Zaposleni v šolskem letu 2022/2023

Razredniki in učitelji v oddelku podaljšanega bivanja

Razred Razrednik PB
1. A Jana Golob, vzgojiteljica Milojka Skrt mag. Aleksandra Matjac
1. B Valentina Kobal, vzgojiteljica Tina Mozetič Patricija Furlani
1. C Tjaša Colja Zorzut, vzgojiteljica Neva Leban Polonca Kovačič
2. A Marica Faletič Tatjana Šuligoj
2. B Andreja Berlot Koncut Jožica Rebec
2. C Andrea Štanta Eva Jedrlinič Peloz, Jožica Rebec
3. A Urška Leban Petra Verderber Skubin
3. B Polona Žerovec Mihaela Mendelski Bratkovič
3. C Erika Velišček Dominika Prijatelj
4. A Irena Albreht Manca Leskovec
4. B Urška Mačus Dolores Štrukelj
4. C Andreja Zega Nina Martelanc
5. A Katarina Kete Rodman Polona Špacapan
5. B Veronika Šinigoj Nika Fortin
5. C Vanja Rušt Tanja Vidmar
6. A Barbara Filej
6. B Dolores Štrukelj
6. C Gordana Štucin
6. D Patricija Logar Cvetrežnik
7. A Barbara Trampuž
7. B Valentina Batagelj
7. C Aljaž Dolgan
8. A Barbara Arčon
8. B Simon Kragelj
8. C Klemen Leban
9. A Duška Suzić
9. B Zvonka Kajba
9. C Helena Cizej (Angelika Koncut Žorž)
9. D Mojca Batič Škarabot

 

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek Delovno mesto
MAG. LARA BRUN RAVNATELJICA
TANJA DEBENJAK POMOČNICA RAVNATELJICE
ANDREJA GLAVAN PODBRŠČEK POMOČNICA RAVNATELJICE
MILAN PODBRŠČEK RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI
TOMI MAMIČ RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI
VANJA KOTAR SVETOVALNA DELAVKA
PETRA VERDERBER SKUBIN SVETOVALNA DELAVKA
MOJCA MARINIČ SVETOVALNA DELAVKA
POLONA ŠPACAPAN SVETOVALNA DELAVKA
TAMARA ČERNUTA KNJIŽNIČARKA
KATJA PETELIN ŠULIGOJ RAČUNOVODJA
NATAŠA PENKO POSLOVNI SEKRETAR
MATEJA KOMPARA KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR
TANJA ČUBEJ KUHARICA
ZDRAVKA SAVIĆ KUHARICA
MILOŠ MATTIAZZI HIŠNIK
UROŠ HUMAR HIŠNIK, ČISTILEC
ERIKA JERONČIČ ČISTILKA
KSENIJA HORVAT ČISTILKA
NATAŠA MARKOČIČ ČISTILKA
ALENKA MIŠČIČ ČISTILKA
MILKA NOVAKOVIĆ ČISTILKA
RUŽA SIMIĆ ČISTILKA
LJUBICA VRBAN ČISTILKA

 

Strokovni delavci (abecedni seznam na dan 23. 3. 2023):

Priimek, ime  Razporeditev z učno obvezo kot
ALBREHT IRENA  UČITELJ – RAZREDNIK
ARČON BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
BATAGELJ VALENTINA  UČITELJ – RAZREDNIK
BATIČ ŠKARABOT MOJCA  UČITELJ – RAZREDNIK
BERLOT KONCUT ANDREJA  UČITELJ – RAZREDNIK
BESEDNJAK MARK  UČITELJ
BEVK TEA  UČITELJ, LABORANT
CIZEJ HELENA  UČITELJ – RAZREDNIK
COLJA ZORZUT TJAŠA  UČITELJ – RAZREDNIK
DEBENJAK NASTJA  UČITELJ – RAZREDNIK
DOLGAN ALJAŽ  UČITELJ – RAZREDNIK
FALETIČ MARICA  UČITELJ – RAZREDNIK
FILEJ BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
FORTIN NIKA  UČITELJ
FURLANI PATRICIJA  UČITELJ
GOLOB JANA  UČITELJ – RAZREDNIK
JAMŠEK ANDI  UČITELJ
JEDRLINIČ PELOZ EVA  UČITELJ
KAJBA ZVONKA  UČITELJ – RAZREDNIK
KETE RODMAN KATARINA  UČITELJ – RAZREDNIK
KOBAL VALENTINA  UČITELJ – RAZREDNIK
KONCUT ŽORŽ ANGELIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
KOVAČIČ POLONCA  UČITELJ
KRAGELJ SIMON  UČITELJ – RAZREDNIK
LAH DARINKA  UČITELJ
LEBAN KLEMEN  UČITELJ – RAZREDNIK
LEBAN NEVA  2. UČITELJ V 1. RAZREDU
LEBAN URŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
LESKOVEC MANCA  UČITELJ
LISJAK MARJETA  UČITELJ
LOGAR CVETREŽNIK PATRICIJA  UČITELJ – RAZREDNIK
MAČUS URŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
MARTELANC NINA  UČITELJ
MATJAC ALEKSANDRA  UČITELJ
MENDELSKI BRATKOVIČ MIHAELA  UČITELJ
MOZETIČ TINA  2. UČITELJ V 1. RAZREDU
NEMEC TEJA  UČITELJ
OTRIN KATARINA  UČITELJ
PRERADOVIĆ DEJAN  UČITELJ
PRIJATELJ DOMINIKA  UČITELJ
REBEC JOŽICA  UČITELJ
RUŠT VANJA  UČITELJ – RAZREDNIK
SERAŽIN BRUS VILMA  UČITELJ
SKRT MILOJKA  2. UČITELJ V 1. RAZREDU
SUZIĆ DUŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠINIGOJ VERONIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠPACAPAN POLONA  UČITELJ
ŠTANTA ANDREA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠTRUKELJ DOLORES  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠTUCIN GORDANA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠULIGOJ TATJANA  UČITELJ
TRAMPUŽ BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
VELIŠČEK ERIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
VERDERBER SKUBIN PETRA  UČITELJ
VIDMAR TANJA  UČITELJ
VUKMIR JELENA  UČITELJ
WINKLER ALIJANA  UČITELJ
WINKLER KLANJŠČEK LAURA  UČITELJ
ZAVRŠNIK POLONA  UČITELJ
ZEGA ANDREJA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŽEROVEC POLONA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŽVOKELJ PRIMOŽ  UČITELJ

 

Dostopnost