Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se bo po več kot dveh mesecih za učence 1. triade ponovno začel pouk v šoli. Glede na to, da je po navodilih ministrstva in NIJZ potrebno zagotoviti pogoje za preprečevanje širjenja morebitnih okužb, smo na šoli določili pravila glede vstopanja v šolo, poteka pouka, prehranjevanja, igre in zapuščanja šolskega prostora. Pouk in vse ostale dejavnosti bodo potekali brez stikov, otroci se ne bodo smeli objemati, ohranjati bodo morali primerno razdaljo. Tudi igra bo precej drugačna, saj prav tako ne bo smela vključevati stikov in uporabe njim najljubših igrač, npr. žoge.
Glede na to, da bodo morali veliko časa učenci prebiti na za njih določenih mestih, bo to, sploh za mlajše učence, naporno. Sedaj so bili vajeni življenja v svojem domu in so se v njem lahko prosto gibali. V šoli bodo pravila povsem nova.
Starše naprošamo, da se z otokom doma pogovorite, da otrok tudi v šoli skrbi za ustrezno higieno rok. O vsem se bodo z učenci pogovorile tudi učiteljice v šoli.
Novih pravil je veliko, prvi teden se bomo vsi skupaj z učenci privajali na nov režim. Vsi zaposleni se zavedamo, da je skrb za zdravje na prvem mestu, zato se bomo vsi trudili, da bomo nova pravila otrokom posredovali na njim primeren način in da bo vrnitev v šolske klopi, kljub omejenim stikom, zanje prijetna.

Skupaj, z upoštevanjem navodil, razumevanjem drug drugega in spoštljivo komunikacijo bomo zmogli. Veselimo se vrnitve otrok in jih že težko pričakujemo.

Vanja Kotar in Petra Verderber Skubin,
šolska svetovalna služba in

Andreja Glavan Podbršček,
pomočnica ravnatelja

Dostopnost