V petek, 19.11.2021 smo imeli tehnični dan, kjer smo izdelovali dva izdelka iz das mase. Pri tem smo uporabljali modelirko, leseno ploščo, palčke in različne predmete za odtiskovanje.

Izdelali smo votlo plastiko in relief. Jaz sem izdelala posodico za nakit in na reliefu sem prikazala pikapolonico na listu, zadaj pa je bilo sonce.

Jaša Vidrih, 7.c

V petek, 19.11.2021 smo imeli tehnični dan, kjer smo izdelovali izdelke iz das mase.

Prvo smo izdelovali votlo plastiko, potem pa še relief. Uporabljali smo različne pripomočke, kot so modelirka, nož, lonček, lesena podlaga in valjar. Za material smo lahko uporabili belo ali rdečo das maso. Za votlo plastiko sem si izbrala šalčko, na reliefu pa sem upodobila grozdje.

Na tehničnem dnevu sem se imela v redu, ker mi je všeč, da imamo včasih malo drugačen dan.

Eva Bajc, 7.c

Danes, 19.11.2021 smo imeli tehnični dan. Delali smo iz das mase, za pripomočke pa smo uporabljali leseno orodje ali modelirko in naredili izdelek, ki ga bomo mogoče kdaj uporabili.

Na TD sem izdelal votlo plastiko in relief z učiteljico Gordano, ki nam je pomagala pri izdelovanju.

Tehnični dan mi je bil všeč, a upam, da naslednjič ne bo treba pisati poročila.

Lev Lipušček, 7.c

Danes smo imeli tehnični dan o kiparstvu.

Izdelovali smo izdelke iz das mase. Najprej smo delali lončke, krožnike ali vaze, potem pa smo delali še relief. Pomagali smo si z lesenimi in železnimi nožki. Na reliefu sem upodobil hobotnico in za votlo plastiko izdelal skledo.

Na ta dan sem zelo užival in ugotovil marsikaj novega. Upam, da se bo kdaj ponovil.

David Bučinel, 7.c

Danes smo imeli kiparske delavnice. Na začetku smo si ogledali PowerPoint, nato pa začeli izdelovati lončke za svečke, ki smo ga zvaljali in nanj odtisnili kaj z vzorcem. Nato smo ploščo odložili na lonček, da se je na njem posušil in dobil obliko lončka.

Nato smo si ogledali še en PowerPoint in začeli drug izdelek v obliki 3D slike – relief. Jaz sem izdelal polža.

Oba dva izdelka sta narejena iz das mase, pri delu pa smo uporabljali leseno podlago, modelirko, tulec, lonček ter lastno znanje iz naučenega. Sedaj smo morali napisati še poročilo.

To je vse in upam, da vam je všeč.                                                                                

Žiga Ferjančič, 7.c

Danes, v petek, 19.11.2021, smo imeli likovni dan oz. kiparske delavnice.

Pripravili smo se tako, da smo si prvo ogledali PowerPoint o našem prvem izdelku. Nato nam je učiteljica razdelila pripomočke za delo. Vsak je dobil modelirko, leseno podlago in tulec za valjanje materiala oz. das mase. Če si želel, si si lahko pomagal s čipko, pokrovčki in raznim blagom.

Začeli smo izdelovati prvi izdelek – votlo plastiko z izbranim postopkom po želji. Za moj prvi izdelek sem izdelala posodico za prstane. Posodica je v obliki luže, na sredini pa ima zanimivo srce.

Ko smo končali prvi izdelek, smo si ogledali še en PowerPoint o izdelavi reliefa. Uporabljali smo enake pripomočke kot pri prvem izdelku. Moj drugi izdelek so bile izbočene vrtnice na ploščici.

Če pa nam je ostalo še kaj das mase, smo lahko naredili še novoletni obesek za jelko. Za moj obesek sem si zamislila ribje luske, ki sem jih naredila  z modelirko.

Učiteljica nam je tudi demonstrirala postopek izdelave ulitka iz gline in gipsa, saj mi tega nismo morali narediti, zaradi uporabe materiala.

Ela Elizabeta Valentinčič, 7.c

KIPARSKE DELAVNICE

Danes smo na tehničnem dnevu izdelovali posode in relief živali ali rastline. Izdelali smo ga iz das mase, pri delu pa smo si pomagali z modelirko in valjarjem.

Za posodo smo najprej zvaljali das maso v ploščo in jo potem ovili okoli kozarca. Tako je nastala vaza, ki sem ji dodal ročaj.

Pri reliefu sem na ploščo prilepil smreko in snežinke ter pod smreko postavil darila.

Aleks Pejić Rupnik, 7.a

V sredo, 24.11.2021 smo imeli kiparske delavnice, kjer smo izdelali dva izdelka iz das mase.

