Mini je večkrat prisotna pri uri matematike. Računanje lahko vadimo na različne načine. Reševanje vaj v zvezke ali delavne liste je precej monotono in se ga učenci hitro naveličajo. Učenje v obliki igre pa predstavlja za učence sprostitev in zabavo. Učne vsebine utrjujejo brez prisile in bolj sproščeno. Prisotnost psa dodatno vpliva na motiviranost, sproščenost in igrivost. Pozitivne izkušnje krepijo učenčevo samopodobo in samozavest. Ob psu, ki ga ne kritizira, učenec spozna, da zmore in zna.

Sonja Radikon Bratina