Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nadomeščanja in urniki

Julij 2019
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ni dogodkov

Erjavčeva soba

Na šoli imamo od marca 2012 spominsko sobo Frana Erjavca.

 

Več informacij si lahko preberete v zgibanki, ki jo najdete TUKAJ.

 

Za sprehod po Erjavčevi virtualni poti kliknite na spodnjo sliko.

 

Števec obiskov

Danes248
Včeraj700
Ta teden4015
Ta mesec15008
Skupaj2390434

Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje prijav, navigacije, statistike in ostale funkcije. Z brskanjem po strani se strinjate, da zabeležimo piškotke v vašem računalniku.

Oglejte si dokument o EU Direktiva o zasebnosti piškotkov.

Spletnih piškotkov niste sprejeli. Svojo odličitev lahko tudi razveljavite.

Sprejeli ste spletne piškotke. Svojo odločitev lahko tudi razveljavite.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si


 

 

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 Naziv zavoda:  Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
 Naslov:  Kidričeva ulica 36
 Pošta:  5000 Nova Gorica
 Telefon:  05 335 90 50
 Faks:  05 335 90 60
 Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 Odgovorna uradna oseba: Jernej Ferjančič, ravnatelj
 Datum objave kataloga:  1. 1. 2017
 Datum zadnje spremembe:  3. 9. 2018
Katalog dostopen na spletu: http://www.os-franaerjavca.si/
Druge oblike kataloga:  Katalog v fizični obliki dostopen na sedežu šole v glavni pisarni/tajništvu.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda: zavod je devet-razredna osnovna šola in opravlja javno izobraževalni program za obvezne osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki imajo značaj javne listine.

2. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • zavod nima notranjih organizacijskih enot
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek: Jernej Ferjančič
Delovno mesto in naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Poštni naslov: Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica
Službena telefonska številka: 05 335 90 50
c) Osnovni podatki o zavodu
Transakcijski račun, banka, BIC koda: SI56012846030672495, Banka Slovenije, BSLJSI2X
Matična številka: 5221625000
Davčna številka: 50989456
Ustanovitelj: Mestna občina Nova Gorica
Spletna stran zavoda: http://www.os-franaerjavca.si/
  č) Telefonske številke zavoda
 Ravnatelj:  05 335 90 52
 Tajništvo:  05 335 90 50
 Fax:  05 335 90 60
 Računovodstvo:  05 335 90 62
Prijava in odjava prehrane:  05 335 90 61
Pomočnica ravnatelja:  05 335 90 54
Šolska svetovalna služba:  05 335 90 56, 05 335 90 59
Knjižnica:  05 335 90 65
Zbornica:  05 335 90 57
Kuhinja:  05 335 90 58
 d) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

(povezava)

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja

(povezava)

Odlok o ustanovitvi zavoda s spremembami, dopolnitvami

(povezava)

Splošni akti zavoda

 • Poslovnik sveta zavoda;
 • Pravila delovanja sveta staršev;
 • Pravila šolskega sklada;
 • Hišni red;
 • Pravila šolskega reda s prilogami (Interni pravilnik o organizaciji in delu v oddelkih podaljšanega bivanja);
 • Spremembe pravil šolskega reda
 • Šolske poti;
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Pravila šolske prehrane;
 • Knjižnični red;
 • Pravilnik o subvencioniranju poletne šole v naravi in drugi denarni pomoči z merili in kriteriji za dodelitev sredstev.
 e) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

(povezava)

 f) seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Vzgojni načrt;
 • Letni delovni načrt;
 • Finančni načrt;
 • Letno poročilo;
 • Program dela.

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
 g) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo.
 • Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.
 • Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole.
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca.
 • Postopek napredovanja strokovnih delavcev v nazive.
 • Postopek napredovanja zaposlenih v plačne razrede.
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
 • Izdaja nadomestne listine, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno.
 • Postopki v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
 h) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

 Zavod ne vodi javnih evidenc.

 i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke:

Podatki o vpisu po posameznih razredih in šolskih letih

Podatki so javno dostopni (povezava)

Demografski podatki o šolskem okolišu

Podatki so javno dostopni (povezava)

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

Podatki so dostopni na sedežu zavoda na podlagi zahteve za dostop

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

  • Večina splošnih informacij je dostopna na spletni strani zavoda http://www.os-franaerjavca.si/.
  • Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na naslovu zavoda Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica v času uradnih ur od 7.00 do 15.00 v tajništvu/glavni pisarni zavoda v 1. nadstropju (uprava).
  • Za osebe s posebnimi potrebami so informacije dostopne v skladu z 12. členom uredbe na spletni strani zavoda v tekstovni obliki. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

Zavod trenutno nima zahtev.

Katalog informacij javnega značaja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za ponovno uporabo informacij/zbirk javnega značaja