Portal FRANČEK

 

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je vključena v PROJEKT PORTAL FRANČEK, JEZIKOVNA SVETOVALNICA ZA UČITELJE SLOVENŠČINE IN ŠOLSKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA.

FRANČEK je slovar slovenskega jezika za otroke, ki nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Namenjen bo učencem v osnovni šoli in dijakom v srednji šoli. Razdeljen bo na tri dele:
– za učence od 1. do 5. razreda,
– za učence od 6. do 9. razreda,
– za dijake srednje šole.

V projekt je vključenih 21 osnovnih in srednjih šol iz Slovenije. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je ena izmed njih.

Franček deluje zelo podobno kot njegov oče slovarski portal FRAN, ki ga uporabljajo predvsem starejši učenci, dijaki in odrasli. V prazni okvirček vpišeš besedo, o kateri te kaj zanima, izbereš razred, ki ga obiskuješ, in Franček ti ponudi odgovor, ki upošteva tvojo starost.

Tole so osnovni razdelki za višje razrede devetletke (vsi še niso aktivni):
– Kaj pomeni ta beseda? – slovarska razlaga,
– Poišči besede s podobnim pomenom. – sopomenke,
– Kako pregibam to besedo? – spreganje, sklanjanje in stopnjevanje,
– Kako izgovorim to besedo? – izgovor,
– Kako uporabljam to besedo v narečjih? – narečni izrazi,
– Od kdaj uporabljamo to besedo? – odlomki iz zgodovinskih slovarjev.

Na portalu je tudi razdelek Kje je kaj v slovnici, kjer lahko iščemo slovnične zakonitosti jezika, jezikovna svetovalnica pa je namenjena učiteljem.

Ko bo sistem deloval v celoti, boste sodelujoči zbirali točke. Franček bo za uspešne pripravil tudi nagrade. Januarja se boste učenci preizkusili v igrici Besedoboj, ki bo objavljena na portalu Franček.

Franček bo javno dostopen ob koncu projekta. To bo konec leta 2021. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je kot dodatek k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2022/2023 sprejela Strateški dokument na področju prožnih oblik učenja.

Koordinatorica na šoli je ga. Zvonka Kajba.

 

Kako do portala?

https://www.franček.si/

Pri vsakem iskanju se učenci prijavite.

Dostopnost