Starši:

36. člen ZDUPŠOP v prvem odstavku obvezuje starše oziroma zakonite zastopnike, da morajo v primeru potrjene okužbe, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe, o okužbi obvestiti vzgojno-izobraževalni zavod.

Odrejen pouk od doma zaradi potrjene okužbe v razredu:

6.B 28. 1. 2022 – 3. 2. 2022

5.A 28. 1. 2022 – 3. 2. 2022

4.C 28. 1. 2022 – 3. 2. 2022

 

Kako postopamo?

Vzgojno-izobraževalni zavod obvesti Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) o potrjeni okužbi na šoli oziroma v razredu na način, da posreduje seznam visoko rizičnih stikov z okuženo osebo. Stik vašega otroka (praviloma je posredovan naslov mame) prejme s strani NIJZ epoštono sporočilo z vsebino “Napotitev v karanteno na domu”. Za potrebe delodajalca si starši na povezavi do eUprave izdelate potrebno potrdilo, saj oseba, ki odda vlogo za »Izjava o karanteni na domu«, lahko izjavo uporabi kot dokazilo za uveljavljanje nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.

Povezava do eUprave: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html

Posebno pozornost posvetite datumu zadnjega tveganega stika in datumu zadnjega dneva karantene, pri tem pa upoštevajte datum oziroma obdobje, ki je bilo določeno v sporočilu, ki ste ga prejeli s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda (epošta, eAsistent).

Pravna podlaga: Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP).

Dostopnost