Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 22. novembra dalje, začetek samotestiranja v šoli ob 7.45 uri v matičnih učilnicah oziroma v učilnici prve šolske ure. Učenci, ki imajo prvo šolsko uro prosto uro, se zberejo ob 8.30 v avli šole. Spremenjene ure veljajo za ponedeljek, sredo in petek.

Ker zaradi samotestiranja ne želimo posegati v ure pouka, smo temu, skupaj z izvajalcem prevozov, prilagodili vozni red šolskih prevozov na vseh relacijah, kjer je bilo to potrebno in mogoče. Nov vozni red stopi v veljavo v ponedeljek, 22.11. 2021, in bo veljal do preklica vse dni v tednu.

Povezava na vozni red: http://www.os-franaerjavca.si/ucenci/solski-prevozi/ (spremembe so označene z rdečo barvo).

Dostopnost