Najprej sem ustvarila skodelico, nato pa relief, na katerem sem upodobila mucko v snegu.

Ustvarjali pa smo tudi božične obeske za smrečico.

Skodelico sem izdelala  iz približno polovice das mase. Naredila sem jo v več plasteh. V njej bi lahko posadila tudi manjšo rožico. Pri delu sem uporabljala modelirko, malo vode in leseno podlago.

Relief bi moral biti iz gline, zato smo izdelek malo prilagodili. Za obesek sem poleg modelirke in lesene podlage uporabila tudi leseno palčko.

Na svoje izdelke sem ponosna, ker so mi dobro uspeli.

Zarja Pahor, 7.a

V sredo, 24.11.2021 smo v šoli imeli tehnični dan, na katerem smo kiparili. Izdelali smo tri izdelke – krožnik ali skodelico, relief rastline ali živali in obesek.

Začel sem s krožnikom. Najprej se nisem mogel odločiti, ali bom naredil skodelico, nato pa sem se odločil za krožnik in ga izdelal iz traka. Vanj sem vtisnil vzorec in napisal prvo črko v mojem imenu.  

Za drugi izdelek sem se odločil za relief rastline. Ker veliko pomagam noni pri obiranju grozdja, sem si to izbral za motiv. Na dno sem dodal tudi rožo.

Pri zadnjem izdelku – obesku – sem naredil nekakšen storž.

Pri izdelavi vseh treh izdelkov sem uporabljal modelirko, lonček z vodo in leseno podlago.

Na tem dnevu sem bil kreativen in se zabaval.

Maj Mikulin, 7.a

Danes smo imeli »das-masni« oblikovalni tehnični dan.

Najprej sem naredila posodico tako, da sem kepo das mase zvaljala v ploščo srednje debeline in na njej odtisnila vzorec čipke ter ploščo postavila na lonček.

Drugi izdelek je bil relief. Najprej sem zvaljala ploščo kvadratne oblike in na njej naredila izbočeno obliko drevesa in gobe ter vanjo vrezala ptice in listje.

Izdelala sem tudi veliko obeskov za novoletno jelko, različnih oblik in vzorcev in vsakemu naredila tudi luknjo. Pri obdelavi sem uporabljala modelirko, palčko in različne čipke.

Ta dan mi je bil zelo všeč in zanimiv. Upam, da bomo imeli še kaj takih dni.           

Nuša Vrabec, 7.a

Imeli smo kiparske delavnice. Izdelovali smo tri izdelke iz das mase. Na delavnicah mi je bilo všeč, ko nam je učiteljica podrobno razložila teorijo, potem pa smo začeli izdelovati izdelke. Pri delu smo uporabili podlago, modelirko in valjar.

A najbolj mi je bilo všeč, da smo lahko sodelovali s prijatelji in se zabavali.          

Lara Mlakar, 7.a

TEHNIČNI DAN

Prišli smo v šolo in se testirali. Potem nam je učiteljica pokazala PowerPoint, nato pa nam je razdelila modelirke, podlage, palčke, lončke in valje. Nato smo ustvarili votlo plastiko. Naredila sem posodico s kačicami, nato pa izdelala relief s podobo metulja. Nato mi je zmanjkalo das mase in nisem mogla narediti izdelka za bazar.

Medtem, ko smo pisali poročilo, nam je učiteljica prikazala, kako se naredi kalup. Odtiskovala je razne školjke in polžke ter kamenčke v glineno ploščo in jo obrobila z glino. Nato je pripravila tekoči gips in ga vlila v kalup in ko se je gips strdil, je odstranila glino. Tako je nastal izdelek morskega dna.

Na tehničnem dnevu mi je bilo zelo všeč.

Pia Jeseničnik, 7.b

Pri kiparskih delavnicah smo začeli s PowerPointom, na katerem je bilo prikazano veliko zvrsti kiparskih izdelkov. Nato smo začeli z izdelkom. Jaz sem začel s posodico, ki sem jo naredil s kačicami. Bila je dvobarvna, saj sem jo izdelal z belo in rdečo das maso. Zahtevna je bila, saj se je velikokrat sesula. Uporabil sem tudi modelčke in je tako izgledalo boljše.

Nato sem začel relief in z njim porabil manj časa. Upodobil sem vinsko trto. Vsebovala je grozdje, vitice in listje.

Mislim in upam, da bomo te delavnice lahko ponovili.                                                         Enej Stubelj, 7.b

Danes smo imeli tehnični dan. Morali smo prinesti das maso, ker smo delali izdelke iz nje.

Ko smo prišli v šolo, smo se najprej testirali, potem pa nam je učiteljica s PowerPointom začela razlagati in kazati slike izdelkov iz prejšnjih let.

