Urnik v osnovni šoli podrobneje ureja 5. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19).

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica urnik za tekoče šolsko leto objavi na eAsistentu zadnji teden v mesecu avgustu, pred začetkom šolskega leta. Urnik se lahko ob polletju spremeni.

Nadomeščanja

Organizacija nadomeščanj krajših začasnih odsotnostih učiteljev je sestavni del izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Nadomeščanja zagotavljajo kontinuiteto ter realizacijo predvidenega obsega ur posameznega predmeta v skladu s predmetnikom.

Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica se trudimo, da so nadomeščanja, kar se le da, ažurno urejena in objavljena na eAsistentu.

Dostopnost