Spoštovani starši, dragi učenci.

Ob koncu 6. tedna šolanja na daljavo postajajo naši izzivi vedno večji. Učitelji, učenci in tudi vi smo se sedaj znašli pred še enim, preverjanjem in ocenjevanjem.
V aprilu so učitelji preverjali do sedaj pridobljeno znanje, z učenci so preizkušali različne načine preverjanja in ocenjevanja, ki so prilagojeni trenutni situaciji. Nekateri učitelji so znanje ocenjevali že tudi v aprilu, če je bilo tako prej dogovorjeno,.
Veliko učiteljev od 1. do 9. razreda ima stik z učenci preko video klicev ali videokonferenc, kar je v dani situaciji ena izmed boljših rešitev za pouk na daljavo.

Kot ste izvedeli že iz medijev, smo šole iz MIZŠ prejeli Sklep o ukrepih za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20. Ta med drugim vsebuje naslednje pomembne stvari:
• Nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda letos ne bo.
• V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
• Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
• Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.
Priporočeno je tudi, da pri določanju zaključne ocene učitelj izhaja pretežno iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

V tej zaključni fazi izobraževanja na daljavo je še toliko bolj pomembno, da spremljate delo svojega otroka in preverite, ali je v stiku z vsemi učitelji, ki ga poučujejo, ali se jim je javil preko e-pošte, telefona, video klica ali po kakršni koli drugi poti. Pri mlajših učencih ste verjetno v stiku z učitelji seveda tudi vi, starši.

Zavedati se moramo, da bo ocenjevanje potekalo nemoteno samo, če bodo učitelji v stalnem stiku s svojimi učenci, kajti le tako jim bodo lahko dajali navodila in jih usmerjali po najboljši poti do želenega rezultata.
Upoštevajte, da morajo učenci svoje izdelke pošiljati učiteljem na vnaprej dogovorjen način.
Vsak učitelj bo učence sam seznanil, kako in kdaj bo potekalo preverjanje in ocenjevanje znanja. Poskrbeli bomo, da bodo učenci pravočasno obveščeni, kdaj bodo morali oddati posamezne izdelke, naloge, odgovore … Seveda pa je pri tem njihova (ali vaša) odzivnost nujna.

V naslednjem tednu so po šolskem koledarju počitnice, ki naj bodo res namenjene počitku, da se bomo vsi pripravili na zaključno dejanje. Učenci naj dokončajo stvari, za katere do sedaj morebiti ni bilo časa.
Prvi teden po počitnicah, od 4.5. do 8.5. 2020, bomo na šoli naredili razpored preverjanj po predmetih in posameznih učencih. Z ocenjevanjem bomo začeli 11.5. 2020 razen tam, kjer je bilo preverjanje in ocenjevanje napovedano in dogovorjeno že prej.

Ta trenutek še ne vemo, koliko časa bo pouk še potekal na ta način in mogoče se bodo v tem času pojavile nove težave. Prosim vas, da se s tem ne mučite sami, ampak da to čim prej sporočite razredniku vašega otroka, svetovalnim delavkam ali meni osebno. S skupnimi močmi bomo uspešnejši.

Vem in verjamem, da bomo skupaj zmogli. Za dobro naših otrok.

Lepe počitnice vam želim,
Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnatelja

Dostopnost