Za vse učence OŠ Frana Erjavca Nova Gorica od 1. do 9. razreda velja, da so v šolskem letu  2020/21 avtomatično uporabniki šolskega učbeniškega sklada. Če si kdo ne želi izposoditi učbenikov v učbeniškem skladu OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, podpiše ODJAVNICO. Odjavnico starši oddajo ali pošljejo pedagoginji ali upravljavki učbeniškega sklada najkasneje do 24. junija.

Učenci si bodo brezplačno izposodili učbeniške komplete v prvem tednu  novega šolskega leta.

 

Pomembni dokumenti:

– Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šol. leto 2020/21

– Odjavnica

– Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (28. 2. 2020)

 

 

Upravljavka učbeniškega sklada

Tjaša Klemenčič, knjižničarka

Dostopnost