Sobota, 7. april 2018 je po koledarju ministrstva za šolstvo delovna sobota, tako je tudi navedeno v letnem delovnem načrtu naše šole.

Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno. Učenci razredne stopnje (1. do 5. razred) se bodo prve tri ure pripravljali na prireditev Pozdrav pomladi, ki bo ob 11.00 v avli šole in bo trajala približno eno uro. Učenci predmetne stopnje (6. do 9. razred) bodo imeli pouk po ponedeljkovem urniku, vendar le prvih pet ur, torej do 12.25.

Ob letošnji prireditvi bo organiziran tudi srečelov. Nakup srečk bo mogoč pred in po prireditvi, prevzem dobitkov pa po prireditvi do 12.45 v jedilnici šole. Vsaka srečka je dobitna, cena srečke znaša 2 EUR. Na prireditev Praznik pomladi ste vabljeni vsi, predvsem pa starši nastopajočih učencev, to je učencev od 1. do 5. razreda.

Jutranje varstvo, malica in šolski prevozi  bodo organizirani kot običajno, kosila in organiziranega podaljšanega bivanja pa tega dne ne bo. Učenci bodo odhajali domov po končanih obveznostih kot običajno, sami, v spremstvu staršev oz. spremljevalcev ali s šolskimi avtobusi. Vsi avtobusi bodo izpred šole odpeljali ob 12.45.

Simon Kragelj, ravnatelj