7. razred

11. 5. 2020 - 15. 5. 2020

MAT – DOPOLNILNI POUK

7r-MAT-Dopolnilni-pouk

ŠPO, ŠSP – DUŠKA SUZIĆ

ŠPORT 7. razred in ŠSP

II1 – NINA MARTELANC

II1 7. razred 8. TEDEN

II1 7. razred 8. TEDEN UL OGGETTI IN CLASSE

DKE, GEO – HELENA CIZEJ

DKE_7.r_NAVODILA_11.-15.5.2020

DKE_7_r_SVETOVNA_VERSTVA_11.-15.5.2020

GEO_7.r_NAVODILA_11.-15.5.2020

GEO_7.r_AZIJA_UVOD_POVRSJE

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 7.B in 7. C 11.-15.5.2020

TJA 7.B in 7. C pp My family

DOPOLNI POUK TJA 7. razred 8.teden

MAT – LARA BRUN

MAT 7.a – navodila za delo

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 7. ABC Navodila za delo doma- 8. teden

NAR – VILMA SERAŽIN BRUS

NAR 7 – navodilo in kako do hrane od 11.5. do 15.5. 2020

MAT – MARJETA LISJAK

7r-Dopolnilni-pouk

7c-MAT-12in13-5-2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 7.b -ponedeljek, 11.5.202 in torek,12.5

MAT 7.b – sreda, 13.5.2020

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

SLJ 7. b + c, 11.-15. maj, Navodila za delo

SLJ 7. b + c, 11.-15. maj, Liki iz literarnih besedil

SLJ 7. b + c, 11.-15. maj, Vrste besed

SLJ 7. b + c 4.-8. maj, REŠITVE Z vajo do znanja str. 33-36

SLJ 7. b + c, 11.-15. maj, Avtorji književnih del

SLJ 7. b + c, 11.-15. maj, Kralj Matjaž, zaimki in predlogi

LUM, LS1 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 7.B in 7.A LUM 11.5.2020

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 14.5.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 14.5.2020

ŠSP – DARINKA LAH

7. b, ŠSP 8. teden

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 7. A, 8. teden

TIT – KLEMEN LEBAN

TiT 7. razred 8. teden

SPH – VILMA SERAŽIN BRUS

SPH 7 navodila za 8. in 9. teden

GUM – MILENA PRINČIČ

7.r.Renesansa(ponavljanje) in barok

SLJ – MOJCA BATIČ PKARABOT

Preverjanje zaimkov

4. 5. 2020 - 8. 5. 2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

Citiranje virov

Navodila_Azteški patolli

Navodila_Egipčanska hiša

Navodila_Egipčanski kolački

Navodila_Egipčanski šaduf

Navodila_Grške palačinke

Navodila_Keltska hiša

Navodila_Keltski piškoti

Navodila_Megalit

Navodila_Rimska cesta

Navodila_Rimska hiša

Navodila_Vikinški kruh

Projektno delo 7 – splošna navodila

Projektno delo 7 – podrobna navodila

Projektno delo 7- poročilo

Projektno delo 7- ocenjevalni obrazec

ZGO 7. ABC Navodila za delo – 7. teden

ZGO 7.A Učna ura 55 – UL_Fevdalizem

ZGO 7.A Učna ura 56 – UL_Fevdalizem_utrjevanje

ZGO 7.B Učni uri 51 in 52 – UL_Fevdalizem

ZGO 7.C Učni uri 55 in 56 – UL_Fevdalizem

UBE – nadomešča JERNEJ FERJANČIČ

UBE navodila

UBE besedilo za urejanje

UBE Miha Novak

UBE navodila Libreoffice

UBE besedilo za urejanje

povezava na video https://youtu.be/jABWl1TIhmo in https://youtu.be/csvKrh1WWcg

TJA – TANJA DEBENJAK

DOPOLNI POUK TJA 7. razred 7.teden

TJA 7. r Present tenses ponovitev

TJA 7.B in 7. C 4.-8.5.2020

MAT – LARA BRUN

7.a MAT navodila za delo

II1 – NINA MARTELANC

II1 7. razred 7. teden

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 7.b -ponedeljek, 4.5.2020

MAT 7.b – torek, 5.5.2020

MAT 7.b – sreda, 6.5.2020

MAT 7.b – četrtek, 7.5.2020

MAT – MARJETA LISJAK

7C-MAT-4in5-5-2020

7C-MAT-6-5-2020

7c-MAT-8in11-5-2020

7c-Trikotniki-mv

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN
Datoteke so v word in pdf formatu.

