Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da smo za novo šolsko leto preoblikovali oddelke 8. razredov.

Odločitev o preoblikovanju oddelkov  je bila sprejeta  na redovalni konferenci 18. 6. 2020 na predlog razrednega učiteljskega zbora. Izhodišče za razporeditev učencev po oddelkih je bil sociogram, ki smo ga izpeljali med učenci pred koncem šolskega leta pa tudi drugi strokovni dejavniki. Razporeditev je pripravila šolska svetovalna služba ob neposrednem sodelovanju razrednikov in učiteljev, ki so učence poučevali v minulem šolskem letu.

Sklep o mešanju je bil sprejet z namenom, da bi učenci v novih oddelkih pridobili nove veščine, napredovali na področju učenja, širili socialno mrežo ter sklepali nove prijateljske vezi.

Delitev učencev med razredi ni nikjer zakonsko predpisana oz. opisana, ampak je to strokovna kompetenca šole, sprejeta na osnovi  strokovnih kriterijev in ni kazen za otroke. Šola zasleduje cilj vzgoje in izobraževanja, ki mora biti za vse otroke enakovreden. Otroci se morajo v življenju navajati na različne vloge, različne ljudi, tudi socializacija je zelo pomembna.

Zaradi varovanja osebnih podatkov vam bodo informacijo o razporeditvi učencev po oddelkih posredovali razredniki po elektronski pošti.

Lep pozdrav,

ravnateljica Lara Brun  

Dostopnost