Spoštovani starši ter šestošolci in devetošolci.

Obveščamo vas, da bomo na šoli organizirali vpoglede v ovrednotene preizkuse znanja preverjanja NPZ za 6. in 9. razrede.

Vpogledi so mogoči v časovnem obdobju:

9. razred: 31. 5. 2023 (od 8. ure) – 2. 6. 2023 (do 20. ure)

6. razred: 6. 6. 2023 (od 8. ure) – 8. 6. 2023 (do 20. ure)

Učenci bodo lahko vpogledali v preizkus v šoli, skupaj z učiteljico. Datum, uro in navodila bodo prejeli pri pouku.

Starši (in učenci) od doma pa dostopate do ovrednotenih preizkusov prek spletne strani http://npz.ric.si.

Potrebujete šifro učenca in EMŠO številko. Brez šifre učenca, ki so jo učenci prejeli prvi dan preizkusa NPZ, je dostop do preizkusov nemogoč, teh podatkov tudi šola nima.

Dostopnost