SLJ 7. b + c, 4.-8. maj, Navodila za delo

SLJ 7. b + c REŠITVE Kaj nam povedo številke, Seznam, str. 25-27

SLJ 7. b + c REŠITVE Kaj nam povedo številke, Seznam, str. 25-27

SLJ 7. b + c REŠITVE Povabljeni ste na odprtje razstave, Vabilo, str. 28-32

SLJ 7. b + c REŠITVE Povabljeni ste na odprtje razstave, Vabilo, str. 28-32

SLJ 7. b + c POVZETEK Vabilo

SLJ 7. b + c POVZETEK Vabilo

ŠPO – DUŠKA SUZIĆ

ŠPORT 7. razred in ŠSP

GEO, DKE – HELENA CIZEJ

GEO_7.r_VZHODNA_EVROPA_LEGA_PREBIVALSTVO_4.-8.5.2020

GEO_7.r_VZHODNA_EVROPA_NARAVNE_ZNACILNOSTI_4.-8.5.2020

DKE_7.r_NAVODILA_4.-8.5.2020

DKE_7_r_KRŠČANSTVO_4.-8.5.2020

GEO_7.r_NAVODILA_4.-8.5.2020

ŠZP – DARINKA LAH

7. b ŠSP 7. teden

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 7. A, 7. teden

TJA, 7. razred, navodila za ocenjevanje znanja

LUM, LS1 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 7.B in 7.A LUM 4.5.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 7.5.2020

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 7.5.2020

NAR – VILMA SERAŽIN BRUS

NAR 7 – navodilo in ponavljanje, preverjanje 4.5.do 8.5.2020

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Ocenjevanje pri predmetu Šport

GUM – MILENA PRINČIČ

7.r.Inštrumentalna in plesna glasba v renesansi

TIT – KLEMEN LEBAN

TiT 7 razred 7. teden

TiT 7 razred 7. teden

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

6., 7., 8. razred – navodila maj 2020

Vaje za utrjevanje zapisa

20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

II1 – NINA MARTELANC

II1 7. razred 6. teden

II1 7. razred 6. teden PREVERJANJE

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 7. C past simple, 20. 4. 2020

TJA 7. C past simple, 21. 4. 2020

TJA 7. B past simple, 21. 4. 2020

TJA 7. r pp PAST SIMPLE

TJA 7. B past simple, 24. 4. 2020

TJA 7. C past simple, 22. 4. 2020

TJA 7. C past simple, 23. 4. 2020

TJA 7. B past simple, 22. 4. 2020

TJA 7. B past simple, 23. 4. 2020

ŠZS – DARINKA LAH

šport za sprostitev 7. b

LUM, LS1 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 7.B in 7.A LUM 20.4.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 23.4.2020

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 23.4.2020

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN (word in pdf oblika datoteke)

SLJ 7. b + c, 6. TEDEN, Navodila za delo

SLJ 7. b + c, OBLIKA URADNEGA PISMA

SLJ 7. b + c, OBLIKA URADNEGA PISMA

SLJ 7. b + c, PREVERJANJE ZNANJA (SREDA, 22. april)

SLJ 7. b + c, PREVERJANJE ZNANJA (SREDA, 22. april)

SLJ 7. B srečanje na ZOOM-u — NOVO — 23. 4. 2020 —

SLJ 7. C srečanje na ZOOM-u — NOVO — 23. 4. 2020 —

NAR, SPH – VILMA SERAŽIN BRUS

NAR 7 navodilo in sesalci, razvrščanje živali

SPH 7. navodila in mesne jedi od 20.4. do 24.4. 2020

MAT – LARA BRUN

7.a MAT navodila za delo

Rešitve _Špela se preizkusi_

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 7.b – ponedeljek , 20. 4. 2020

Simetrale – rešitve, ponedeljek,20.4.2020

MAT 7.b – torek, 21.4.2020

MAT 7.b – sreda, 22.4.2020

MAT 7.b – četrtek, 23.4.2020

MAT 7.b – torek, 21.4.2020 (pdf)

