Obveščamo vas, da lahko v tajništvu šole prevzamete odločbo v zadevi status učenca (športnik, mladi umetnik).

Z vlagatelji, ki bodo prejeli ugodno rešeno vlogo bo šola podpisala dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Dogovor boste prejeli v dveh izvodih in začne veljati naslednji dan, ko en podpisan izvod prejmemo v izvirniku v tajništvo šole.

V tajništvu smo dosegljivi vsak delavnik med 8. in 15. uro oziroma drugače, po predhodnem dogovoru na epoštni naslov tajnistvo@os-franaerjavca.si.

Dostopnost