Spoštovani starši, učenci in zaposleni.

Obveščamo vas, da se izvajajo gradbena dela na Delpinovi in Trubarjevi ulici. Ureja se kolesarska povezava med Delpinovo ulico in južno kolesarsko potjo ob potoku Koren, ki obsega zlasti rekonstrukcijo ceste ter ureditev križišča med Delpinovo in Trubarjevo ulico s površinami za pešce in kolesarje. Z izvedbo bo Mestna občina Nova Gorica pripomogla k temu, da bo promet v tem delu mesta varnejši in prijaznejši za pešce in kolesarje.

Dela se bodo izvajala predvidoma do sredine oktobra 2023. V tem obdobju bo prihajalo do občasnih popolnih ali delnih zapor dela Delpinove ulice in dela Trubarjeve ulice. Obvoz bo ustrezno urejen in označen. 

Predvidoma od 1.9.2023 pa do 20.9.2023 bodo občasne zapore dela vozišča Delpinove in Trubarjeve ulice. V term času bo možen eno smerni promet vozila iz smeri Delpinove ulice preko Trubarjeve ulice v smeri Kidričeve ulice. Urejen bo tudi dostop do parkirišča za vrtcem Mojca na koncu Trubarjeve ulice za ves promet.    

Mestna občina Nova Gorica obvešča, da bodo za prvi šolski dan, 1. septembra 2023 vsa dela ustavljena in gradbišče ustrezno zavarovano.

Z naše strani vas obveščamo, da bo v tem času vhod v šolo za tiste, ki bodo prihajali v šolo peš, s skirojem ali s kolesom le s prednje strani (glavni vhod) torej vhod A in vhod B. Vhod C (prehod čez šolsko igrišče), ki je dostopen le s parkirišča za šolo, ki je del gradbišča bo mogoč le za učence, ki jih starši pripeljete v šolo z osebnim avtomobilom.

Obvestilo o vhodih v šolo velja do preklica, o čemer vas bomo obvestili po epošti preko eAsistenta in z objavo na spletni strani šole.

Dostopnost