MAT 7.b -ponedeljek, 20.4.2020 (pdf)

Simetrale – rešitve,7.b, ponedeljek, 20.4.2020 (pdf)

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 7. razredi – navodila za 6. teden

ZGO 7.A Učna ura 53 DODATNO- UL_Huni, Germani

ZGO 7.A Učni uri 54 in 55 – UL_Fevdalizem

ZGO 7.B Učna ura 49 – UL_Preseljevanje ljudstev

ZGO 7.B Učna ura 50 DODATNO – UL_Huni, Germani

ZGO 7.C Učna ura 53 – UL_Preseljevanje ljudstev

ZGO 7.c Učna ura 54 DODATNO- UL_Huni, Germani

MAT – MARJETA LISJAK

7C-MAT-20in21-4-2020

7C-MAT-22-4-2020

MAT DOD – PRIPRAVE NA TEKMOVANJE – MARJETA LISJAK

DODATNI-7r_Priprave-tekmovanjeMAT

7C-MAT-24-4-2020

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Šport 6. teden

ŠSP – DUŠKA SUZIĆ

ŠPORT 7. razred in ŠSP

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 7. a, 6. teden

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

7. razred – navodila – slovenščina 21. 4. 2020

7. razred – razlaga – vabilo

7. razred – rešitve – Potovanje je zakon – preverjanje

7. razred – rešitve – Povabljeni ste na odprtje razstave

TIT – LEBAN KLEMEN, SIMON KRAGELJ

TiT 7. razred 6. teden

TiT 7. razred 6. teden

DKE, GEO – HELENA CIZEJ

DKE_7.r_NAVODILA_20.-24.4.2020

DKE_7_r_RELIGIJA_UVOD_20.-24.4.2020

GEO_7.r_NAVODILA_20.-24.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_GOSPODARSTVO_RESITVE_20.-24.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_PONOVITEV_20.-24.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_POVRSJE_PODNEBJE_PREBIVALSTVO_RESITVE_20.-24.4.2020

GEO_7.r_VZHODNA_EVROPA_LEGA_PREBIVALSTVO_20.-24.4.2020

GUM – MILENA PRINČIČ

7.r., Renesansa na slovenskih tleh

14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

DKE, GEO – HELENA CIZEJ

DKE_7.r_NAVODILA_ZA_DELO_14.-17.4.2020

DKE_7.r_NASTANEK_EU_IN_SIMBOLI_14.-17.4.2020

GEO_7.r_NAVODILA_14.-17.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_GOSPODARSTVO_14.-17.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_PODNEBJE_RASTLINSTVO_14-17.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_PREBIVALSTVO_14.-17.4.2020

DKE_7.r_EVROPSKA_UNIJA_DANES

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 7. razredi – navodilo 5. teden

ZGO 7.A Učna ura 52 – UL_Preseljevanje ljudstev

ZGO 7.B Učna ura 48 – UL_Propad rimskega imperija

ZGO 7.C Učna ura 51 – UL_Propad rimskega imperija

ZGO 7.ABC VIDEOGRADIVO

II2 – NINA MARTELANC

II1 7. razred 5. TEDEN

II1 7. razred 5. TEDEN UL TEMPO LIBERO

II1 7. razred 5. teden rešitve (NOVO! datum in ura 19. 4. 2020 19.25)

ŠPO, ŠSP – DUŠKA SUZIĆ

ŠPORT 7. razred in ŠSP

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 7.b – torek, 14.4.2020

MAT 7.b – sreda, 15.4.2020

MAT 7.b – četrtek, 16.4.2020

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 7. a, 5. teden

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport 5. teden

Šport 5. teden 1

Šport 5. teden 2

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 7. B life stages, 14. 4. 2020

TJA 7. B life stages, 15. 4. 2020

TJA 7. C life stages, 14. 4. 2020

TJA 7. C life stages, 15. 4. 2020

TJA 7. r pp Life stages

TJA 7. B past simple, 17. 4. 2020

TJA 7. C My new home, 16. 4. 2020

TJA 7. B My new home, 16. 4. 2020

MAT – LARA BRUN

7.a MAT navodila za delo

Rešitve nalog str.135

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

7. razred – navodila – slovenščina 14. 4. 2020

7. razred – razlaga – predlog

7. razred – rešitve iz 2. dela delovnega zvezka – predlog

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, REŠITVE Vaje svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, REŠITVE Vaje vprašalni, oziralni in kazalni zaimki

