Objavljamo rokovnik aktivnosti za devetošolce, ki se bodo v šolskem letu 2020/2021 pisali v srednjo šolo.

Objavili smo tudi seznam srednjih šol z dnevi odprtih vrat: klik na povezavo.

Več informacij lahko dobite v šolski svetovalni službi pri ge. Vanji Kotar.

 

Datum Aktivnost
Januar 2020 Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja v šolski svetovalni službi.
 
do 13. 2. 2020 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje.
14. in 15. 2. 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija.
med 11. in 21. 3. 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.
do 26. 3. 2020 Posredovanje potrdil srednjih šol o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
do 2. 4. 2020 Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove
8. 4. 2020 Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet
do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
od 5. 5. 2020
do 11. 5. 2020
Nacionalno preverjanje znanja (slovenščina – 5. 5. 2020, matematika – 7. 5. 2020, zgodovina – 11. 5. 2020)
22. 5. 2020 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – Internet
do 27. 5. 2020 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
V primeru omejitve so najpomembnejši kriterij zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pretvorjene v točke. Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev.
15. 6. 2020 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.
med 16. in 19. 6. 2020 Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

Dostopnost