Spoštovani starši.

Zdravje,  dobro počutje in učna uspešnosti so v veliki meri odvisni od ustrezne prehrane, ki mora biti raznolika, pravilno sestavljena in tudi pravilno pripravljena. Pri pripravi šolske prehrane  upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in se trudimo spodbujati zdravo in kulturno prehranjevanje.

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju in v skladu z Zakonom o šolski prehrani želimo preverili vaše zadovoljstvo s šolsko prehrano.

Vabimo vas, da  izpolnite anketni vprašalnik, ki bo aktiven od 24. 3.  do 29. 3. 2022. Vaše mnenje nam bo v veliko pomoč pri načrtovanju šolske prehrane. 

Anonimnost vaših odgovorov je zagotovljena. Odgovore bomo uporabili izključno za interno uporabo.

Vnaprej hvala za sodelovanje.

Skupina za prehrano

Dostopnost