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Vaje svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Vaje vprašalni, oziralni in kazalni zaimki

7. razred – navodila – slovenščina 17. 4. 2020

7. razred – razlaga – seznam

7. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Kaj nam povedo številke

ŠZS – DARINKA LAH

šport za sprostitev 7. b

MAT – MARJETA LISJAK

7C-MAT-14-4-2020

7C-MAT-15-4-2020

7C-MAT-17-4-2020

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN
Datoteke so v “word” in pdf obliki

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Navodila za delo

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Vaje svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek (PDF)

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Vaje vprašalni, oziralni in kazalni zaimki

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Vaje vprašalni, oziralni in kazalni zaimki (PDF)

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, Vaje svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek

SLJ 7. b + c POVZETEK Opis države

SLJ 7. b + c POVZETEK Opis države

SLJ 7. b + c POVZETEK Predlog

SLJ 7. b + c POVZETEK Predlog

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, REŠITVE Vaje svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, REŠITVE Vaje svojilni zaimki in povratni svojilni zaimek

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, REŠITVE Vaje vprašalni, oziralni in kazalni zaimki

SLJ 7. b + c, 5. TEDEN, REŠITVE Vaje vprašalni, oziralni in kazalni zaimki

SLJ 7. b + c 5. TEDEN, REŠITVE Zaradi festivala v Tomar, v poletnih mesecih na obalo, Predlog, str. 17-24

SLJ 7. b + c 5. TEDEN, REŠITVE Zaradi festivala v Tomar, v poletnih mesecih na obalo, Predlog, str. 17-24

NAR – VILMA SERAŽIN BRUS

NAR 7 – navodilo – plazilci in ptiči od 14. 4. do 18.4.2020

LUM, LS1 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 7.A LUM 15.4.2020

7R LS1 – KOMPOZICIJA IN KIP – RAZLIČNI PRIMERI ABSTRAKTNIH KIPOV – 2 PR

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 16.4.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 16.4.2020

Učenje na daljavo 7.B LUM 17.4.2020

GUM – MILENA PRINČIČ

Spoštovani učenci, starši-15. 4. 2020

Moja mati kuha kafe, notni zapis

7.r., Vokalna glasba v renesančnem času

SPH – VILMA SERAŽIN BRUS

SPH 7. maščobe 14. 4. do 17.4.2020

TIT – KLEMEN LEBAN, SIMON KRAGELJ

TiT 7. razred 5. teden

 

6. 4. 2020 - 10. 4. 2020

II1 – NINA MARTELANC

II1 7. razred 4. TEDEN

REŠITVE PRETEKLEGA TEDNA

II 1 7. razred Rešitve 1-3. teden

REŠITVE TEGA TEDNA

II1 7. razred 4. teden rešitve

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 7.b – ponedeljek 6.4.2020

MAT 7.b – torek, 7.4.2020

MAT 7.b – sreda, 8.4.2020

MAT 7.b – četrtek, 9.4.2020 (1)

ŠPO, ŠSP – DUŠKA SUZIĆ

ŠPORT 7. in ŠSP

NAR, SPH – VILMA SERAŽIN BRUS

NAR 7 – navodilo in vretenčarji 6. 4. do 10. 4. 2020

SPH 7. navodila za velikonočne dobrote

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 7. ABC Navodila za delo doma 4. teden

ZGO 7.A Učna ura 50 – DODATNO UL_Kaj nas še danes spominja na Rimski imperij

ZGO 7.A Učna ura 51 – UL_Propad rimskega imperija

ZGO 7.B Učna ura 47 – DODATNO UL_Kaj nas še danes spominja na Rimski imperij

ZGO 7.B Učna ura 46 – UL_Rimljani na tleh današnje Slovenije

ZGO 7.C Učna ura 49 – UL_Rimljani na tleh današnje Slovenije

ZGO 7.C Učna ura 50 – DODATNO UL_Kaj nas še danes spominja na Rimski imperij

DKE, GEO – HELENA CIZEJ

DKE_7.r_NAVODILA_ZA_DELO_6.-10.4.2020

DKE_7.r_PRAVNA_IN_SOCIALNA_DRZAVA_6.-10.4.2020

DKE_7.r_NASTANEK_EU_IN_SIMBOLI_6.-10.4.2020

GEO_7.r_NAVODILA_6.-10.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_PODNEBJE_RASTLINSTVO_6.-10.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_POVRSJE_6.-10.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_LEGA_IN_DRZAVE_6.-10.4.2020

