Zgodovina šole

 

Osnovno šolo Frana Erjavca je ustanovila skupščina občine Nova Gorica z odločbo št. 022-18/80 junija 1981 z imenom Osnovna šola ob Kornu Nova Gorica.

To je bila druga osnovna šola na ožjem območju mladega, hitro razvijajočega se mesta. Šola je bila zgrajena s sredstvi samoprispevka. Že prvo leto je šola delovala kot popolna osemletna šola, ker je celotna izmena učencev in učiteljev prišla iz Osnovne šole Milojke Štrukelj. Učenci in učitelji so prvič prestopili prag šole 11. septembra 1981.

Decembra 1982 je po sklepu sveta šole dobila novo ime in sicer Osnovna šola IX. Korpusa NOVJ. Ob uveljavitvi nove zakonodaje (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.list. RS 12/91) je ustanovitelj (Skupščina občine Nova Gorica) izdal odlok o ustanovitvi zavoda skladno z zakonom 30. junija 1992 (št.022-8/92-6). Istočasno je Skupščina občine Nova Gorica sprejela tudi sklep o spremembi imena šole. Šola je poimenovana po pomembnem slovenskem pisatelju Franu Erjavcu, profesorju biologije, ki je živel in poučeval v Gorici.

S sklepom takratnega Ministrstva za šolstvo znanost in šport, z dne 25. julija 2002, smo vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Dostopnost