Zaposleni v šolskem letu 2022/2023

Razredniki in učitelji v oddelku podaljšanega bivanja

Razred Razrednik PB
1. A Jana Golob, vzgojiteljica Milojka Skrt mag. Aleksandra Matjac
1. B Valentina Kobal, vzgojiteljica Tina Mozetič Patricija Furlani
1. C Tjaša Colja Zorzut, vzgojiteljica Neva Leban Polonca Kovačič
2. A Marica Faletič Tatjana Šuligoj
2. B Andreja Berlot Koncut Jožica Rebec
2. C Andrea Štanta Tatjana Šuligoj, Jožica Rebec
3. A Urška Leban Petra Verderber Skubin
3. B Polona Žerovec Mihaela Mendelski Bratkovič
3. C Erika Velišček Dominika Prijatelj
4. A Irena Albreht Tamara Černuta
4. B Urška Mačus Dolores Štrukelj
4. C Andreja Zega Nina Martelanc
5. A Katarina Kete Rodman Polona Špacapan
5. B Veronika Šinigoj Nika Fortin
5. C Vanja Rušt Tanja Vidmar
6. A Barbara Filej
6. B Dolores Štrukelj
6. C Gordana Štucin
6. D Patricija Logar Cvetrežnik
7. A Barbara Trampuž
7. B Valentina Batagelj
7. C Aljaž Dolgan
8. A Barbara Arčon
8. B Simon Kragelj
8. C Klemen Leban
9. A Duška Suzić
9. B Zvonka Kajba
9. C Angelika Koncut Žorž
9. D Mojca Batič Škarabot

 

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek Delovno mesto
MAG. LARA BRUN RAVNATELJICA
TANJA DEBENJAK POMOČNICA RAVNATELJICE
ANDREJA GLAVAN PODBRŠČEK POMOČNICA RAVNATELJICE
MILAN PODBRŠČEK RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI
TOMI MAMIČ RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI
VANJA KOTAR SVETOVALNA DELAVKA
PETRA VERDERBER SKUBIN SVETOVALNA DELAVKA
MOJCA MARINIČ SVETOVALNA DELAVKA
POLONA ŠPACAPAN SVETOVALNA DELAVKA
TJAŠA KLEMENČIČ KNJIŽNIČARKA
TAMARA ČERNUTA KNJIŽNIČARKA
NATAŠA PENKO TAJNIK VIZ
DARJA FRATNIK RAČUNOVODJA
MATEJA KOMPARA ADMINISTRATOR, KNJIGOVODJA
TANJA ČUBEJ KUHARICA
ZDRAVKA SAVIĆ KUHARICA
MILOŠ MATTIAZZI HIŠNIK
JAN MATTIAZZI HIŠNIK, ČISTILEC
ERIKA JERONČIČ ČISTILKA
KSENIJA HORVAT ČISTILKA
NATAŠA MARKOČIČ ČISTILKA
ALENKA MIŠČIČ ČISTILKA
MILKA NOVAKOVIĆ ČISTILKA
RUŽA SIMIĆ ČISTILKA
LJUBICA VRBAN ČISTILKA

 

Strokovni delavci (abecedni seznam 2021/2022):

Priimek ime Delovna mesta
ALBREHT IRENA  UČITELJ – RAZREDNIK
ARČON BARBARA  UČITELJ
BATAGELJ VALENTINA  UČITELJ – RAZREDNIK
BATIČ ŠKARABOT MOJCA  UČITELJ – RAZREDNIK
BERLOT KONCUT ANDREJA  UČITELJ – RAZREDNIK
BESEDNJAK MARK  UČITELJ
BEVK TEA  UČITELJ, LABORANT
CIZEJ HELENA  UČITELJ – RAZREDNIK
COLJA ZORZUT TJAŠA  UČITELJ – RAZREDNIK
ČERNUTA TAMARA  UČITELJ, KNJIŽNIČAR
DEBENJAK NASTJA  UČITELJ
DEBENJAK TANJA  POMOČNIK RAVNATELJA
DOLGAN ALJAŽ  UČITELJ
FALETIČ MARICA  UČITELJ – RAZREDNIK
FILEJ BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
GLAVAN PODBRŠČEK ANDREJA  POMOČNIK RAVNATELJA
GOLOB JANA  UČITELJ – RAZREDNIK
KAJBA ZVONKA  UČITELJ – RAZREDNIK
KETE RODMAN KATARINA  UČITELJ – RAZREDNIK
KLEMENČIČ TJAŠA  KNJIŽNIČAR
KOBAL VALENTINA  UČITELJ
KONCUT ŽORŽ ANGELIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
KOTAR VANJA  SVETOVALNI DELAVEC
KOVAČIČ POLONCA  UČITELJ
KRAGELJ SIMON  UČITELJ – RAZREDNIK
LAH DARINKA  UČITELJ
LEBAN KLEMEN  UČITELJ – RAZREDNIK
LEBAN NEVA  UČITELJ
LEBAN URŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
LISJAK MARJETA  UČITELJ – RAZREDNIK
LOGAR CVETREŽNIK PATRICIJA  UČITELJ
MAČUS URŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
MAMIČ TOMISLAV  ROID
MARTELANC NINA  UČITELJ
MAG. MATJAC ALEKSANDRA  UČITELJ
MENDELSKI BRATKOVIČ MIHAELA  UČITELJ
PODBRŠČEK MILAN  ROID, UČITELJ
PRERADOVIĆ DEJAN  UČITELJ
PRINČIČ MILENA  UČITELJ
RADIKON BRATINA SONJA  UČITELJ
REBEC JOŽICA  UČITELJ
RUŠT VANJA  UČITELJ – RAZREDNIK
SERAŽIN BRUS VILMA  UČITELJ – RAZREDNIK
SKRT MILOJKA  UČITELJ
SUZIĆ DUŠKA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠINIGOJ VERONIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŠTANTA ANDREA  UČITELJ
ŠTRUKELJ DOLORES  UČITELJ
ŠTUCIN GORDANA  UČITELJ
ŠULIGOJ TATJANA  UČITELJ
TRAMPUŽ BARBARA  UČITELJ – RAZREDNIK
VELIŠČEK ERIKA  UČITELJ – RAZREDNIK
VERDERBER SKUBIN PETRA  SVETOVALNI DELAVEC, UČITELJ
VUKMIR JELENA  UČITELJ
WINKLER ALIJANA  UČITELJ
ZAVRŠNIK POLONA  UČITELJ – RAZREDNIK
ZEGA ANDREJA  UČITELJ – RAZREDNIK
ŽEROVEC POLONA  UČITELJ – RAZREDNIK

 

Dostopnost