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport 4. teden

Šport 4 teden 1

Šport 4 teden 2

MAT – MARJETA LISJAK

7c-MAT-6in7-4-2020

7C-MAT-8in10-4-2020

MAT – LARA BRUN

7.a MAT navodila

7.a MAT Rešitve Rok se preveri

7.a MAT Rok se preveri – načrtovanje trikotnikov

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 7. C Present simple, continuous, 6. 4. 2020

TJA 7. B Present simple, continuous, 7. 4. 2020

TJA 7. C Present simple, continuous, 7. 4. 2020

TJA 7. C Present simple, continuous, 8. 4. 2020

TJA 7. B Present simple, continuous, 8. 4. 2020

TJA 7. B Present simple, continuous, 9. 4. 2020

TJA 7. C Pisni sestavek -present simple, continuous, 9. 4. 2020

TJA 7. B Pisni sestavek -present simple, continuous, 10. 4. 2020

TJA DOPOLNILNI POUK – TANJA DEBENJAK

DOPOLNI POUK TJA 7. razred 4.teden

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

Datoteke so dvojne, format docx (“word”) ali pdf

SLJ 7. b + c, 4. TEDEN, Opis države

SLJ 7. b + c, 4. TEDEN, Opis države

SLJ 7. b + c REŠITVE Portugalska, Opis države, str. 7-16

SLJ 7. b + c PREDPRAZNIČNA NALOGA za petek, 10. 4. 2020

SLJ 7. b + c REŠITVE PREDPRAZNIČNA NALOGA za petek, 10. 4. 2020

SLJ 7. b + c REŠITVE PREDPRAZNIČNA NALOGA za petek, 10. 4. 2020

SLJ 7. b + c PREDPRAZNIČNA NALOGA za petek, 10. 4. 2020

TJA – ZAVRŠNIK POLONA

TJA, 7. A, 4. teden

GUM – MILENA PRINČIČ

7 Gallus in večzborje

ŠZS – DARINKA LAH

ŠPORT ZA SPROSTITEV 7. B

LUM, LS1 – GORDANA ŠTUCIN

7R LUM – ARHITEKTURNI PROSTOR IN ELEMENTI – 2 primer

Učenje na daljavo 7.B in 7.A LUM 6.4.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 9.4.2020

7R LS1 – KOMPOZICIJA IN KIP

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 9.4.2020

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

7. razred – navodila – slovenščina 7. 4. 2020

7. razred – razlaga – opis države

7. razred – rešitve iz 2. dela delovnega zvezka – Portugalska

7. razred – opis življenja osebe in zaimki – preverjanje

7. razred – navodila – slovenščina 10. 4. 2020

7. razred – opis življenja osebe in zaimki – preverjanje – rešitve

PREDPRAZNIČNA NALOGA

PREDPRAZNIČNA NALOGA REŠITVE

TIT – KLEMEN LEBAN

TiT 7. razred 4. teden

MPZ – MILENA PRINČIČ

MPZ (8. 4. 2020)

MPZ, Loka in grad, 8.4.2020
Viharnik vrh gora

Vseslovensko petje s srci.1docx (1)

