DOBITNIKI CANKARJEVEGA PRIZNANJA (ŠOLSKO TEKMOVANJE):

2. RAZRED

Antigona Aliu, 2. a

Tijana Bajt, 2. a

Sara Perne, 2. a

Melani Stošić, 2. a

Klemen Trampuš, 2. b

Gaja Bat, 2. b

Val Kragelj, 2. b

Nik Jermol, 2. b

Lea Beltram, 2. c

Jaka Pavlin, 2. c

Neža Brezigar, 2. c

Tia Gregorič, 2. c

Ivana Marić, 2. c

Sara Šahinović, 2. c

3. RAZRED

Eva Kodrič, 3. a

Jurij Osojnik, 3. a

Maks Stepančič, 3. a

Vita Turk, 3. a

Tine Forca, 3. b

Nejc Pušnar, 3. b

Elin Tinta, 3. b

Maša Rok, 3. c

Viktoria Filipava, 3.

4. RAZRED

Karolina Kumar, 4. c

Pia Polanc Cipot, 4. c

Klara Batič, 4. c

5. RAZRED

Lara Žabar, 5. b

Mila Anamarja Valentinčič, 5. c

Vasja Simčič, 5. b

Lara Pušnar, 5. a

6. RAZRED

Vid Komel, 6. c

7. RAZRED

Lana Tavčar, 7. b

Zala Mozetič, 7. b

Julija Bitežnik, 7. c

Špela Turel, 7. b

8. RAZRED

Zarja Pahor, 8. a

Manca Dakskobler, 8. c

Ela Elizabeta Valentinčič, 8. c

Vanja Vezjak, 8. c

9. RAZRED

Teja Švara, 9. a

Gaja Ušaj, 9. b

Zarja Krajnik, 9. b

Teja Kobal, 9. c

Pija Paravan, 9. c

Maša Petejan, 9. C

DOBITNICE BRONASTEGA CANKARJEVEGA PRIZNANJA (REGIJSKO TEKMOVANJE):

Vanja Vezjak, 8. c

Gaja Ušaj, 9. b

Teja Kobal, 9. c

Vsem udeleženim in dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

Dostopnost