Zaposleni v šolskem letu 2021/2022

Razredniki (razredna stopnja):

Razrednik Razred
Tjaša Colja Zorzut, Neva Leban 1. A
Jana Golob, Milojka Skrt 1. B
Polona Žerovec, Nastja Debenjak 1. C
Andreja Berlot Koncut 2. A
Marica Faletič 2. B
Mateja Širca 2. C
Urška Leban 3. A
Urška Mačus 3. B
Katarina Kete Rodman 3. C
Andreja Zega  4. A
Erika Velišček 4. B
Irena Albreht 4. C
Barbara Filej 5. A
Veronika Šinigoj 5. B
Vanja Rušt 5. C

 

Razredniki (predmetna stopnja):

Razrednik Razred
Barbara Trampuž 6. A
Valentina Batagelj 6. B
Lea Kosmač 6. C
Vilma Seražin Brus 7. A
Simon Kragelj 7. B
Klemen Leban 7. C
Duška Suzić 8. A
Zvonka Kajba 8. B
Angelika Koncut Žorž 8. C
Mojca Batič Škrabot 8. D
Polona Završnik 9. A
Helena Cizej 9. B
Marjeta Lisjak 9. C

Učitelji v podaljšanem bivanju:

Učitelj Oddelek
Polonca Kovačič 1. A/1. C
Maja Mattiazzi** 1. B/1. C
Valentina Kobal 2. A
Tatjana Šuligoj 2. B
Jožica Rebec 2. C
Andrea Štanta 3. A
Mihaela Mendelski Bratkovič 3. B
Nina Martelanc 3. C
Tea Bevk 4. A
Tamara Černuta 4. B
Lea Mozetič 4. C
Andreja Glavan Podbršček 5. A
Lea Kosmač 5. B
Jelena Vukmir 5. C

**nadomestna zaposlitev

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek

Delovno mesto

MAG. LARA BRUN

RAVNATELJICA

TANJA DEBENJAK

POMOČNICA RAVNATELJICE

ANDREJA GLAVAN PODBRŠČEK

POMOČNICA RAVNATELJICE

MILAN PODBRŠČEK

RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI

VANJA KOTAR

SVETOVALNA DELAVKA

PETRA VERDERBER SKUBIN

SVETOVALNA DELAVKA

NATAŠA PENKO

TAJNIK VIZ

DARJA FRATNIK

RAČUNOVODJA

MATEJA KOMPARA

ADMINISTRATOR, KNJIGOVODJA

TANJA ČUBEJ

KUHARICA

ZDRAVKA SAVIĆ

KUHARICA

MILOŠ MATTIAZZI

HIŠNIK

JAN MATTIAZZI

HIŠNIK, ČISTILEC

ERIKA JERONČIČ

ČISTILKA

KSENIJA HORVAT

ČISTILKA

NATAŠA MARKOČIČ

ČISTILKA

ALENKA MIŠČIČ

ČISTILKA

MILKA NOVAKOVIĆ

ČISTILKA

RUŽA SIMIĆ

ČISTILKA

LJUBICA VRBAN

ČISTILKA

 

 

 

Strokovni delavci (abecedni seznam):

Priimek ime Delovna mesta
ALBREHT IRENA  UČITELJ – RAZREDNIK
ARČON BARBARA  UČITELJ
BATAGELJ VALENTINA  UČITELJ – RAZREDNIK
BATIČ ŠKARABOT MOJCA  UČITELJ – RAZREDNIK
BERLOT KONCUT ANDREJA  UČITELJ – RAZREDNIK
BESEDNJAK MARK  UČITELJ
BEVK TEA  UČITELJ, LABORANT
CIZEJ HELENA  UČITELJ – RAZREDNIK
COLJA ZORZUT TJAŠA  UČITELJ – RAZREDNIK
ČERNUTA TAMARA  UČITELJ, KNJIŽNIČAR
DEBENJAK NASTJA  UČITELJ
DEBENJAK TANJA  POMOČNIK RAVNATELJA
DOLGAN ALJAŽ  UČITELJ
FALETIČ MARICA  UČITELJ – RAZREDNIK
FILEJ BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
GLAVAN PODBRŠČEK ANDREJA  POMOČNIK RAVNATELJA
GOLOB JANA  UČITELJ – RAZREDNIK
KAJBA ZVONKA  UČITELJ – RAZREDNIK
KETE RODMAN KATARINA  UČITELJ – RAZREDNIK
KLEMENČIČ TJAŠA  KNJIŽNIČAR
KOBAL VALENTINA  UČITELJ
KONCUT ŽORŽ ANGELIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
KOSMAČ LEA  UČITELJ – RAZREDNIK
KOTAR VANJA  SVETOVALNI DELAVEC
KOVAČIČ POLONCA  UČITELJ
KRAGELJ SIMON  UČITELJ – RAZREDNIK
LAH DARINKA  UČITELJ
LEBAN KLEMEN  UČITELJ – RAZREDNIK
LEBAN NEVA  UČITELJ
LEBAN URŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
LISJAK MARJETA  UČITELJ – RAZREDNIK
LOGAR CVETREŽNIK PATRICIJA  UČITELJ
MAČUS URŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
MAMIČ TOMISLAV  ROID
MARTELANC NINA  UČITELJ
MAG. MATJAC ALEKSANDRA  UČITELJ
MATTIAZZI MAJA  UČITELJ
MENDELSKI BRATKOVIČ MIHAELA  UČITELJ
MOZETIČ LEA  UČITELJ
PERKON ADRIJANA  UČITELJ
PODBRŠČEK MILAN  ROID, UČITELJ
PODLOGAR ANJA  UČITELJ
PREMRL PROSEN ANDREJA  UČITELJ
PRERADOVIĆ DEJAN  UČITELJ
PRINČIČ MILENA  UČITELJ
RADIKON BRATINA SONJA  UČITELJ
REBEC JOŽICA  UČITELJ
RUŠT VANJA  UČITELJ – RAZREDNIK
SERAŽIN BRUS VILMA  UČITELJ – RAZREDNIK
SKRT MILOJKA  UČITELJ
SUZIĆ DUŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠINIGOJ VERONIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠIRCA MATEJA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠTANTA ANDREA  UČITELJ
ŠTRUKELJ DOLORES  UČITELJ
ŠTUCIN GORDANA  UČITELJ
ŠULIGOJ TATJANA  UČITELJ
TINTA MARJANA  UČITELJ
TRAMPUŽ BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
VELIŠČEK ERIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
VERDERBER SKUBIN PETRA  SVETOVALNI DELAVEC, UČITELJ
VUKMIR JELENA  UČITELJ
WINKLER ALIJANA  UČITELJ
ZAVRŠNIK POLONA  UČITELJ – RAZREDNIK
ZEGA ANDREJA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŽEROVEC POLONA  UČITELJ – RAZREDNIK

 

Dostopnost