MPZ, 10. 4. 2020

Ptičje strašilo, 27.3.2020

30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

II1 – Nina Martelanc

II1 7. razred 3. TEDEN

ZGO – Angelika Koncut Žorž

ZGO Tedenska zadolžitev – 7. razredi

ZGO 7. ABC – UL – Antična kultura, vera, gradbeništvo_ponovitev

ZGO 7. ABC – ZAPIS UČNE SNOVI – Antična Kultura

ŠPO – Aljaž Dolgan

Navodila Šport 3. teden

Šport 3 teden 1

Šport 3 teden 2

MAT – Lara Brun

7.a MAT navodila 7.a

MAT Rešitve Rok se preveri 7.a

MAT Rok se preveri – načrtovanje trikotnikov

ŠPO – Duška Suzić

ŠPORT 7. razred 30.3. – 3.4.20

NAR – Vilma Seražin Brus

NAR 7 – Navodila za delo od 30. 3. do 3. 4. 20

MAT – Alijana Winkler

MAT 7.b – ponedeljek, 30.3.2020

MAT 7.b – torek, 31.3.2020

MAT 7.b – sreda, 1.4.2020

MAT 7.b – četrtek, 2.4.2020

MAT – Marjeta Lisjak

7c-MAT-30.3.2020

7c-MAT-31.3.2020

7c-MAT-1.in3.4.2020

TJA – Tanja Debenjak

TJA 7. C Present simple WB, 30. 3., 3. teden, 97. učna ura

TJA 7. B Present simple WB, 31. 3., 3. teden, 97. učna ura

TJA 7. C Present simple WB, 31. 3., 3. teden, 98. učna ura

DOPOLNI POUK TJA 7. razred 3.teden

TJA 7. B Present simple WB, 1. 4., 3. teden, 98. učna ura

TJA 7. C Present continuous, 1. 4., 3. teden, 99. učna ura

TJA 7. C Present simple, continuous, 2. 4. 2020, 3. teden, 100. učna ura

TJA 7. B Present continuous, 2. 4. 2020, 3. teden, 99. učna ura

TJA 7. B Present simple, continuous, 3. 4. 2020, 3. teden, 100. učna ura

DKE, GEO – Helena Cizej

DKE_7.r_NAVODILA_ZA_DELO__30.3.-3.4.2020

DKE_7.r_PRAVNA_IN_SOCIALNA_DRZAVA_RESITVE_30.3.-3.4.2020

DKE_7.r_DRZAVNA_UREDITEV_REPUBLIKE_SLOVENIJE_RESITVE_30.3.-3.4.2020

DKE_7.r_DRZAVNI_SIMBOLI_IN_PRAZNIKI_RESITVE_30.3.-3.4.2020

DKE_7.r_VEJE_OBLASTI_RS_MISELNI_VZOREC

GEO_7.r_NAVODILA_30.3.-3.4.2020

GEO_7.r_ ZAHODNA_EVROPA_KMETIJSTVO_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_LEGA_IN_DRZAVE_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_7.r_ZAHODNA_EVROPA_PONOVITEV_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_7.r_ZAHODNA_EVROPA_PREBIVALSTVO_RESITVE_30.3.-3.4.2020

SLJ – Andreja Premrl Prosen

SLJ 7. b + c, 3. TEDEN, Ponavljanje in utrjevanje snovi o zaimkih

SLJ 7. b + c 3. TEDEN, REŠITVE Z vajo do znanja, str. 132-138

SLJ 7. b + c 3. TEDEN, REŠITVE Ponavljanje in utrjevanje snovi o zaimkih

SLJ 7. b + c, 3. TEDEN, Dodatne spletne naloge za utrjevanje zaimkov

TJA – Polona Završnik

TJA, 7. A, 3. teden

GUM – Milena Prinčič

7. r., Kol’kor kapljic

LUM, LS1 – Gordana Štucin

Učenje na daljavo 7.B in 7.A LUM 30.3.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 2.4.2020

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 2.4.2020

SLJ – Mojca Batič Škarabot

7. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Moč besede in ritma – preverjanje

7. razred – navodila – slovenščina 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

