Spoštovani starši.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021).

Skladno z omenjenim odlokom, je od srede, 17. 11. 2021, samotestiranje učencev obvezno, izvaja se 3-krat tedensko (ob ponedeljkih, sredah in petkih) v prostorih šole.

V prvem tednu (17. 11. – 19. 11. 2021) bo samotestiranje učencev potekalo od 8.00 dalje.

Učenci prinesejo s seboj v šolo teste, ki jih starši prevzamete v lekarni ob predložitvi otrokove zdravstvene kartice. Šola NE bo zagotavljala testov za učence, ki jih ne bodo prinesli v šolo.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč posnetek na naslednji povezavi:  https://www.nijz.si/samotestiranje 

Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

Učenci se bodo samotestirali v učilnici, kjer imajo prvo šolsko uro pouk. Nadziral jih bo strokovni delavec šole, pri čemer poudarjamo, da strokovni delavec NE bo na noben način posegal v postopek samotestiranja, le-tega mora v celoti opraviti učenec sam.

Starši učenca oz. zakoniti skrbniki podate predhodno pisno soglasje oz. nesoglasje k testiranju s testi HAG za samotestiranje. Obrazec za soglasje je priloga te objave in ga mora učenec dostaviti razredničarki najkasneje do srede, 17. 11. 2021. Obrazec bodo učenci prejeli tudi v natisnjeni obliki v ponedeljek, 15. 11. 2021.

IZJAVA O SAMOTESTIRANJU

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja (P/C), ni potrebno izvajati samotestiranja.

Obrazec glede izpolnjevanja pogoja P/C je priloga te objave in ga mora učenec dostaviti razredničarki najkasneje do srede, 17. 11. 2021. Obrazec bodo učenci prejeli tudi v natisnjeni obliki v ponedeljek, 15. 11. 2021.

IZPOLNJEVANJE POGOJA PC

Učenci, ki ne bodo opravljali samotestiranja skladno z odlokom, se bodo, skladno z Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21), izobraževali na daljavo.

V primeru pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje, bo učenec izoliran v poseben prostor, starši pa boste o tem nemudoma obveščeni ter pozvani, da otroka čimprej prevzamete iz šole.

Odlok vlade RS prav tako odreja še naprej obvezno nošenje zaščitnih mask za vse učence. Prizadevali si bomo, da bodo učenci vsaj za časa glavnega odmora zunaj, na svežem zraku, še naprej pa bomo spodbujali tudi pouk na prostem, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.

Verjamemo, da bomo to novo, veliko preizkušnjo za vse nas, s skupnimi močmi, trudom in veliko mero strpnosti ter razumevanja, uspešno premagali. Vsi si želimo, da bi lahko šolsko leto nadaljevali v šoli in ne doma, zato vas pozivamo k spoštovanju odloka.

Vodstvo šole

Dostopnost