S ponedeljkom, 7. 6. 2021 bo učencem šestih razredov omogočen vpogled v rezultate NPZ. Vpogledi bodo potekali na šoli v računalniški učilnici in sicer od ponedeljka, 7. 6. 2021 do srede, 9. 6. 2021. Učenci bodo vpogled v rezultate opravili z učiteljem predmeta, s seboj morajo imeti EMŠO številko in šifro, ki so jo prejeli prvi dan pisanja preizkusa in prinesli domov.

Razpored:

PONEDELJEK 7. 6. 2021

1. ura Štanta Andrea SLO, 6. B

2. ura Tinta Marjana SLO, 6. c

3. ura Štrukelj Dolores MAT, 6. b

4. ura Bučinel Beti TJA 6.c

5. ura Štanta Andrea SLO, 6.a

6. ura Završnik Polona TJA, 6.a

TOREK, 8. 6. 2021

1. ura Štanta Andrea SLO, 6. a

2. ura Tinta Marjana SLO, 6. c

3. ura Štanta Andrea SLO, 6. b

4. ura Trampuž Barbara MAT 6.c

5. ura Štrukelj Dolores MAT, 6.a

SREDA, 9. 6. 2021

1. ura Štrukelj Dolores SLO, 6.a

2. ura Trampuž Barbara MAT, 6.c

3. ura Bučinel BETI TJA, 6.c

4. ura Bučinel Beti TJA, 6.b

5. ura Štrukelj Dolores MAT, 6.b

6. ura Završnik Polona TJA, 6.a

7. ura Završnik Polona TJA, 6.b

Učenci bodo lahko tudi doma, na enak način kot v šoli, dostopali do rezultatov.

Republiški izpitni center bo sprejemal poizvedbe od 7. junija, od 8. ure do 10. junija do 12. ure. Šola zahtev za poizvedbo izven teh terminov ne bo mogla vnašati. Učenci bodo obvestilo o dosežkih prejeli skupaj spričevalom.

Dostopnost