MAT DDP – Marjeta Lisjak

7r_3.teden-Dodatni-pouk-MAT

MPZ – Milena Prinčič

Zemlja pleše-1., 2., 3. glas

MPZ, 3. 4. 2020

SPH – Vilma Seražin Brus

SPH 7 Navodila in Beljakovine

Učbenik SPH in tabela

23. 3. 2020 - 27. 3. 2020

ZGO – Angelika Koncut Žorž

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

ZGO 7. A, B, C – Gradivo_suženjstvo

ZGO 7. A, B, C – Gradivo_trgovina in denar

ZGO 7. A, B, C- Gradivo_gledališče

ZGO 7. A, B, C- Navodila za plakat_Antična kultura, znanost in vera

ZGO 7.A, B, C – Gradivo_znanost

ZGO 7. A, B, C – Gradivo_Obrt in kmetijstvo

ZGO 7. A, B, C – Gradivo_olimpijske igre

ZGO 7. A, B, C – Gradivo_položaj žensk

II2 – Nina Martelanc

II1 7. razred 2. TEDEN

TJA – Tanja Debenjak

TJA 7. B, C Present simple, 2. teden, 93. učna ura

TJA 7. B, C Present simple, 2. teden, 93. učna ura

TJA 7. B, C Sweet Sue and Smart Alec, 2. teden, 94. učna ura

TJA 7. C Sweet Sue and Smart Alec, 25.3., 2. teden, 95. učna ura

TJA 7. B Sweet Sue and Smart Alec, 25. 3. 2020, 2. teden, 94. učna ura

TJA 7. C Present Continuous, 26. 3., 2. teden, 96. učna ura

TJA 7. B Sweet Sue and Smart Alec, 26. 3., 2. teden, 95. učna ura

MAT – Lara Brun

7.a MAT dopis

7.a MAT Ponovitev – enačbe, neenače, izrazi s spremenljivkami

7.a MAT Ponovitev – izrazi z ulomki in decimalnimi števili

7.a MAT Višine trikotnikov – nova snov

MAT – Alijana Winkler

MAT 7.b – 2.teden

MAT 7.b -torek, 24.3.2020

MAT 7.b – sreda, 25.3.2020

MAT 7.b – četrtek, 26.3.2020

GUM – Milena Prinčič

7. razred GUM 23.3.2020-27.3.2020

SLJ – Andreja Premrl Prosen

SLJ 7. b + c POVZETEK Svojilni zaimki

SLJ 7. b + c POVZETEK Vprašalni zaimki

SLJ 7 b + c POVZETEK Oziralni zaimki (popravek, datum in ura 3. 4. 2020 8:45)

SLJ 7. b + c POVZETEK Kazalni zaimki

SLJ 7. b + c POVZETEK Povratni svojilni zaimek – svoj

SLJ 7. b + c REŠITVE Obrazci, str. 128-131

SLJ 7. b + c REŠITVE Povratni svojilni zaimek, str. 109-110

SLJ 7. b + c REŠITVE Trkaj – osnovnošolec in srednješolec, Kazalni zaimki, str. 124-127

MAT – Marjeta Lisjak

7c-MAT-23.3.2020

7c-MAT-24.3.2020

7c-MAT-25.3.2020

7c-MAT-27.3.2020

MAT DOD – priprava na tekmovanje MAT – Marjeta Lisjak

DOD-7r_Priprave-tekmovanjeMAT

TJA – Polona Završnik

TJA, 7. A, 2. teden

ŠPO – Aljaž Dolgan

Navodila učencem pri predmetu Šport

Šport 6-9.razred 2.teden

Šport 6-9.razred 2.teden2

LUM, LS1 – Gordana Štucin

Učenje na daljavo 7.B in 7.A LUM 23.3.2020

Učenje na daljavo 7.A (2.skupina) LUM 25.3.2020

Učenje na daljavo 7.C LUM 26.3.2020

Učenje na daljavo 7.ABC LS1 26.3.2020

Učenje na daljavo 7.B (1.skupina) – LUM – 27.3.2020

NAR – Vilma Seražin Brus

NAR 7. raz. mnogočlenarji -kolobarniki 24. 3. 2020

NARAVOSLOVJE 7 -navodila 23. 3. do 27. 3. 2020

NAR 7. raz ČLENONOŽCI 24.3. 2020

NAR 7.raz. ŽUŽELKE in STONOGE 24. 3. 2020

ŠPO – Duška Suzić

VAJE ZA ŠPORT

SLJ – Mojca Batič Škarabot

7.a 23.3.2020

Larin delovni dan – rešitve – 7. razred

Vprašalni zaimek

Slovenščina 24. 3. 2020 – 7. razred – Mojca Batič Škarabot

7. A razred – navodila -slovenščina 25. 3. 2020

7. A razred – razlaga – oziralni zaimek

7. A razred – rešitve iz delovnega zvezka – Mlade navdušuje raperska zbirka

7. razred – razlaga – kazalni zaimek

7. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Trkaj – osnovnošolec in srednješolec

