Sestava šolskega sklada

UO šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca, v skladu s 3. odstavkom 135. člena ZOFVI, imenuje svet staršev.
Začetek mandata: 12. 11. 2018.
Trajanje mandata: v skladu s Pravili šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica (trenutno veljavno: 2 leti).

Člani UO šolskega sklada (po abecednem redu):

  • predstavniki delavcev: Berlot Koncut Andreja, Kajba Zvonka, Filej Barbara,
  • predstavniki staršev: Bizjak Vogrinčič Jaka, Krsteva Zhaklina, Mladovan Miran, Pintar Erik.

Predsednik UO šolskega sklada: Mladovan Miran.
Namestnik predsednika UO šolskega sklada: Pintar Erik.
Tajnik UO šolskega sklada: Berlot Koncut Andreja.

Dostopnost