Vpis v 1. razred osnovne šole

Spoštovani starši in bodoči prvošolčki!

Obveščamo vas, da smo na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica začeli z organizacijo vpisa v 1. razred v šolskem letu 2022/2023. Vpis bo potekal izključno po pošti. Do konca tega tedna, boste na naslov stalnega (oziroma začasnega) prebivališča (praviloma naslov mame otroka) prejeli vse potrebno za vpis. 

Več informacij smo že objavili na spletni strani šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpis v srednjo šolo, šolsko leto 2022/2023

Spoštovani devetošolci in starši.

Objavljamo spletno povezavo do razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023 ter informacij glede informativnih dnevov, ki se nahajajo na spletni strani pristojnega ministrstva.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Informacija-o-vsebini-prilog-informativnem-dnevu-po-posameznih-solah-in-mednarodni-maturi.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Priloga-VI-Razpis-za-sprejem-ucencev-in-dijakov-v-dijaske-domove.doc

Za dodatne informacije vam je na razpolago ga. Vanja Kotar v šolski svetovalni službi.

Šolski natečaj – Forma VIVA 2021

LIKOVNI NATEČAJSLOVENSKI KNJIŽEVNI JUNAKI

Letos že osmo leto zapored razpisujemo likovni natečaj za najboljšo skulpturo v šolski forma vivi. Petindvajset jih že krasi stene naših hodnikov in čakajo, da se jim pridružijo nove.

Izberi slovenskega književnega junaka, ki ga še ni na naših hodnikih, nariši ga na papir in morda bo prav tvoj osnutek izbran za izdelavo skulpture. Osnutke oddaj do konca aprila 2022 v kabinet 2. razreda ali svoji učiteljici. Na list napiši svoje ime in razred, mentorja in ime književnega junaka (ne naslova knjige).

Sodelujete lahko vsi učenci, od 1. do 9. razreda.

Letos smo priznanja za najboljše lanske skulpture ( šolsko leto 2020/21) podelili ob začetku bralne značke. Avtorice le-teh so Malaja Mikulin, 9. a,  Taša Vrabec, 6.a, Nuša Vrabec, 6.a in Taja Jeseničnik, 1.b.

Koordinatorica natečaja: Marica Faletič

Nagrajena dela iz šolskega leta 2020/2021 so v PRIPONKI.

Status učenca v šol. letu 2021/2022

Obveščamo vas, da lahko v skladu z 2.2. točko Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti starši oziroma skrbniki oddate vlogo za dodelitev statusa športnika oziroma mladega umetnika. Povezava do spletne strani http://os-franaerjavca.si/project/status-ucenca/

Vloge se obravnavajo v skladu z Zakonom o upravnem postopku, zato namenite pozornost predvsem pravilno izpolnjeni vlogi in vsem prilogam, ki so potrebne za odločanje.

Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani zavihek Dokumenti in obrazci – Status športnika, mladega umetnika.

Vlagatelj bo o pravici obveščen po klasični pošti. Z vlagatelji, ki bodo prejeli ugodno rešeno vlogo bo šola podpisala dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Dogovor boste prejeli v dveh izvodih in začne veljati naslednji dan, ko en podpisan izvod prejmemo v izvirniku v tajništvo šole.

Dostopnost