Zaposleni v šolskem letu 2021/2022

Razredniki (razredna stopnja):

Razrednik Razred
Tjaša Colja Zorzut, Neva Leban 1. A
Jana Golob, Milojka Skrt 1. B
Polona Žerovec, Nastja Debenjak 1. C
Andreja Berlot Koncut 2. A
Marica Faletič 2. B
Mateja Širca 2. C
Urška Leban 3. A
Urška Mačus 3. B
Katarina Kete Rodman 3. C
Andreja Zega  4. A
Erika Velišček 4. B
Irena Albreht 4. C
Barbara Filej 5. A
Veronika Šinigoj 5. B
Vanja Rušt 5. C

 

Razredniki (predmetna stopnja):

Razrednik Razred
Barbara Trampuž 6. A
Valentina Batagelj 6. B
Lea Kosmač 6. C
Vilma Seražin Brus 7. A
Simon Kragelj 7. B
Klemen Leban 7. C
Duška Suzić 8. A
Zvonka Kajba 8. B
Angelika Koncut Žorž 8. C
Mojca Batič Škrabot 8. D
Polona Završnik 9. A
Helena Cizej 9. B
Marjeta Lisjak 9. C

Učitelji v podaljšanem bivanju:

Učitelj Oddelek
Polonca Kovačič 1. A/1. C
Maja Mattiazzi** 1. B/1. C
Valentina Kobal 2. A
Tatjana Šuligoj 2. B
Jožica Rebec 2. C
Andrea Štanta 3. A
Mihaela Mendelski Bratkovič 3. B
Nina Martelanc 3. C
Tea Bevk 4. A
Tamara Černuta 4. B
Adrijana Perkon 4. C
Andreja Glavan Podbršček 5. A
Lea Kosmač 5. B
Jelena Vukmir 5. C

**nadomestna zaposlitev

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek

Delovno mesto

MAG. LARA BRUN

RAVNATELJICA

TANJA DEBENJAK

POMOČNICA RAVNATELJICE

ANDREJA GLAVAN PODBRŠČEK

POMOČNICA RAVNATELJICE

MILAN PODBRŠČEK

RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI

VANJA KOTAR

SVETOVALNA DELAVKA

PETRA VERDERBER SKUBIN

SVETOVALNA DELAVKA

NATAŠA PENKO

TAJNIK VIZ

DARJA FRATNIK

RAČUNOVODJA

MATEJA KOMPARA

ADMINISTRATOR, KNJIGOVODJA

TANJA ČUBEJ

KUHARICA

ZDRAVKA SAVIĆ

KUHARICA

MILOŠ MATTIAZZI

HIŠNIK

JAN MATTIAZZI

HIŠNIK, ČISTILEC

ERIKA JERONČIČ

ČISTILKA

KSENIJA HORVAT

ČISTILKA

NATAŠA MARKOČIČ

ČISTILKA

ALENKA MIŠČIČ

ČISTILKA

MILKA NOVAKOVIĆ

ČISTILKA

RUŽA SIMIĆ

ČISTILKA

LJUBICA VRBAN

ČISTILKA

 

 

 

Strokovni delavci (abecedni seznam): 

Priimek ime

Delovna mesta

ALBREHT IRENA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ARČON BARBARA

 UČITELJ

BATAGELJ VALENTINA

 UČITELJ – RAZREDNIK

BATIČ ŠKARABOT MOJCA

 UČITELJ – RAZREDNIK

BERLOT KONCUT ANDREJA

 UČITELJ – RAZREDNIK

BESEDNJAK MARK

 UČITELJ

BEVK TEA

 UČITELJ, LABORANT

CIZEJ HELENA

 UČITELJ – RAZREDNIK

COLJA ZORZUT TJAŠA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ČERNUTA TAMARA

 UČITELJ, KNJIŽNIČAR

DEBENJAK NASTJA

 UČITELJ

DEBENJAK TANJA

 POMOČNIK RAVNATELJA

DOLGAN ALJAŽ

 UČITELJ

FALETIČ MARICA

 UČITELJ – RAZREDNIK

FILEJ BARBARA

 UČITELJ – RAZREDNIK

GLAVAN PODBRŠČEK ANDREJA

 POMOČNIK RAVNATELJA

GOLOB JANA

 UČITELJ – RAZREDNIK

KAJBA ZVONKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

KETE RODMAN KATARINA

 UČITELJ – RAZREDNIK

KLEMENČIČ TJAŠA

 KNJIŽNIČAR

KOBAL VALENTINA

 UČITELJ

KONCUT ŽORŽ ANGELIKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

KOSMAČ LEA

 UČITELJ – RAZREDNIK

KOTAR VANJA

 SVETOVALNI DELAVEC

KOVAČIČ POLONCA

 UČITELJ

KRAGELJ SIMON

 UČITELJ – RAZREDNIK

LAH DARINKA

 UČITELJ

LEBAN KLEMEN

 UČITELJ – RAZREDNIK

LEBAN NEVA

 UČITELJ

LEBAN URŠKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

LISJAK MARJETA

 UČITELJ – RAZREDNIK

LOGAR CVETREŽNIK PATRICIJA

 UČITELJ

MAČUS URŠKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

MAMIČ TOMISLAV

 ROID

MARTELANC NINA

 UČITELJ

MATJAC ALEKSANDRA

 UČITELJ

MATTIAZZI MAJA

 UČITELJ

MENDELSKI BRATKOVIČ MIHAELA

 UČITELJ

MOZETIČ LEA

 UČITELJ

PERKON ADRIJANA

 UČITELJ

PODBRŠČEK MILAN

 ROID, UČITELJ

PODLOGAR ANJA

 UČITELJ

PREMRL PROSEN ANDREJA

 UČITELJ

PRERADOVIĆ DEJAN

 UČITELJ

PRINČIČ MILENA

 UČITELJ

RADIKON BRATINA SONJA

 UČITELJ

REBEC JOŽICA

 UČITELJ

RUŠT VANJA

 UČITELJ – RAZREDNIK

SERAŽIN BRUS VILMA

 UČITELJ – RAZREDNIK

SKRT MILOJKA

 UČITELJ

SUZIĆ DUŠKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ŠINIGOJ VERONIKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ŠIRCA MATEJA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ŠTANTA ANDREA

 UČITELJ

ŠTRUKELJ DOLORES

 UČITELJ

ŠTUCIN GORDANA

 UČITELJ

ŠULIGOJ TATJANA

 UČITELJ

TINTA MARJANA

 UČITELJ

TRAMPUŽ BARBARA

 UČITELJ – RAZREDNIK

VELIŠČEK ERIKA

 UČITELJ – RAZREDNIK

VERDERBER SKUBIN PETRA

 SVETOVALNI DELAVEC, UČITELJ

VUKMIR JELENA

 UČITELJ

WINKLER ALIJANA

 UČITELJ

ZAVRŠNIK POLONA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ZEGA ANDREJA

 UČITELJ – RAZREDNIK

ŽEROVEC POLONA

 UČITELJ – RAZREDNIK

 

Dostopnost