Po prvi šolski uri smo začeli izdelovati prvi izdelek. Za ta izdelek smo potrebovali das maso, leseno paličico – modelirko, leseno desko in lonček z vodo. Jaz sem naredila posodo.

Ko smo ta izdelek končali, smo morali iz das mase in z enakimi pripomočki narediti relief. Izdelati smo ga morali kot izbočeno sliko iz plošče iz das mase.

Če nam je še kaj ostalo das mase, smo jo lahko uporabili za okraske za na novoletno jelko. Zadnjo uro smo napisali še poročilo o tehničnem dnevu.

Dan se mi je zdel zelo zabaven in kreativen. Upam, da bomo imeli več takšnih tehničnih dni.

Taja Slejko, 7.b

Najprej smo si ogledali PowerPoint, na katerem je bilo veliko kiparskih del, nato smo si ogledali še tisto, kar bomo morali narediti iz das mase. Učiteljica nam je pokazala veliko zanimivih del. Izbrala sem si posodo v obliki srčka iz kačic.

Izdelovanje izdelka je bilo zelo zanimivo. Naredila sem tudi pokrov za škatlico, čeprav to ni bilo potrebno. Za izdelek sem poleg das mase uporabila modelirko, vodo, podlago in tulec, ki mi je služil kot valjar.

Izdelati smo morali tudi relief, na katerem sem naredila grozdje. Za izdelavo sem uporabila enake pripomočke.

Moja izdelka sta srednje velika. Učiteljica nam je priporočala, da ostalo das maso uporabimo za božične okraske.

Na koncu ure smo od učiteljice dobili navodilo, da naj napišemo še poročilo o tehničnem dnevu.

Ta tehnični dan mi je bil zelo všeč, saj rada ustvarjam iz das mase.

Zoja Viher, 7.b

Danes, 26.11.2021 smo v šoli imeli tehnični dan.

Prvo uro smo si ogledali PowerPoint, v katerem je pisalo veliko o kipih in reliefih, ki smo jih nato izdelovali. Učiteljica nam je povedala o vrstah kiparjenja ter o materialih za kiparjenje.

Kasneje smo lahko začeli izdelovati votlo plastiko iz das mase. Dobili smo podlago, modelirko, valjar in lonček z vodo. Najprej sem naredila za lonček okrogel podstavek, nato pa začela zvijati kačice okoli podstavka. Naredila sem tudi pokrov.

Ko sem to končala, sem lahko začela z reliefom.  Zvaljala sem podlago v obliki elipse in na podlago iz das mase naredila gobo mušnico in metuljčka. Dodala sem tudi malo trave. Nato sem dala oboje sušit na leseno podlago. Po tem sem umila modelirko in lonček za vodo, jih posušila s papirno brisačko. Pripomočke sem oddala učiteljici in začela pisati to poročilo.

Medtem je učiteljica naredila kalup iz gline in v njega s školjkami odtisnila morsko dno. Temu reliefu se reče negativ. Nato je noter vlila gips in ko se ta posuši, se temu reliefu, ki ga vzameš iz gline, reče pozitiv.

Danes sem se imela zelo lepo, saj so kiparske delavnice veliko boljše, kot navaden pouk.

Maša Cegnar Brešan, 7.b

Zjutraj smo se testirali, nato pa začeli z izdelovanjem izdelkov iz das mase.

Najprej nam je učiteljica povedala in pokazala na PowerPointu vse o kiparstvu. Po predavanju smo začeli s prvim izdelkom. To je bila posodica. Najprej sem izdelala podlago v obliki kroga, nato pa ga obdala s kačicami, ki sem jih z notranje strani zamazala, da je postala gladka. Nato sem v njej odtisnila zvezdice. Na začetku mi ni šlo ravno dobro in sem morala večkrat popraviti. S svojim končanim prvim izdelkom pa sem bila še kar zadovoljna.

Drugi izdelke je bil relief z živalsko, rastlinsko podobo ali podobo obojega. Najprej sem morala izdelati ploščo in na njej naredila travo, rožo in pikapolonico. Ta izdelek mi je šel bolje in sem bolj ponosna nanj.

Oba izdelka smo izdelali iz das mase in oblikovali z rokami, oblikovali pa smo si tudi z modelirko, zamaški, palčkami in blagom za odtiskovanje. Za izdelovanje smo potrebovali tudi leseno desko in lonček z vodo.

Iz ostanka das mase smo izdelali obeske za smrečico. Ker mi je ostalo malo das mase, sem naredila le eno zvezdico. Na koncu smo napisali poročilo in pospravili učilnico in pripomočke.

Danes mi je bilo všeč, a tudi živčno, ker mi je prvi izdelek povzročal težave. Upam, da bi tak dan lahko ponovili.

Šeli Brešan  Semič, 7.b

Dostopnost