the Treasure Map, Rainbow Bird, The Enormous Crocodile, The Happy Hedgehog Band (Martin Waddell, Jill Barton), The Jungle Book, The Little Mermaid: Ariel and the Prince, Thumbelina,  We’re Going on a Bear Hunt (Michael Rosen, Helen Oxenbury), Winston the Wizard

5. razred: Charlie and the Chocolate Factory (Roald Dahl), Chicken Run, Dracula and his family (Gaia Ierace), The Day the Crayons Quit (Drew Daywalt), The Ghost House (John Escott), The Giraffe and the Pelly and Me (Roald Dahl), The Magic Computer Mouse (Nella Burnett-Stuard, Liz Taylor), The Magic Cooking Pot (Sue Arengo), Where the Wild Things are (Maurice Sendak), *Aesop’s The And & the Cricket, *Aesop’s The Lion & the Mouse, *Aesop’s The Hare and the Tortoise, *Aesop’s The Shepherd Boy & the Wolf

Učenci izberejo 5 knjig iz seznama.

6. razred: Billy and the Queen, Charlie and the Chocolate Factory, Dino’s Day in London, Fantastic Mr. Fox, Good Day, Bad Day, Maisie and the Dolphin, Marcel and the Mona Lisa, Meet the Martians, Mike’s Lucky Day, Newspaper Chase, Pollyanna, The Incredibles, The Missing Coins, The Pearl Girl, The Troy Stone

7. razred: Lisa in London, Little Women, Lucky Break, Orca, Robinson Crusoe, Sadie’s Big Day at the Office, Speed Queens, The Adventures of Tom Sawyer, The Long Road, The Outsiders, The Wrong Man, Theseus and the Minotaur, Under the Bridge, William Tell

8. razred: A Christmas Carol, Apollo 1, Babe; Pig in the City, Black Beauty, Dragon Heart, E.T., Falling for you, Fly Away Home, Gandhi, Heidi, Johnny English, King Arthur and the Knights of the Round Table, K’s First Case, Marley & Me, Pirates of the Caribbean, Stories of Other Worlds, Sweet Valley High, The Ghost of Genny Castle, The Last Juror, The Lost Twin, The Mummy, Three Short Stories of Sherlock Holmes, Under the Bridge, Zorro!

9. razred: Amistad, And Then There Were None, Becoming Jane, Billy Elliot, Carmilla, Chance of a Lifetime, Charles Dickens, Cold Mountain, Dangerous Game, David Copperfield, Forrest Gump, Great Expectations, Leaving Microsoft to Exchange the World, Logan’s Run, My Family and Other Animals, Pride and Prejudice, Romeo and Juliet, Rosa Raye, Crime Reporter, Sherlock Holmes and the Mystery of Boscombe Pool, Silas Marner, The Big Sleep, The Last King of Scotland

 

 

Pri pouku izbirnega predmeta Italijanščina učenci od 7. do 9. razreda vsako leto tekmujejo v bralni znački (EPI Letture). Z branjem knjig bogatijo svoj besedni zaklad, izboljšajo izgovorjavo in spoznavajo italijansko kulturo.

Učenci berejo knjige samostojno doma, nekaj ur pa bralni znački namenimo tudi med poukom, da se skupaj pogovorimo o prebranih besedilih. V mesecu marcu ali aprilu bo potekal tekmovalni teden, ko učenci pisno rešujejo tekmovalne pole in dokažejo poznavanje prebranih knjig.

Seznam knjig:

7. razred ♦ 
8. razred ♦ 
9. razred ♦ 

 

Nemška bralna značka je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina 1 in 2.

Z branjem knjig učenci bogatijo besedišče in širijo poznavanje slovničnih struktur. Z obiskovanjem krožku Nemška bralna značka se z učenci pogovarjamo o vsebini prebranih knjig, glasno beremo in tako urimo pravilno izgovorjavo. Poleg vsega naštetega učenci spoznavajo tudi kulturo nemško govorečih dežel.

Termin izvedbe krožka Nemška bralna značka: PONEDELJEK, 13.30-13.55

Pri pouku izbirnega predmeta Nemščina učenci od 7. do 9. razreda tekmujejo v nemški bralni znački (EPI Lesepreis). V šolskem letu 2022/2023 je tekmovalno obdobje predvideno od 20. 3. do 31. 3. 2023. Učenci bodo tekmovalne pole reševali pisno ali na spletu v šoli in dokazali poznavanje vsebine prebranih knjig.

Predvidene knjige za bralno značko še niso določene, zato jih bomo objavili kasneje. 

 

Dostopnost