Spoštovani starši in učenci 6. ter 9. razreda.

Prejeli smo okrožnico pristojnega ministrstva, da sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Državna komisija za nacionalno preverjanje znanja (DK NPZ) sprejeli stališče, da se v šolskem leti 2020/2021 OPRAVLJA nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razrede v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem.

Rezultati NPZ iz šolskega leta 2020/2021 bodo uporabljeni kot povratna informacija glede doseganja standardov znanja. Z rezultati učencev 9. razredov bodo od sedaj naprej obveščene tudi srednje šole.

Zaradi izrednih razmer, ki smo jih deležni v preteklem letu, so pristojne institucije sprožile vse postopke, da se hkrati s pripravo klasičnih preizkusov znanja na papirju začne tudi tako imenovano elektronsko preverjanje znanja. Naši šoli so bili, za izvajanje pilotnega e-testiranje za učence 6. in 9. razredov, dodeljeni termini 23. ter 25. in 26. 3. 2021.

Ob tem vas želimo seznaniti, da na pilotnem e-testiranju ne gre za preverjanje znanja učencev, temveč za testiranje vzdržljivosti računalniškega sistema ter prikaz načinov reševanja nalog preko računalnika. Učenci bodo reševali različne tipe nalog in se na ta način seznanili z možnostmi reševanja in pravilnimi načini vpisovanja svojih rešitev, zato ob koncu ne bodo prejeli rezultatov.  Vsi oddelki 6. in 9. razredov bodo reševali preverjanje, ki bo sestavljeno iz treh delov: 1/3 slovenščina, 1/3 matematika ter 1/3 tuj jezik-angleščina (velja tudi za 9. razred, ne glede na to, da imajo naši devetošolci letos tretji predmet  zgodovino). Ob koncu e-testa bodo učenci reševali še anonimni vprašalnik.

Učence bodo o izvedbi (namen, termin in način izvedbe) pilotnega e-testiranja obvestili njihovi razredniki. Učenci bodo lahko na dan, ko bodo reševali e-test v šoli, po 15.30 uri dostopali do e-testa tudi doma. Enako velja za učence, ki bi bili na dan pilotnega testiranj morebiti v karanteni.

Lep pozdrav.

Vodstvo šole

Dostopnost