Zapisnik 1. korespondenčne seje sveta staršev 2018/2019 (16. 10. 2018)