Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nadomeščanja in urniki

Julij 2019
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ni dogodkov

Erjavčeva soba

Na šoli imamo od marca 2012 spominsko sobo Frana Erjavca.

 

Več informacij si lahko preberete v zgibanki, ki jo najdete TUKAJ.

 

Za sprehod po Erjavčevi virtualni poti kliknite na spodnjo sliko.

 

Števec obiskov

Danes248
Včeraj700
Ta teden4015
Ta mesec15008
Skupaj2390434

Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje prijav, navigacije, statistike in ostale funkcije. Z brskanjem po strani se strinjate, da zabeležimo piškotke v vašem računalniku.

Oglejte si dokument o EU Direktiva o zasebnosti piškotkov.

Spletnih piškotkov niste sprejeli. Svojo odličitev lahko tudi razveljavite.

Sprejeli ste spletne piškotke. Svojo odločitev lahko tudi razveljavite.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si


 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. IN 6. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

KAJ IN KATERI SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjeni program osnovne šole, pri katerem lahko učenci po svojih željah in zmožnostih izberejo določene predmete, ki so predpisani za osnovnošolsko izobraževanje:

Drugi tuji jezik (pdf) – italijanščina, 2 uri tedensko (oznaka predmeta N2I)

Umetnost (pdf) – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NUM)

Računalništvo (pdf) – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NRA)

Šport (pdf) – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NŠP)

Tehnika (pdf)  – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NTE)

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

KAKO POTEKA IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV IN OCENJEVANJE

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo izvajal po pouku obveznih predmetov, torej 6. ali 7. učno uro. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Skupine učencev za neobvezne izbirne predmete se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk se bo izvajal, če bo na šoli zanj prijavljeno najmanj 12 učencev.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA

Zamenjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne vpliva na že oblikovane skupine.

PRIJAVE IN VSEBINE POSAMEZNIH PREDMETOV

Do 31. maja 2019 za naslednje šolsko leto.

Prijavnica za neobvezni izbirni predmet od 4. do 6. razreda

Opis izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov

 

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU

Zakon o osnovni šoli od šolskega leta 2014/2015 dalje predvideva, poleg že znanih obveznih izbirnih predmetov, tudi uvedbo neobveznih izbirnih predmetov, in sicer od 4. do 9. razreda.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je pripravilo zelo dolg seznam izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo učencem v 7., 8. in 9. razredu, šola pa mora ponuditi pouk najmanj šestih izbirnih predmetov. Na naši osnovni šoli jih bomo ponudili več, izvajali pa bomo tiste, za katere se bo odločilo največ učencev, in v skladu z normativi, ki določajo število skupin.

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA POSAMEZNI RAZRED

7. razred

8. razred

9. razred

Predmet

Izvajalec

Predmet

Izvajalec

Predmet

Izvajalec

Italijanščina

(izvajalec še ni določen)

Italijanščina

(izvajalec še ni določen)

Italijanščina

(izvajalec še ni določen)

Verstva in etika

Angelika Koncut Žorž

Verstva in etika

Angelika Koncut Žorž

Verstva in etika

Angelika Koncut Žorž

Elektronika z robotiko

Klemen Leban

Elektronika z robotiko

Klemen Leban

Elektronika z robotiko

Klemen Leban

Matematična delavnica

Alijana Winkler

Matematična delavnica

Alijana Winkler

Matematična delavnica

Alijana Winkler

Načini prehranjevanja

(izvajalec še ni določen)

Načini prehranjevanja

(izvajalec še ni določen)

Poskusi v kemiji

Barbara Arčon

Sodobna priprava hrane

Vilma Seražin Brus

Kemija v okolju

Barbara Arčon

Sodobna priprava hrane

Vilma Seražin Brus

Računalništvo – urejanje besedil

Barbara Trampuž

Življenje človeka na zemlji

Helena Cizej

Računalništvo – računalniška omrežja

Barbara Trampuž

Likovno snovanje 1

Gordana Štucin

Sodobna priprava hrane

Vilma Seražin Brus

Likovno snovanje 3

Gordana Štucin

Obdelava gradiv – les

Simon Kragelj

Računalništvo – multimedija

Barbara Trampuž

Izbrani šport – odbojka

Darinka Lah

Šport za sprostitev

Aljaž Dolgan

Likovno snovanje 2

Gordana Štucin

Izbrani šport – nogomet

Aljaž Dolgan

Okoljska vzgoja

Barbra Arčon

Šport za zdravje

Aljaž Dolgan, Darinka Lah

Obdelava gradiv –  kovine

Simon Kragelj

Literarni klub

(izvajalec še ni določen)

Obdelava gradiv – umetne snovi

Simon Kragelj

Retorika

Andreja Premrl Prosen

 

 

Okoljska vzgoja

Barbara Arčon

Okoljska vzgoja

Barbara Arčon

 

 

Literarni klub

(izvajalec še ni določen)

Literarni klub

(izvajalec še ni določen)

IZVAJANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Ker so to obvezni predmeti, jih je učenec dolžan obiskovati kot redni pouk.

Pouk posameznega predmeta poteka predvidoma 1 uro tedensko, pouk jezikov pa 2 uri tedensko.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (predložitev veljavnega potrdila o šolanju oziroma vpisu) lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v obsegu 2 ur ali 1 ure.

OCENJEVANJE

Izbirni predmeti so ocenjeni z ocenami. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Zaradi prepletanja številnih izbirnih predmetov je zelo zahtevno sestaviti urnik. Zato je pomembno, da se učenci pravočasno odločijo, kateri predmet bodo izbrali. Zakon sicer dopušča menjavo predmetov na začetku šolskega leta, vendar pa je menjava mogoča le, če bo v novo izbrani skupini še prostor in če bo urnik le-te usklajen z učenčevim urnikom. Prav tako zamenjava skupine ne sme bistveno vplivati na že postavljene skupine izbirnega predmeta.

PRIJAVE IN VSEBINE POSAMEZNIH PREDMETOV

Do 31. maja 2019 za naslednje šolsko leto.

Prijavnica za izbirni predmet v 7. razredu

Prijavnica za izbirni predmet v 8. razredu

 Prijavnica za izbirni predmet v 9. razredu

Opis izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V okviru razširjenega programa osnovne šole bo šola  ponudila tudi pouk neobveznega izbirnega predmeta. Šola bo ponudila tisti predmet, za katerega bo lahko zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje.

Na šoli se že nekaj let zapored izvaja neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik – italijanščina (oznaka predmeta II1, II2, II3). Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati in izhajati iz že usvojenega znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.

Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur na teden. Učenec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno in ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Tudi neobvezni izbirni predmet se ocenjuje z ocenami, zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Učenec mora biti konec šolskega leta pozitivno ocenjen.

PRIJAVE IN VSEBINE POSAMEZNIH PREDMETOV

Do 31. maja 2019 za naslednje šolsko leto.

Prijavnica za neobvezni izbirni predmet od 7. do 9. razreda

Opis izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov