Šolske potrebščine

Svet staršev je na svoji 3. redni seji podal pozitivno soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2023/2024. Šolske potrebščine za šolsko leto 2024/2025 so v pripravi. 

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada: ODJAVNICA

Vpis v 1. razred

Dostopnost