V Minini družbi smo izpeljali didaktične igre za utrjevanje velikih tiskanih črk oziroma glasov (»Jaz imam »B«… Kdo ima »H«?«…). Urili smo tudi pozornost, poslušanje in branje. Na Minino ovratnico smo pripeli mošnjiček z besedami, izžrebano besedo smo prebrali in jo postavili pod ustrezno sličico. Prebrali smo kratek bralni list z Mininim opisom.

Ura je bila igriva, zabavna in poučna.

Učenci 1. razreda, učiteljica Sonja in Mini