7. razred – navodila – slovenščina 26. 3. 2020

7. razred – navodila – slovenščina 26. 3. 2020

7. razred – razlaga – potrdilo o oddaji pošiljke

7. razred – rešitve iz delovnega zvezka – potrdilo o oddaji pošiljke

GEO, DKE – Helena Cizej

GEO_7.r_NAVODILA__23.-27.3.2020

GEO_7.r_ZAHODNA_EVROPA_PONOVITEV_23.-27.3.2020

GEO_7.r_ZAHODNA_EVROPA_PREBIVALSTVO_23.-27.3.2020

GEO_7.r_SEVERNA_EVROPA_LEGA_IN_DRZAVE_23.-27.3.2020

DKE_7.r_NAVODILA_ZA_DELO__23.-27.3.2020

DKE_7.r_VEJE_OBLASTI_RS_MISELNI_VZOREC_23.-27.3.2020

DKE_7.r_PRAVNA_IN_SOCIALNA_DRZAVA_23.-27.3.2020

DKE_7.r_DRZAVNA_UREDITEV_REPUBLIKE_SLOVENIJE_23.-27.3.2020

SPH – Vilma Seražin Brus

SPH 7. in 8. raz škrobne jedi in navodila za delo

TIT – Klemen Leban

TiT 7. razred 2. teden

TiT 7. razred 2. teden
MPZ – Milena Prinčič

MPZ-2

16. 3. 2020 - 20. 3. 2020

SLJ – Mojca Batič Škarabot

Navodila 7A

Rešitve iz delovnega zvezka za 7. razred

Opis življenja osebe

7A Slovenščina – delo doma za 20. 3. 2020

Rešitve iz delovnega zvezka za 7. razred

Svojilni zaimek in povratno svojilni zaimek

TJA – Tanja Debenjak

TJA 7. B, C Kids Layla’s first day, 89. učna ura

TJA 7. B, C Present simple, 90. učna ura

TJA 7. B, C Present simple, 91. učna ura

TJA 7. B, C Present simple, 92. učna ura

TJA – Polona Završnik

7A

MAT – Marjeta Lisjak

MAT-Delo-na-daljavo

7 C MAT 1. teden

SLJ – Andreja Premrl Prosen

7. b + c REŠITVE Glasbenik od jutra do večera, Opis življenja osebe, str. 93-101

7. b + c REŠITVE Kulturni dan je bil zakon, Svojilni zaimki, str. 102-108

7. b + c REŠITVE Larin delovni dan, Vprašalni zaimki, str. 111-117

7. b + c REŠITVE Mlade navdušuje raperska zbirka, Oziralni zaimki, str. 118-123

ŠPO – Duška Suzić

ŠPO 6 in 7 razred

LUM – Gordana Štucin

7. razred Učenje na daljavo LUM in LS – 19.3.2020

Učenje na daljavo 7.R od 16.3.2020 do 18.3.2020

Učenje na daljavo 7.B (1.skupina) – LUM – 20.3.2020

II1 – Nina Martelanc

II1 7. razred 1. TEDEN

ZGO – Angelika Koncut Žorž

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

ZGO 7.A Učna ura 44 – UL_utrjevanje znanja

ZGO 7.B Učna ura 40 – UL _Širjenje krščanske vere

ZGO 7.B Učna ura 40 – UL_utrjevanje znanja

ZGO 7.C Učna ura 43 – UL _Širjenje krščanske vere

ZGO 7.C Učna ura 43 – UL_utrjevanje znanja

GEO, DKE – Helena Cizej

DKE_7.r_NAVODILA_ZA_DELO_PRVI_ TEDEN

DKE_7.r_DRZAVNI_SIMBOLI_IN_PRAZNIKI

DKE_7.r_VEJE_OBLASTI_RS_MISELNI_VZOREC

DKE_7.r_DRZAVNA_UREDITEV_REPUBLIKE_SLOVENIJE

GEO_7.r_NAVODILA_PRVI_TEDEN

GEO_7.r_ZAHODNA_EVROPA_PREBIVALSTVO

GEO_7.r_ZAHODNA_EVROPA_INDUSTRIJA_ENERGETIKA

GEO_7.r_ ZAHODNA_EVROPA_KMETIJSTVO