Spoštovani starši in učenci

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši.

Počitnice se iztekajo, prepričani smo, da ste doživeli veliko nepozabnih trenutkov in si nabrali ogromno energije. V novo šolsko leto bomo skupaj vstopili v torek, 1. septembra 2020.
Za vse nas se bo šolsko leto začelo drugače. Upoštevati bomo morali vse ukrepe, da bomo lahko zagotovili varno okolje. Poskrbeli bomo za varnostno razdaljo in si dosledno umivali roke. Z natančnimi navodili, kako varno bivati v šoli, vas bodo že 1. šolski dan seznanili razredniki. Za vse učence velja, da bo pouk večinoma potekal v matičnih učilnicah, pa tudi med odmori bo potrebno ostati v razredu. Za prihod v šolo boste uporabljali ločene vhode, tako kot ste bili že navajeni. Na vhodu vas bo pričakal dežurni učitelj.

PRIHOD V ŠOLO

Prvi šolski dan se boste vsi učenci 2. in 3. razredov zbrali ob 7.45 na ploščadi za šolo (na igrišču), kjer vas bodo pričakale vaše razredničarke in vas odpeljale do matičnih učilnic, kjer boste imeli pouk.

Učenci 4. in 5. razredov se boste ob 7.45 zbrali na ploščadi pred šolo pred vhodom B (pri telovadnici), kjer vas bodo prav tako počakale vaše razredničarke, ki vas bodo odpeljale do matičnih učilnic, kjer boste imeli pouk po urniku, ki bo objavljen v eAsistentu.

Učenci od 6. do 9. razreda pa se boste ob 7.45 zbrali na šolskem igrišču, kjer vas bodo pričakali razredniki in vas odpeljali do matičnih učilnic, kjer boste imeli prvi dve uri oddelčno skupnost z razrednikom, nato pa se bo pouk nadaljeval po urniku do vključno 5. šolske ure.

PREHRANA

Malico bodo prvi šolski dan dobili vsi učenci. Kosilo pa samo tisti učenci od 2. do 5. razreda, ki so že oddali prijave na prehrano, od 6. do 9. razreda pa tisti učenci, ki se bodo 1.9. 2020 prijavili na kosilo  do 8.30.

ODHODI DOMOV

Učence razredne stopnje, ki bodo odšli domov takoj po pouku v spremstvu staršev, starši počakajo pred vhodom, kjer so se zbrali zjutraj. Starši v šolo ne vstopajo.

Učenci predmetne stopnje odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskat starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi glavni vhod na parkirišče.

ŠOLSKI PREVOZI

Urnik šolskega avtobusa bomo v ponedeljek objavili na spletni strani.

PODALJŠANO BIVANJE

Učenci, ki ste se vpisali v podaljšano bivanje, boste s svojimi učiteljicami podaljšanega bivanja urejali svoje učne kotičke in v igri spoznavali nove prijatelje. Podaljšano bivanje bo organizirano do 15.45, prosimo pa vas, da zaradi upoštevanja in zagotavljanja vseh varnostnih ukrepov, po svojega otroka pridete čim prej in ob dogovorjeni uri.

IN ŠE

Starši za kakršen koli opravek v šoli pokličejo po telefonu in počakajo pri glavnem vhodu. Ob tem uporabljajo zaščitno masko.

Pomembno je, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. Pri delu pa bomo še vedno upoštevali poostrene higienske standarde, ki jih je izdal NIJZ. Otroci starejši od 12 let in zaposleni v skupnih prostorih uporabljajo zaščitno masko (učenci pri pouku ne).


Učitelji in vsi ostali delavci šole se veselimo ponovnega srečanja z vami. V veselem pričakovanju prvega šolskega dne vas lepo pozdravljamo.


Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnateljice

Dostopnost