Spoštovani starši, zaposleni.

Izšlo je poročilo prijavne točke Spletno oko za obdobje 2021-2022. V njem Spletno oko predstavlja dvoletni pregled prijav posnetkov spolnih zlorab otrok in drugih aktivnosti prijavne točke, usmerjenih v preprečevanje spolnih zlorab otrok na internetu.

Poročilo je na voljo na naslovu:

https://www.spletno-oko.si/sites/default/files/spletno_oko_-_letno_porocilo_2021-22.pdf

Prijavna točka Spletno oko deluje že šestnajst let. V tem času so obravnavali skoraj 7.500 prijav posnetkov spolnih zlorab otrok, ozaveščali o tej problematiki, sodelovali so s ključnimi deležniki na področju preprečevanja zlorab otrok na internetu in skupaj s soorganizatorji iz policije in ZIT-GZS izvedli že 12 strokovnih posvetov na to temo.

O njihovem poročilu vas obveščamo, ker se na šolah žal pogosto srečujemo tudi s spolnimi zlorabami na internetu in ker si starši in šola, prav tako kot Spletno oko prizadevamo za zaščito otrok in mladostnikov na tem področju.

Za več informacij o njihovem delu jim lahko pišete ali obiščete njihovo spletišče na www.spletno-oko.si.

Lepo vas pozdravljam,

Andrej Motl,

koordinator  prijavne točke Spletno oko

Dostopnost